Občania Veľkých Kapušian mali možnosť zapojiť sa do vypracovania podkladov Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2023 – 2030. Ako dopadol prieskum?

Jednou z metód pri získavaní podkladov k vypracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2023 – 2030 mesta Veľké Kapušany (ďalej len PHRSR) je zapojenie širokej verejnosti.

Na zapojenie obyvateľov mesta do procesu tvorby PHRSR, ako aj zistenie, ktoré oblasti života v meste by sa mali zlepšiť alebo zmeniť bol realizovaný anonymný prieskum obyvateľov mesta.

Tento prieskum prebiehal v mesiacoch apríl – máj 2022 formou vyplnenia elektronického dotazníka na web stránke mesta a v tlačenej forme.

Dotazník sa nachádzal na Mestskom úrade, kde ho počas pracovných hodín mohli obyvatelia mesta vyplniť.

Do prieskumu sa zapojilo 140 respondentov a dotazník bol anonymný.

Aké sú výsledky?

Z celkového počtu zúčastnených respondentov tvorili muži 45 % a ženy 55 %.

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili osoby v rôznom veku od 18 do viac ako 60 rokov.

Najvýraznejšie percentuálne zastúpenie mali respondenti vo veku 30-39 rokov. Táto veková skupina tvorila 29,29 % na celkovom počte zúčastnených respondentov.

Respondenti mali najčastejšie stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Podiel týchto osôb tvorilo 41,43 % na celkovom počte zúčastnených.

Prevažná časť respondentov 80 % žije v meste viac ako 20 rokov a 95% respondentov má trvalé bydlisko.

Sociálne postavenie zúčastnených bolo rôzne. Najčastejšie odpovedali na otázky osoby so statusom zamestnanec 56,15%.

Z celkového počtu zúčastnených respondentov najviac uvádza, že sa im v meste žije skôr spokojne. Podiel týchto osôb tvorilo 55 %.

Najviac respondentov uvádza ako najdôležitejšie výhody bývania v našom meste rodinu 40,96 %, vlastníctvo nehnuteľností 22,38 % a dobré susedské vzťahy a komunitný život 12,86 %.

Najviac respondentov uvádza ako najväčšie nevýhody bývania v našom meste málo pracovných príležitostí 32,80 % a málo možností na voľnočasové aktivity 20,58 %.

Z celkového počtu zúčastnených respondentov najviac uvádza, že rozvoj a napredovanie mesta za posledných 5 rokov hodnotia pozitívne. Podiel týchto osôb tvorilo 46,72 %.

Bezpečnosť a poriadok by podľa respondentov 16,67 % v najbližších rokoch mali mať najvyššiu prioritu.

Naopak, najmenší problém obyvatelia mesta vidia v oblasti školstva a vzdelávania 3,78 %.

V oblasti bývania je podľa respondentov najväčším problémom nedostatok nájomných bytov 38,60 %.

V oblasti zamestnanosti je podľa respondentov najväčším problémom nedostatok pracovných miest 51,54 %. Obyvatelia vidia v rovnakom počte problémy v nízkej podpore podnikania a absencii sociálnych podnikov 14,54 %.

V oblasti občianskej vybavenosti a sociálnych služieb je podľa respondentov najväčším problémom dostupnosť zdravotnej starostlivosti 31,47 % a nedostatok obchodov a služieb 12,94 %.

V oblasti školstva a vzdelávania je podľa respondentov najväčším problémom vybavenie školy 30,50 %

V oblasti technickej infraštruktúry sú podľa respondentov najväčším problémom v meste miestne komunikácie, chodníky 26,46 % a parkoviská 25,06 %.

V oblasti cestovného ruchu sú podľa respondentov najväčším problémom chýbajúce cyklistické trasy 25,23 % a nedostatok atrakcií v meste 22,80 %.

V oblasti životného prostredia sú podľa respondentov najväčším problémom nelegálne „čierne skládky“, odpadky a čistota v meste 39,62 %.

V oblasti voľnočasových aktivít, športu a kultúry sú podľa respondentov najväčším problémom chýbajúce kúpalisko 18,23 %, chýbajúce kino 16,52 % a udržiavanie existujúcich detských ihrísk, multifunkčného ihriska a športových ihrísk 12,95 %.

V oblasti bezpečnosti sú podľa respondentov najväčším problémom v meste čistota verejných priestorov 26,95 a vandalizmus 25,34 %.
V poslednej 21. otázke respondenti mohli napísať námety a návrhy na zlepšenie života a poskytovaných služieb v meste.

Viaceré odpovede sa opakovali, preto bolo urobené zhrnutie najčastejších odpovedí respondentov.

1) Oprava a údržba ciest a chodníkov, viac kruhových objazdov v meste, vybudovanie cyklotrás
2) Budovanie nových parkovísk
3) Chýbajú verejné toalety
4) Udržiavať poriadok v meste a v okolí smetných košov
5) Využiť separovanie, kompost, odpad čističky na výrobu plynu a hnojiva
6) Kontrola a údržba zariadení detských ihrísk, kontrola dodržiavania čistoty
7) Rozšírenie kamerového systému
8) Viac odborných, detských lekárov v meste
9) Vrátiť pohotovostnú službu
10) Pokutovanie majiteľov psov, ktorí nedodržujú podmienky vodenia psov
11) Zaviesť pravidlá chovania domácich zvierat
12) Nedostatok športových aktivít, tanečných zábav, kultúrnych podujatí
13) Chýbajúce kino, plaváreň, centrum pre detí a starších , kde by sa mohli stretávať
14) Rekonštrukcia amfiteátra

Zdroj: www.vkapusany.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov