„Dobrovoľník roka mesta Veľké Kapušany 2019“ – „Nagykapos Város az Év Önkéntese 2019“ (vkapusany.sk)

 Mesto Veľké Kapušany (ďalej len „mesto“) na základe uznesenia č. 53/A/1 Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch zo dňa 25.9.2019 schvaľuje vyhlásenie nominácie na cenu „Dobrovoľník roka Mesta Veľké Kapušany 2019“ (ďalej len „dobrovoľník roka“). 

Dobrovoľník roka je ocenenie jednotlivcov, resp. skupiny pracujúcich dobrovoľne, bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života (rozvoj komunity, kultúra, ochrana životného prostredia, charita, výchova a vzdelávanie, obhajoba záujmov a pod. s cieľom zvýšenia statusu dobrovoľníctva v meste) a pridelenie verejného uznania za nezištnosť dobrovoľníkov.

Ocenenie udelí mesto jeden krát za rok jednej osobe, alebo skupine nominovanej inštitúciou mesta alebo mimovládnou organizáciou pôsobiacou na území mesta.

Návrhy na udelenie ceny sa môžu podávať v písomne alebo v elektronickej forme na zverejnenom tlačive. Návrhy na udelenie ceny môžu zasielať príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom, inštitúcie a registrované mimovládne organizácie pôsobiace v meste v oblasti kultúry, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, charity, výchovy a vzdelávania, obhajoby záujmov znevýhodnených osôb, cirkevné zbory pôsobiace v meste. Neformálne skupiny pôsobiace viac ako 3 mesiace v rôznych oblastiach môžu podávať svoje návrhy prostredníctvom inštitúcií, resp. organizácií pri ktorých táto neformálna skupiny vznikla resp. pôsobí.

Svoje nominácie môžete poslať na adresu:  Mestský úrad, L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany, elektronicky na e-mail: mestsky.urad@vkapusany.sk. Na obálku, resp. do predmetu správy je treba uviesť: „Dobrovoľník roka 2019“.

Uzávierka prijímania nominácií je do 11. novembra 2019.   Nagykapos Város (a továbbiakban csak „város“) a Nagykapos Város Képviselőtestülete 2019.9.25-ei 53/A/1 sz. határozata értelmében meghirdeti a „Nagykapos Város az Év Önkéntese 2019“ (a továbbiakban csak „az év önkéntese“) címet. 

Az év önkéntese cím elismerés egyének, ill. önkéntes csoportok részére, akik tevékenységüket a közösségi élet különböző szféráiban (közösségfejlesztés, kultúra, környezetvédelem, jótékonyság, nevelés és oktatás, érdekvédelem stb.), vagy a köz javára anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek.  

A címet a város évente egyszer ítéli oda városi szervezet vagy intézmény által jelölt, a város területén tevékenykedő egyénnek vagy csoportnak.

A cím odaítéléséről szóló javaslatot írásban vagy elektronikus formában a közzétett nyomtatványon lehet leadni. A cím odaítéléséről javaslatot adhatnak be a város területén működő kulturális-, közösségfejlesztési-, környezetvédelmi-, jótékonysági-, oktatási és nevelési-, hátrányos helyzetűek érdekvédelmét képviselő-, egyházi-, valamint a város által irányított járulékalapú és költségvetési szervezetek, intézmények és nem kormányzati szervezetek. Különböző téren több mint 3 hónapja működő nem formális szervezetek jelöléseiket azon szervezet, ill. intézményen keresztül adhatják le, amelyek mellett/alatt a szervezet létrejött, ill. tevékenységet fejt ki.  Jelöléseiket elküldhetik a következő címre: Városi Hivatal, L.N.T 1., 079 01 Nagykapos, vagy elektronikus úton erre az email-re: mestsky.urad@vkapusany.sk. A borítékra, ill. az üzenet tárgyában kérem feltüntetni „Az Év Önkéntese 2019“

A jelölések fogadásának határideje 2019. november 11.

Zdroj: vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov