Rýchla správa- Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska Veľké Kapušany.

 

Názov projektu:

Rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska, Veľké Kapušany.

Obdobne, ako sme včera informovali ohľadom rekonštrukcií materských škôl,  rieši  sa aj rekonštrukcia  MsKS.

Preto citujeme včera písané: Pri príprave projektov sa vždy vychádzalo a vychádza z potrieb obyvateľov mesta a prispôsobujú   ich k  aktuálnym výzvam o NFP. Nefunguje to na báze teraz chcem a chcem všetko. Môže sa vyberať iba z toho, čo sa ponúka. Stále ide o to, či existuje na danú myšlienku výzva a ak áno – o aký druh výzvy ide, čo všetko zahŕňa a je dôležité, aby sa podaná žiadosť, projekt aj schválil.

Projekt zo strany mesta sa pripravoval od júna 2017 a žiadosť bola podaná 23.10.2017, keď bola otvorená výzva.

Tu obzvlášť platí, že zázraky sa nedejú na počkanie.

Od 23.10.2017 do konca novembra 2018!!!  prebiehali hodnotiace kolá.

Žiadosť nimi prešla a bola schválená. Koncom novembra 2018 boli zmluvy  podpísané ministerstvom a zaslané na podpis primátorovi mesta Veľké Kapušany. Ten ich podpísal 7.12.2018.  

Celkový schválený NFP je 784.809,20 eur z čoho 5 % predstavuje spolufinancovanie mestom, ktoré bolo schválené predošlými poslancami MZ ,viď. uznesenie MsZ zo dňa28.6.2017.Tak,  ako pri škôlkách bolo spomínané, peniaze sú aj na tento projekt  rezervované a k dispozícií.

Pôjde o postupné čerpanie. Vždy, keď sa urobí istý úkon, odošlú sa faktúry ministerstvu, ktoré následne prepošle 95% hodnoty z faktúr  a zvyšok 5 % prikladá na účet mesto.

Projekt MsKS  je taktiež projektom  na zníženie energetickej náročnosti budovy.

V rámci modernizácie a obnovy objektu   sa uskutočnia nasledovné opatrenia: 

1.Tepelno-technické úpravy obalovej konštrukcie

(zateplenie stien, zateplenie strechy, podlahy, výmena okenných výplní)

2.Modernizácia zdroja tepla a vykurovacej sústavy

(na vykurovanie kultúrneho domu je navrhnutá teplovodná plynová kotolňa s dvomi závesnými  plynovými kondenzačnými kotlami)

3.Rekuperácie so spätným získavaním tepla

(inštalácia rekuperácie so spätným získaním tepla – inštalácia vzduchotechnickej jednotky s rekuperáciou tepla),

4.Modernizácia osvetľovacej sústavy

(modernizácia systému osvetlenia).

Všetko, čo sa v danej výzve dalo žiadať.

Čo s interiérom? 

Ten sa mesto snaží podľa možností a financií riešiť vo vlastnej réžií a určite, keď  vyjde výzva ponúkajúca NFP so spolufinancovaním 5% podá žiadosť  na tieto prestavby. Dovtedy nutné veci ostávajú  na mestskú kasu. 

Zatiaľ riešili v roku 2017 jestvujúce javisko v kultúrnom stredisku, ktoré bolo v havarijnom stave. Jeho rekonštrukcia stála  8.010,16 Eur

Popis prác: Jestvujúce javisko v budove Mestského kultúrneho strediska vo Veľkých Kapušanoch bolo v havarijnom stave, drevená podlaha bola  miestami prehnitá. Po demontovaní starej podlahy a nosnej drevenej konštrukcie sa vyhotovila  nová drevená konštrukcia a položila sa podlaha z hobľovaných dosák na perodrážku. Vyhotovili sa nové schodiská poobidvoch stranách javiska. Finančné prostriedky boli z rozpočtu mesta.

Začiatok realizácie projektu: Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska, Veľké Kapušany  je približne  začiatkom leta  2019.

Stav: prebieha VO (verejné obstarávanie). 

Tu taktiež platí posledný odsek zo správ o rekonštrukcií škôlok .Ani tento projekt sa nebude riešiť so súčasným zastupiteľstvom, nakoľko ho vyriešilo predošlé.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov