Keď nejde o život, ide o…….. nás kapušančanov ❤❤❤Spoločná nedeľná prechádzka jednou ulicou mesta. Počúvni svoje srdce.

Počúvni svoje srdce

Zopár správičiek, zopár prijatých hovorov, zopár náhodných stretnutí v obchode presvedčilo nás, že ľudia absolútne nie sú ľahostajní k víkendovej akcií. Len pred ňou majú rešpekt, majú pocit, ako keby sa do tejto akcie práve oni nehodili. 

Tu absolútne nejde o to, žeby ste nechceli.

Príklady:

  • ja neviem behať, 
  • nezvládnem  ani 10 m, vysmejú ma, nedajbože budem v telke, ako nevládzem  
  • nemám čo na seba ( baby, nemám tepláky, nemám obuv,,,,,,,,,)

Opak je pravdou.

KĽUD- POHODA- O NIČ NEJDE)))))))

Nikto od Vás nechce, aby ste behali, ako doslovne že behali.  

Veď to sa ani nedá.

Môžete byť aj štíhlym ako lusk, ak nešportujete jasné ,že neprebehnete ani trasu od zaparkovaného auta do vchodu Lidla. TO JE NORMÁLKA.

O ČO TEDA IDE?

Keď sa povie behať- neznamená doslovne behať v tomto prípade.

Tu ide o morálnu podporu myšlienky akcie a REPREZENTOVAŤ NAŠE MESTO. Ukázať, že sa vieme spájať, zísť sa hromadne a podporiť mesto, že nie sme žiadni ,,sedláci,, , ale moderní, humánne a humanitárne založení ľudia, ktorí ťahajú za jeden koniec povrazu.

Trasa od parku k začiatku ulice Čepeľ. Takto to už znie prijateľnejšie, však?

Bežcov bude, to je mimo nás bežných ľudí. Ale ani oni nebudú na pretekoch ľudkovia. V pokojnom pokluse – promenádou si pôjdu svoje. Budú s nimi naši bežci. To je všetko.

A Kapušančania za nimi ako podpora, ako signál okolitým obciam, ako signál napríklad susedným krajinám – pretože táto akcia je  momentálne No1, korú sledujú. Neurobíme si snáď hanbu, že práve naše mesto odignorovalo dobročinnú akciu?

Čiže kapušančania:

  • za bežčami( ktorí pôjdu pokojným poklusom)- ako podporný pelotón hoc aj v prechádzkovej chôdzi  za nimi. Ako podpora myšlienky akcie.
  • je to takto prijateľnejšie? Proste nedeľná prechádzka 1 ulicou mesta
  • v pohode, aj v nedeľňajšom šate, nemusíte na seba ťahať športové oblečenie
  • v pohode s kočiarmi s detičkami, psíčkari tiež môžete dôjsť, atď.

Prečo?

Ide o úplne inú myšlienku. Dnes skoro 60 úžasných ľudí stepuje na MsÚ  nalačno a čaká, kým im odoberú krv. Sú to dobrovoľní darcovia krvi. 

Ide o ich podporu. Ide o podporu ďalších stoviek darcov v iných mestách, ide o podporu detí, ktoré prešli transplantáciou srdca, alebo jej operáciou. A tieto detičky sa v závere pridajú k bežcom a pobehnú s nimi pár metrov.

Porozmýšľajte, spájajte sa, podporujte dobrovoľných darcov, choré deti. Podporte naše mesto. Sme mestom s hromadou úžasných ľudí.

Prekročte svoj tieň, či ako je moderné dnes vravieť, vystúpte zo svojej komfortnej zóny.

Jednoducho ovládače od televízorov zajtra ráno odložte, ženušky buď postavte obed zrána, alebo sa naobedujte o hodinu neskôr. 

Dnes sa teda zíďme v mestskom parku okolo 18:15 hod. a privítajme prichádzajúcich bežcov a zajtra o 9:30 hod. tiež v parku a ako konvoj ich odprevaďme na ul. Čepeľ do maďarského domu, kde nás všetkých bude čakať manželka prezidenta MR.

Pripájame pôvodný článok ,ak ste ho nečítali.

Čo Vás čaká v príspevku? 

-Naše mesto vďaka Maďarskému domu, ktoré má sídlo na ul. Čepeľ je zapojené do úžasnej dvojdňovej charitatívnej AKCIE

-V sobotu budeme vítať dobrovoľných bežcov z Ukrajiny, končiacich v Budapešti v našom mestskom parku ( tu vyzývame na Vaša  účasť) pri soche Herczegha  Gézu Gábora čestného občana nášho mesta (pre informovanosť: (1928 – 2010 ) Narodil sa 27.10.1928 vo Veľkých Kapušanoch. Vysokoškolské štúdium absolvoval v Maďarsku. Po ukončení štúdia sa venuje vzdelávacej a výskumnej práci v Budapešti. Potom na maďarských univerzitách prednáša dejiny diplomacie, dejiny práva OSN. Od roku 1990 do r. 1993 je členom Ústavného súdu, potom zástupcom predsedu. V roku 1993 sa stáva členom Medzinárodného súdu OSN v Hagu. Ako odborník Červeného kríža sa zúčastnil na mnohých konferenciách.
Vydal diela s tematikou: medzinárodné právo, zahraničná politika, otázky kolónii a iné.

Navštívi nás manželka pána prezidenta Maďarskej republiky Jánosa Ádera – Herczegh Anita, dcéra Herczegha Gézu Gábora – patrónka  podujatia  a vdova Herczegha  Gézu Gábora p. Herczegh Melinda, čestná občianka nášho mesta.

Dávame na známosť ďalšiu dobrovoľnú charitatívnu akciu v nedeľu – mesto pobeží  Hlavnou ulicou – tu vyzývame na Vaša účasť- malých, veľkých, mladých, aj tých skôr narodených – oteckov s detičkami na rukách, ale aj mladé rodinky s kočiarikmi, rodiny, skupiny priateľov, susedov, spolupracovníkov, atď. Nepredstavujte si rýchly beh. Môže ísť aj o rýchlu chôdzu, ale aj klasickú chôdzu. Dôležitá je masová, hromadná, veselá, uvoľnená, mesto spájajúca (ako pri sadení stromčekov), darcov krvi podporujúca účasť. Ide o krátku trasu, ale veľkú myšlienku – KAPUŠANY SPOLU! – Beží sa z mestského parku, od sochy Gézu Herczegha, cez ul. Hlavnú do Maďarského domu, približne 1 km.  

Vítame klasické ležérne, ale ak máte chuť aj vtipné, jednotné, nápadité , upresňujúce – rozlišovacie oblečenia zúčastnených. Mať v rukách trefný nápis je dokonca in. 

Pretože my držíme spolu kapušančania a spájame sa v pekné dobrovoľné charitatívne akcie.

V úvode príspevku sa vrátime k našim myšlienkam (o spolunažívaní)  z 15. marca 2019, pri oslavách maďarského národného sviatku revolúcie a boja za slobodu 1848 – 49.

Dôvod? Pretože sa schyľuje k ďalšej a volajme ju “kapušianskej akcii.” Spoločnej. Pretože vo Veľkých Kapušanoch našťastie nerozlišujeme slovenské, maďarské akcie. My máme spoločné akcie, kedy v akom jazyku podané (závisí od usporiadateľa).

Prečo? 

Spolunažívanie Slovákov a Maďarov je v našom meste veľmi pekné a príkladne, chráňme si ho a opatrujme ako kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Boj o moc prináša občas pokusy o roztržky medzi nami, ale stále treba pozerať nato, kto to robí a s akým skrytým cieľom. Nič to nemení na skutočnosti, že žijeme vedľa seba storočia, uzatvárame zmiešané manželstvá a máme sa radi. Stále ide len a len o úctu k naším predkom. A áno, navzájom sa pozývame na oslavy  sviatkov a keď je potrebné prekladáme. Spoznávame vzájomnú kultúru. Kapušiansku.

Vyhlásenie – “idem na maďarskú akciu, idem na slovenskú akciu” NEEXISTUJE – my navštevujeme KAPUŠIANSKE AKCIE. 

KAPUŠIANSKA 2 DŇOVÁ AKCIA PRICHÁDZA TENTO VÍKEND

Sme z jednej krvi. EGY VÉRBŐL VAGYUNK!

A v obidva dni je potrebná vaša účasť. V prvý deň podpora, v druhý deň účasť, alebo podpora. 

Charakteristika akcie.

Verecký priesmyk, niekedy aj Verecké sedlo je horský priesmyk na Ukrajine, jeden z najvýznamnejších priesmykov Východných Karpát .

Podujatie Sme z jednej krvi. EGY VÉRBŐL VAGYUNK! je  500 km dlhý charitatívny beh, ktorým  by organizátori radi upriamili pozornosť  na význam darcovstva a charity.  

Začne 21. júna 2019 v priesmyku Verecke .

Druhý deň bežci dobehnú do detského  domova  sv. Michala v Zakarpatskom Ratone. 

Na nádvorí domova sa stavia  kaplnka, ktorú  v momente príchodu bežcov vysvätí Majnek Antal biskup z Mukačeva a bude venovaná patrónskej ochrane  sv. Filipa.  

Kaplnka je symbol – poďakovanie Prozreteľnosti za pomoc: ako vznik  tohto detského domova, za ,,zaslanie,, rodičov, dobrovoľníkov, finančných prostriedkov, liečebných príležitostí pre deti, ktoré tu vyrastajú a dostávajú  šancu na lepší život.

Charitatívni ,,ultra,, bežci dorazia do Veľkých Kapušian prebehnutím štátnych hraníc Malé Slemence – Veľké Slemence, kde sa k ním pripoja naši bežci a pribehnú do mestského parku.

AKO SA TO UDEJE?

PROGRAM na sobotu 22. júna 2019

17.15 – Príchod bežcov na štátnu hranicu Malé – Veľké Slemence

Tu sa k nim pripoja členovia Mestského bežeckého klubu Veľké Kapušany ( 5-10 bežcov)

Bežcov na hranici  privíta:
Haraszti Attila- generálny konzul  MR v Košiciach
Petrikán Péter – primátor mesta Veľké Kapušany  
Gabri Rudolf -a Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke- Združenie Veľké Kapušany a okolie 
Tóth Lajos – starosta obce Veľké Slemence 

18.45– Dobeh bežcov do Veľkých Kapušian do mestského parku k soche Herczegha Gézu . 

Privíta ich : Gabri Rudolf, 3 minútovým príhovorom a bežci umiestnia, položia veniec k jeho soche.

PROGRAM na nedeľu  23. júna 2019

9.30 – Bežci SPOLU S VAMI sa zídu v mestskom parku pri soche Herczegha Gézu .

9.30 – 10.00 Spoločný beh s obyvateľmi mesta na nádvorie maďarského domu, kde bežcov privíta Herczegh Anita, manželka pána prezidenta Maďarskej republiky Jánosa Ádera ,patrónka  podujatia, dcéra Herczegha  Gézu Gábora. 

Bežcov pozdraví Gui Angéla – veľvyslankyňa charitatívnych bežcov.

10.00  – Gabri Rudolf  ,  predseda správnej rady Nadácie Herczegh Károly slávnostný príhovor   

10.15 – 10.30     Program v réžií

-a Nagykaposi Magyar Óvoda- maďarská škôlka Veľké Kapušany

-ráti Szent Mihály Gyermekotthon-detský  domov   sv. Michala v Zakarpatskom Ratone. 

-a Nagyszelmenci Dobó István Alapiskola – Základná škola Veľké Slemence

-és helyi diákok- miestní žiaci

10.30 – 11.00 S podujatím súvisí vyhlasovanie  výsledkov historicko  literárnej súťaže „Naša hrdosť“,  ” A Mi büszkeségünk“ ktorá bola vyhlásená v rámci pamätného roka Gézu Herczegha Nadáciou Károlya Herczegha a Združením Veľké Kapušany a okolie  pre žiakov základných škôl v Karpatskej kotline pod názvom „Naša pýcha…“ Vyhlasovať výsledky a odovzdávať ocenenia bude prvá dáma MR Herczegh Anita a vdova po Herczeghovi Gézovi Herczegh Melinda   

11.00  Hymna, bežci sa odoberú na trať smerom do Budapešti.  

Ako prestúpia hranice Národná služba pre zásobovanie krvi v Maďarsku organizuje dni darcovstva krvi 24. júna v Miškolci, 25. júna v Egeri a 26. júna v Budapešti s cieľom zvýšiť povedomie o význame darcovstva. Krv je obzvlášť potrebná v lete.  

Po vzdialenosti 500 kilometrov sa pole dostane do Budapešti 26. júna  o 14:00 do Detského srdcového centra Národného kardiologického ústavu Gottsegena Györgyho, kde pobežia spoločne s deťmi, ktoré prekonali transplantácie, alebo operácie srdca aj zdravej populácie, ale aj s Downovým  syndrómom.

Darcovia krvi čakajú v tento deň aj v Detskom centre Národného kardiologického ústavu Gottsegena Györgyho.

VÝZVA PRE NAŠE MESTO!

Ak dokážu detičky, ktoré prešli transplantáciou, alebo operáciou srdca sa spojiť a pobehnúť s bežcami, my nie sme iní. 

Nájdite si čas a zabehnite v našom meste 5 minút, alebo v pokluse 10 minút, alebo ako prechádzku 15 minút trasu po Hlavnej ulici. 

Spojme sa, ako pri sadení stromčekov.

Ak máte chuť vyslať signál, aby ste nabudili aj ostatných, čakáme na Vaše potvrdenia, že pobežíte spolu s mestom – ako pri sadení stromčekov.

 Ktorú časť doplnil primátor mesta v rámci akcie pre kapušančanov? 

Darcovstvo krvi.

Všimli ste si výzvu na dobrovoľné darcovstvo krvi, ktoré sa bude konať v ten istý deň v dopoludňajších hodinách.

Kapušianske darcovstvo nepatrí oficiálne do programu. Krv sa nedá previesť cez hranice.

Keďže ale myšlienkou akcie je beh spojený s dobrovoľným darcovstvom krvi – v miestach vyznačených na plagáte v ďalšie, nasledujúce dni v Maďarsku , primátor mesta Veľké Kapušany sa rozhodol urobiť v deň akcie darcovstvo aj u nás (nezávislé od akcie, čiže naše darcovstvo je samostatná akcia usporiadaná v duchu akcie a v deň akcie ), s tým rozdielom, že kapušianska krv ostáva tu, v Košiciach a poputuje na záchranu životov v slovenských nemocniciach.

Takto nadviaže naše darcovstvo na duch myšlienky akcie.

Stretneme sa v sobotu v mestskom parku o 18:45 hod, a privítame dobrovoľných bežcov  a v nedeľu o 9:15 hod. s nimi pobežíme Hlavnou ulicou mesta. 


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov