Unikátna výstava “Elektrotechnika našich rodičov” na Strednej škole techniky a služieb vo Veľkých Kapušanoch

“Škola, kde nájdeš vlastnú cestu,” hovorí sa o Strednej škole techniky a služieb, ktorá je vo Veľkých Kapušanoch a teší sa veľkému záujmu zo strany žiakov nielen z Veľkých Kapušian, ale aj z celého Použia.

Na škole aktuálne prebieha výstava “Elektrotechnika našich rodičov”.

Ide o výstavu veci minulých, ktorá vyvoláva v  návštevníkoch čistú nostalgiu.

Nájdete tam gramofóny, televízory, prvé počítače, meracie prístroje, videorekordéry, aj prvé mobilné telefóny, či pevné linky. Všetko, čím žili naši rodičia a starí rodičia. 

Výstava je inštalovaná priamo v škole, je prístupná pre každého. Veci, ktoré sú vystavené pochádzajú zo súkromných zbierok zamestnancov školy, žiakov školy, aj priamo zo školy. 

“Každý kto by mal záujem niečím prispieť, pokiaľ sa jedná o elektroniku z doby minulej, má dvere otvorené,” uviedol riaditeľ školy Ing. Richard Mokoš MBA. Dodal tiež, že výstava sa teší veľkému záujmu a tak ju neplánujú rušiť, ale rozširovať.

Fotografie priamo z výstavy Strednej odbornej školy Techniky a služieb

Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola sa nachádza na výjazde z mesta smerom na Vojany. Budovali ju súčasne s Elektrárňou Vojany II. Škola bola otvorená v roku 1973 a jej zameranie na elektrotechniku a strojárstvo vyplynulo z úzkej spolupráce s Elektrárňou Vojany.

Škola veľmi dobre prosperovala, vychovala množstvo odborníkov. Absolventi našej školy zastávajú dôležité miesta nielen vo východoslovenskej energetike, ale v energetike na celom Slovensku a v Slovenských elektrárňach.

Po roku 1989 sa rozmach priemyslu  v našom regióne postupne pribrzdil a tak škola na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce zmapovala situáciu v regióne a rozšírila ponuku výchovy a vzdelávania aj o služby v oblasti stravovania a ubytovania, v učebnom odbore hostinský, hostinská (od r.1993) a následne v študijnom odbore spoločné stravovanie.

Škola neustále analyzuje situáciu v našom regióne a na základe toho sa dá povedať, že vzdeláva študentov v odboroch, ktoré sú pre trh práce veľmi potrebné. Chýbajú totiž odborníci v oblasti elektrotechniky ale aj strojárstva.

Vzdelanie poskytujeme záujemcom z celého nášho regiónu. Žiakov pripravujeme pre robotnícke povolania, ale rovnako aj na štúdium na vysokých školách. Našou prioritou je vychovať vynikajúcich odborníkov, o ktorých je záujem na trhu práce, sú jazykovo zdatní, zruční pri práci s počítačom, schopní pracovať v tíme, rešpektovať iných a sú pripravení sa celoživotne vzdelávať. Okrem toho je cieľom aj naďalej rozvíjať ich zručnosti, flexibilitu, schopnosť pracovať s intenzívnym pracovným nasadením, podporovať tvorivé myslenie, samostatnosť a viesť k zodpovednosti.

Škola, kde nájdeš vlastnú cestu je Stredná odborná škola techniky a služieb, kde si vyberieš ktorýkoľvek odbor, môžeš sa spoľahnúť, že na nej dostaneš dobrý základ.

Pri vstupe okamžite zaujme nápis, ktorý vytvorili žiaci školy na 3D školy a rovnaký postup si zvolili aj na vyhotovenie QR kódu, ktorý je umiestnený tiež pri vstupe na stene

Po nástupe Ing. Richarda Mokoša MBA, nielen exteriér, ale aj interiér prešiel výraznými zmenami. Z hľadiska úspory energií boli vymenené okná, začala sa aj rozsiahla rekonštrukcia osvetlenia, ktorá postupne stále prebieha. Učebne sa doslova odeli do nového šatu a tak sa môžu študenti vzdelávať v príjemnom prostredí a zamestnanci majú vytvorené tiež príjemné pracovné prostredie. Aktuálne očakávajú dodanie nového CNC sústruhu a CNC frézy!

Oddychovú zónu si študenti vyhotovili svojpomocne. K aktívnemu oddychu môžu využívať posilňovňu, ktorá je k dispozícii po ukončení vyučovania, kým je škola otvorená.

K dispozícii je aj telocvičňa, ktorú využívajú aj študenti Gymnázia

Život na škole – aktuálne

Dňa 9. novembra 2022 do školy zavítal zástupca Európskej komisie na Slovensku. Študenti 3. a 4. ročníka sa zúčastnili prednášky o Európskej únii, o jej základných hodnotách. Získali zaujímavé poznatky o inštitúciách Európskej únie, a o vplyve EÚ na každodenný život občanov Slovenka. Prváci a druháci sa zapojili do mini-workshopu o rozpoznávaní dezinformácií a hoaxov. Naučili sa ako falošné správy rozpoznávať, rozlišovať a nahlasovať.

Žiaci mali možnosť pod vedením lektorov učiť sa využívať poznatky finančnej gramotnosti, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Sme presvedčení, že vedomosti získané v hre v budúcnosti zužitkujú na zlepšenie vlastnej finančnej situácie. 

Zapojili sa aj do medzinárodnej informatickej súťaže Informatický bobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie.

9. februára 2023 sa prezentovali aj v priestoroch športovej haly Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, kde sa uskutočnila prezentačná výstava stredných škôl KSK s názvom Správna voľba povolania – študuj v kraji pre ôsmakov a deviatakov z okresu Michalovce, Sobrance.

Študijné odbory na Strednej odbornej škole techniky a služieb

2413 K mechanik strojov a zariadení

Je to vyhľadávaný študijný odbor zo strany zamestnávateľov. Absolventi so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými  teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami sú  pripravovaní pre kvalifikovanú činnosť v oblasti strojárstva. Ovládajú ručné a strojové spracovanie  technických materiálov, vedia urobiť jednoduché technologické úkony v oblasti strojového obrábania a úkony s mechanizovanými nástrojmi, čítajú technické výkresy, schémy, orientujú sa v normách a v ostatnej technickej dokumentácii.
Opravujú stroje a zariadenia, kontrolujú funkčnosť jednotlivých celkov, vedia montovať, demontovať, kontrolovať a opravovať strojové časti a vykonávať funkčnú kontrolu po oprave. Veľký dôraz kladieme na osvojenie moderných a pokrokových technológií v strojárstve. Po ukončení štúdia môžu sa zamestnať, otvoriť živnosť alebo pokračovať v štúdiu.
 
Od 1. 9. 2023 – vyučovací jazyk slovenský.
 
2697 K mechanik elektrotechnik

Absolventi so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými  teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami sú  pripravovaní pre kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrotechniky. Žiaci v prvom , druhom a čiastočne aj v treťom ročníku štúdia získajú ucelené základné vedomosti z elektrotechniky a elektroniky. V treťom a v štvrtom ročníku sa vyučovanie úzko špecializuje na konkrétnu oblasť elektrotechniky – silnoprúd. Zabezpečuje sa to vyššou hodinovou dotáciou príslušných predmetov. Vo vyučovaní odbornej zložky má výrazný podiel praktická zložka prípravy. V poslednom ročníku bezplatne získajú skúšku z odbornej spôsobilosti. 

Absolvent daného študijného odboru je kvalifikovaný pre všetky oblasti elektrotechnického priemyslu a pre služby. Užšia špecializácia umožní uplatniť sa v oblasti silnoprúdovej techniky.  

Vyučovací jazyk slovenský a maďarský.

2466 H 02 mechanik strojov a zariadení

V tomto odbore pripravujeme odborníkov schopných: – opravovať stroje a zariadenia, kontrolovať funkčnosť jednotlivých celkov, montovať, demontovať, kontrolovať a opravovať strojové časti a vykonávať funkčnú kontrolu po oprave, – vykonávať základné ručné a strojové operácie pri delení, spojovaní a opravách strojových častí a jednoduché strojárske práce priamo súvisiace s opravou príslušného zariadenia. Absolvent ovláda ručné spracovanie technických materiálov, vie urobiť jednoduchú technologické úkony v oblasti strojového obrábania a úkony s mechanizovanými nástrojmi, vie čítať technické výkresy, schémy, vie sa orientovať v normách a v ostatnej technickej dokumentácii. V poslednom ročníku môžu žiaci získať zváračský preukaz. Absolventi tohto odboru môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení. 

Od 1. 9. 2023 – vyučovací jazyk maďarský

6489 H hostinský, hostinská

V odbore pripravujeme pre služby odborníkov, ktorí vďaka teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam nájdu uplatnenie v pohostinstvách, ubytovacích zariadeniach a v cestovnom ruchu. Počas štúdia nadobudnú znalosti z psychológie, ekonomiky, získajú jazykové vedomosti na komunikatívnej úrovni, ovládajú zásady spoločenského správania, čo im uľahčuje presadiť sa na trhu práce.
Ovládajú prípravu a podávanie jedál teplej a studenej kuchyne, nápojov. Realizujú hostiny a vedia normovať jedlá. Majú vedomosti aj z oblasti reklamnej a propagačnej činnosti.Ovládajú písanie na stroji a prácu s PC. Počas štúdia sa môžu zúčastniť barmanského kurzu za výhodnú cenu. 
Absolventi môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách. 
 
Od 1. 9. 2023 – vyučovací jazyk maďarský
 
Viac o škole nájdete na sociálnej sieti: Facebook
 
 
 
 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov