Aj Veľké Kapušany môžu byť súčasťou svetového dedičstva Capovcov. Tajomstvo nášho cintorína potvrdzuje, že pod svetlom býva najväčšia tma.

Cintorín Veľké Kapušany

Predstavujeme Vám úspešnú časť z nášho projektu Capa.

Dnes je výročie narodenia Roberta Capu svetoznámeho vojnového fotografa s veľkokapušianskymi koreňmi po matkinej línii.

Narodil sa 22.10.1913 v Budapešti. Jeho matka Julianna (Jetti) Henrietta Berkovits pochádzala z Veľkých Kapušian.

HUNGARY. Budapest. 1910. The parents of Robert Capa, Dezso and Julia FRIEDMANN.

Ste medzi prvými, ktorým poskytujeme informáciu a ukazujeme doteraz neúspešne hľadané hroby jeho starých rodičov viacerými výskumníkmi. Informáciu sme už pred časom poslali na tie správne miesta do Maďarska a posielame ďalej.

Berkovics Herman Lajos                                         Berkovicsné Klein Betti

Celkom určite Vás nechceme zaťažovať krokmi výskumov, lebo je ich nad tisíc. Dohadov, predpokladov bolo viac.

Jednou z možností bolo, že hroby sú na židovskom cintoríne. K tomu sa jeden z kapušianskych znalcov problematiky vyjadril, že skôr nie, pretože cintorín nie je tak veľmi starý a ten starší bol zničený.

Ďalšiu verziu predpokladal bývalý  riaditeľ  MsKS p. PhDr. Štefan  Töviš. Vravel, že v jednej rozhlasovej relácii počul, že starí rodičia Capu, by mohli byť pochovaní v Krišovskej Lieskovej. Domnieval sa, že hroby by mohli byť smerom na Čierne Pole, konkrétne medzi Krišovskou Lieskovou a Čiernym Poľom. Na mieste, kde vyviera teplý prameň. Tiež vyslovil hypotézu, že by tam trebalo ísť s niekým, kto vie čítať hebrejsky, aj navrhol s kým. V duchu sme nevideli možnosť nájsť hroby, pretože za 100 rokov náhrobky budú určite nečitateľné. Teplá voda a počasie sa o to už určite postarali. (tohto roku sme na inom mieste objavili jeden minimálne 200-300 ročný náhrobok, ktorý zničil kyslý dážď a je nečitateľný, vyzerá akoby mal krásne ornamenty).

Pomoc prišla z Francúzska od nášho priateľa Amosa Zezmera, ktorý je potomkom kapušianskych židov a vedie veľmi dobré a veľké výskumy. Je  celosvetovo známym fotografom. V prípade Capovcov dodnes pátra. O dôvodoch pátrania si môžete prečítať v knihe p. Erny Demjénovej: DVE STOROČIA SPOLU, ktorá je v predaji v TIC v maďarskom, slovenskom, v anglickom jazyku a veľmi podrobne mapuje židovskú komunitu v našom meste. V knihe je aj rozhovor s Amosom.

Kapušiansky cintorín nafotil Vojtech K. z nášho mesta a Amos v spolupráci s ďalšími ľuďmi texty náhrobkov preložil. Takto sa objavili hľadané hroby. Nakoľko z hrobov boli k dispozícii dátumy úmrtí, dokázali sme si zistené informácie overiť a zistené skutočnosti potvrdiť. Tie sme dali prekontrolovať v archíve matričných záznamov. Záznamy sa na základe týchto informácií našli a informácie do seba zapadali – ako mená, tak dátumy úmr´tí. Pred 100 rokmi sa v prípade úmrtí uvádzal vek zosnulého. Na základe toho, sme vypočítali rok narodenia zosnulých.

Dedo Capovcov, otec Júlie: Berkovics Herman Lajos – úmrtie 28.12.1916 Kiskapos – žil 65 rokov, (narodenie teda 1851), pravdepodobne Krišovská Liesková, časť Liesková- v  tom čase volané Mogyorós.
Jeho manželka: Berkovicsné Klein Betti – úmrtie 18.9.1914 Kiskapos – žila 58 rokov, (narodenie teda 1856) – nevieme odkiaľ pochádzala.

Capova bibliografia prezradila isté informácie. Čakali sme  na ňu mesiace, nakoľko je už nedostupná. Dostali sme ju pred rokom z Ameriky z antikvariátu. Už predtým nám z nej Csaba O. preložil časť dostupných textov, ktoré sa týkali Veľkých Kapušian  a Capových starých rodičov. Vedeli sme už o hroboch, len sme si informácou nechávali pre seba. Indície naznačovali, že v knihe budú fotografie starých rodičov a tak budeme mať perfektný podklad k doplneniu kultúrneho dedičstva bratov Capovcov z pozície nášho mesta. Mená, dátumy, nájdené hroby a fotografie.  Ostane už iba skúmať, kde bývali v meste (z polovice máme aj to rozpitvané).

Robert Capa píše o kapušianskych starých rodičoch: Júliin otec, Herman Berkovits – bol obuvníkom, o ktorom jeho fotografia ukazuje, že bol pekný a inteligetne vyzerajúci človek, ktorý hovoril po maďarsky, ale nikdy nekonvertoval na katolicizmus. 

Julianina matka, Betti (Klein), pochádzajúca z desiatich súrodencov, z ktorých bola štvrtá, alebo piata. V tej dobe nebolo nezvyčajné pre ženu mať desať detí, napriek tomu, že niektoré nepochybne umreli počas neplnoletosti, tak ako aj štyria z Júliiných bratov a sestier. Fotografia Betti Berkovits prezrádza, že bola roľníckou ženou, silná ale príšerne oblečená a vyzerala oveľa staršie na svoj vek.

Keď kniha došla ostali sme sklamané, neboli v nej očakávané fotografie. Potom sme pochopili, že robil opis fotografií, ktoré mal reálne u seba. Samozrejme  sme sa nevzdali, dnes už vieme, kde môžeme skúsiť sa k nim dostať. Kde leží krabica s nápisom fotografie family.

Nedávno sa Amosovi podaril ďalší parádny úlovok a pomohol nám. 

Spochybnili sme doterajšiu informácie o 4 súrodencoch Berkovitsových. Bolo to tak zaknihované a nikto nepátral ďalej, či je to ozaj tak. Mali sme na neho otázku ohľadom informácie z Capovej bibliografie, kde Capa uvádza, že jeho mama mala brata. Citujem stať, keď písal o svojom dedovi: Jeho starší syn, napriek tomu, že sa úplne asimiloval a ako Maďar si zmenil priezvisko na Bartos, ktoré bolo nežidovské maďarské priezvisko, a po absolvovaní univerzity v Pešti, kde sa pripravoval na povolanie právnika, sa stal dôstojníkom v imperiálnej Rakúsko – Uhorskej armáde počas prvej svetovej vojny. (za preklad ďakujem Csaba O.) Počítali sme po tejto informácii s ďalšími 2 synmi minimálne, keď tu bola reč o staršom. Hneď sme prišli na to, že informácia o 4 dcérach je  neúplná. 

Amos pomohol , hľadal  a našiel:

Szervusz, Renata!

Našiel som ďalšie  deti Hermana Berkovicsa.
Takže je aspoň 9 detí o ktorých vieme:
BERKOVITS Moses, nar. 2. 7.1877, zapísaný v Nagykapos (meno matky Betti KLEIN) – s okrajovou poznámkou, že zomrel 25.9.1877
BERKOVITS Adolf (Abrohám Jehuda), nar. 22. 9.1879, zapísaný v Nagykapos (meno matky Betti KLEIN)
BERKOVITS Háni, nar. 19. 2.1882, zapísaný v Nagykapos ( meno matky Beti KLEIN)
BERKOVITS Zálmen, nar. 25. 4.1884, zapísaný v Nagykapos
BERKOVICS Róza, nar. v Nagykapos August 1886, zapísaná v Csape
BERKOVICS Jetti ( Júlia) ,  nar. v Nagykapos 1.Apríl 1888, zapísaná v Csape--ako 12 ročná odišla študovať za krajčírku do Budapešti.  Ona je matkou bratov  Capovcov.
BERKOVICS Frida, nar. v Nagykapos November 1890, zapísaná v Csape
BERKOVICS Lenke Léni, nar. v Nagykapos Február 1893, zapísaná v Csape, odišla do  Ameriky  
BERKOVICS Gisella, nar. v Nagykapos Máj 1895, zapísaná v Csape v 1922   odišla do  Ameriky
Takže sme našli dvoch bratov, ktorých si hľadala, plus jedného, ktorý zomrel krátko po narodení. 
Amos našiel tieto informácie v archíve v Čope. Jeden z tých dvoch chlapcov je tým, ktorý si zmenil priezvisko na Bartos. Hneď sme posunuli informáciu ďalej do Maďarska, aby vedeli pokračovať v ďalších bádaniach v tomto smere, či sa nenájde potomok.
To, že deti boli zapísané na matrike v Nagykapos nemusí znamenať, že tam aj bývali. Všimnite si úmrtie rodičov, kde bývali, keď zomreli. V Kiskapos.

Bratia Capovci a hlavne Robert je svetoznámy fenomén. Všade, kde sa obrátil, zanechal po sebe nezmazateľné stopy. Všetky národy sveta s pýchou tieto stopy opatrujú, či už vo forme pamätníkov, expozícií. Jednoducho ťažia z jeho mena, aby znásobili kultúrnu históriu svojho mesta.

Čo naše mesto, akou súčasťou je tohto  kultúrneho dedičstva?

Podľa nás chabou. 

Pritom by sme sa vedeli zaradiť medzi rovnocenných partnerov uchovávajúcich pamiatku svetoznámeho fotografa, vlastne oboch fotografov.

Áno, máme stálu, maličkú výstavu v MsKS. Povedomie, hrdosť veľkokapušančanov, meno mesta sa buduje ináč. Iným spôsobom, v inom svetle. Svet, ktorý spomína a uchováva pamiatku Capu by mal Veľké Kapušany poznať. Všetko sa začalo predsa u nás. K svojmu narodeniu potreboval matku a tá bola kapušančanka, a pretože ide o svetoznámu osobnosť, sa v takom prípade  zbiera čo najviac informácií aj o koreňoch osobnosti. Aby bol jeho kult čo naviac  zachovaný.

Informácie o Capovi a jeho koreňoch z nášho mesta, založenie výstavy v MsKS je prácou bývalého riaditeľa MsKS p. PhDr. Štefana Töviša, na ktorých začal pracovať v 90-tych rokoch minulého storočia.

Zdalo by sa, akoby sa urobilo všetko a niet čo viac objavovať. Iba zdalo…

VKPORT bol po svojom vzniku účastníkom prednášky organizácie Magyar Hollywood Tanács. Po večeri s predstaviteľmi tejto organizácie sme sa utvrdili v našom presvedčení, že je potrebné nájsť čo najviac hmatateľných dôkazov a v prvom rade budovať hrdosť mesta, že z neho po matkinej línii vzišiel aj tento vzácny človek a poskytnúť tieto informácie nielen do Ameriky, ale aj všade do sveta. Spopulárniť naše mesto.

Vtedy sme pochopili, že v príbehu Capu existuje ešte veľa prázdnych miest. Nenarodil sa v našom meste, narodil sa v Budapešti. V našom meste sa ale narodila jeho mama. Rodisko jeho mamy je presne tým, čím sa naše mesto môže pripojiť ku Capovmu dedičstvu a byť jeho súčasťou, pretože naše mesto je bielym fľakom v jeho životopise, pretože u všetkých výskumníkov sa história Capovcov končí, či vlastne začína u nás – s otáznikmi.  Jednoducho sa nevedeli dopátrať a pohnúť sa ďalej. 

Boli tu ľudia, ktorí sa vážne zaoberajú výskumom Capu, hľadali rodný dom jeho mamy, boli na židovskom cintoríne, či tam nenájdu pamiatku po jeho starých rodičoch, ako jednu z verzií, že tam mohli byť pochovaní,  ale ostali bezradní, nič nenašli. Jednu výpravu viedol Kincses Károly (muzeológus) a Éva Hámor.

Spojili sme sa s nimi a odvtedy sme v styku. Životopisný film sledujúc cesty Capu natočili s tým, že v Kapušanoch sa nepohli, nič tu nezistili. Ten film máme, priniesol nám ho z Budapešti od Evy môj syn. Keď dokončíme hľadanie informácií o jeho rodine, ke´d poskladáme fakty, ktoré sa zaradia do jeho životopisu celosvetovo, vtedy si môžeme urobiť deň Capu spojený  s premietaním filmu.

Ako a s čím môže naše mesto prispieť do celosvetového dedičstva a spopulárniť sa? Čo výskumníkom chýba zatiaľ? 

  1. informáciami o rodine zo strany matky, teda o starých rodičoch s dátumami narodení, určením ich hrobov.
  2. získaním  fotiek starých rodičov
  3. nádením čo najviac členov rodiny, súrodencov jeho matky
  4. zmapovaním ich bydliska v našom meste
  5. skontaktovaním sa so správcami, inštitúciami zaoberajúcimi sa ich výskumom
  6. ďalej sa neprezrádza, ale maká sa……..

Bod 1. podarilo sa

Bod 2. pracujeme na tom

Bod 3. podarilo sa

Bod 4. Bol v meste pred pár rokmi jeden pokus, ktorý sa potvrdzuje ako omyl. Zatiaľ.  Kým dostupné hmatateľné, publikovateľné dôkazy nemáme x krát overené zatiaĺ nič netvrdíme a nevyvraciame.

Keď vydáme kompletne spracované veľkokapušianske korene bratov Capovcov budú doplnené kópiami archívnych záznamov.  

Za každý preklad komunikácie do a z angličtiny ďakujem našej Alici.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov