Rok 1682 a slávnostný svadobný sprievod Imra Thökölyho a Ilony Zrinyi vo Veľkých Kapušanoch.

Viac o dotknutých sa budete môcť dozvedieť v kaštieli v Borši, keď otvorí svoje brány. Zatiaľ Vám odporúčam link: http://www.borsikastely.hu/, kde nájdete fotogalériu, správy, históriu, aktuálne fotky z prestavby.

Pozostatky všetkých troch dotknutých v článku boli v roku 1906 prevezené z Turecka na Slovensko, ale neboli spolu pochovaní. Ilona Zrínyi a jej syn František II. Rákoczy ležia v Košiciach, Imre Thökölyho v Kežmarku.

Ilona Zrinyi      Imre Thökölyho

cultura.hu

Rok 1682.

V spojitosti s Veľkými Kapušanmi je pozoruhodný moment, že Thököly Imre, keď sa mal znovu stretnúť so svojou nastávajúcou Ilonou Zrinyi, hrdinskou vdovou po Ferenczovi I. Rákóczym a cestoval z Budína do Munkácsu, prijal práve vo Veľkých Kapušanoch tých veľkolepých svadobčanov, s ktorými jeho snúbenica Zrinyi Ilona, v sprievode svojho synčeka II. Ferencza Rákóczyho, mu prišla naproti  z Munkácsa.

Veľké Kapušany hrali v živote župy dôležitú úlohu a kedysi tu boli stoličné zasadnutia. Rady župy usporadúvali svoje zasadnutia, tiež obnovy členstva – volieb nových členov a zhromaždenia ( župné zbory alebo ako zákonodarný zbor župy). V čase náboženských rozbrojov boli Veľké Kapušany dejiskom veľkých táborov / táborovaní – presunov vojenských táborov.

Tak v roku 1684 za prítomnosti kniežaťa (panovníka) Imra Thökölyho došlo k zhromaždeniu a zasadnutiu na obnovu členov.  Za preklad ďakujem Alici Kočišovej.

Župný dom stál v Malých Kapušanoch, trhy, kde prebiehali súdy vo Veľkých Kapušanoch. A megyei törvényszéket kialakulásától fogva Kiskaposon tartották – ezt olykor a dátumban jelezték is  – a hetipiacot viszont Nagykaposon; a sedria napja a vásár napjára, szombatra esett. 

Sedrie v našom meste:

1316-1472

1497-1505

1512-1518

Najstaršia písomná pamiatka je z roku 1316(  Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (=MOL Dl) 32 131.), kedy sedriu uskutočnili už 6 desaťročie ( čiže podľa tohto archívneho dokumentu sa vieme vrátiť do roku 1256) . Sedria je súhrn všetkých úkonov súdu (alebo inej inštitúcie) i zúčastnených strán: trestné konanie; oponentské konanie oponentúra; dohodovacie konanie. Kapušany zahŕňali v sebe: Malé Kapušany, ktoré patrili lelesskému opátstvu a Veľké Kapušany, ktoré po Nevických už patrili Drugetovcom.

V tom čase Kapušany prekvitali.Boli dôležitejšie a vačšie  ako Užhorod, mali výhodnejšiu polohu a aj okolie bolo viac osídlené. V roku   1427 mali Veľké Kapušany 103 a Malé Kapušany 26 , teda spolu 129 domov. Užhorod mal 113.  V 15 storočí naše mesto začalo stagnovať a Užhorod sa dynamicky rozvíjať.

Svadobný sprievod takýchto ,,veľkých,, pánov bol v našom meste. A pritom nebolo veľké. O 33 rokov neskôr, v roku 1715  bolo u nás spísaných   39 hláv rodín  ( z toho 8 obuvníkov,  7 ševcov, 7 krajčírov, 3 hrnčiari, ďalší obyčajní občania roľníci) a 2 želiari. V Malých Kapušanoch žilo 8 poddanských rodín. V 1682 ich bolo menej.  Spolu teda uvítací  sprievod tvorilo ani nie 49 rodín z dvoch Kapušian ( Veškovce, Čepeľ nepočítame).

Priložená mapa je až z roku 1740.

Táto mapa je z roku 1782-85. Teda 100 rokov po udalosti. Tu sa už Kapušany rozrástli. Tu sa už dá napočítať 38 domov v Malých a 34 domov vo Veľkých Kapušanoch.

KTO BOLI TÍTO ĽUDIA, KTORÝCH SLÁVNOSTNÝ VEĽKOLEPÝ SVADOBNÝ SPRIEVOD SA OBJAVIL V  KAPUŠANOCH? 

Imre Thököly
Narodený 25. september 1657 Kežmarok, zomrel  13. sepembra 1705 Turecko, pochovaný v Kežmarku

Imre Thököly aláírása( podpis)– Az Osztrák-Magyar Monarchia Irásban és Képben

Gróf Imrich Tököli (Imre Thököly)  bol sedmohradské knieža,  resp. kráľ Horného Uhorska, vodca protihabsburského stavovského povstania, prezývaný svojimi súčasníkmi ako slovenský kráľ alebo kurucký kráľ , pretože bol  legendárnym vodcom skrývajúcich sa kurucov,  V roku 1682 sa oženil o 14 rokov staršou  Ilonou Zrínyi, vdovou po Ferencovi I. Rákóczi  a matkou  Františka II. Rákociho Manželstvom získal obrovské majetky, ktoré sa stali bázou jeho povstania.

Svoj život dožil v Malej Ázii v paláci sultána( bol zajatý v Prešove) spoločne s manželkou a päťtisíc kurucmi, ktorí sa tam uchýlili. Zomrel v Izmite po dlhotrvajúcej chorobe a bol pochovaný na tamojšom Arménskom cintoríne. Jeho pozostatky v roku 1906 previezli do Kežmarku a uložili v Novom evanjelickom kostole

.

Henryk Bielamowicz – Vlastné dielo

V rokoch 1907 – 1909 pristavali na severnej strane mauzóleum Imricha Thökölyho.

 kezmarok.com

 

Helena Zrínska  (Ilona Zrínyi)

narodená 1643 Chorvátsko, zomrela 1703 Turecko 

Podpis: Jelena_Zrinski – Spamers Illustrierte Weltgeschichte Bd. 6, Leipzig 1894, S. 759

Po smrti prvého manžela si podržala správu nad rákociovským majetkom v RegeciMakovici a Mukačeve. V roku 1682 si zobrala za manžela vodcu protihabsburského povstania Imricha Tököliho, a aktívne sa do povstania zapojila. Preslávila sa svojou hrdinskou obranou hradu Mukačevo, ktorý pred cisárskymi vojskami bránila tri roky. Po zrade vlastným tajomníkom a pri presile cisárskych vojsk bol 14.októbra 1688 hrad dobytý a zbúraný a Helena bola internovaná v uršulínskom kláštore vo Viedni. Z viedenskej internácie ju po troch rokoch Tököli vyslobodil výmenou za zajatého generála podplukovníka Donata Heisslera. Potom žila 12 rokov so svojím manželom v tureckom vyhnanstve, až do svojej smrti (1703). Jej telesné pozostatky boli v roku 1906 prevezené do Košíc. Pochovaná je spolu so svojím synom Františkom II. Rákocim v krypte košického Dómu svätej Alžbety.

František II. Rákoci

II. Rákóczi Ferenc aláírása ( podpis)  

Bol sedmohradským veľmožom a vodcom posledného protihabsburského stavovského povstania.

Bol synom Ilony Zrínyi a  Ferenca I. Rákócziho a nevlastným synom Imre Thökölyho, ktorého  v pamätiach označil za „hada, ktorý sa votrel matke do postele. Narodil sa 27. marca 1676 v obci Borša a zomrel v Tekirdag v  Osmanskej ríši 8. apríla 1735. Pochovaný  je spolu so svojou matkou  Ilonou Zrínyi  v krypte košického Dómu svätej Alžbety.

Pamätník Františka II. Rákociho ( jeho troch druhov a matky Ilony Zrínyi)  v košickom Dóme.

Zdroj:  domov.sme.sk 

Krypta Františka II. Rákociho, Dóm Košice

V roku 1906 boli ostatky Františka II. Rákociho a jeho druhov prenesené z Turecka do Košíc a uložené v katedrálnej krypte. 24. júla 1938,  krátko pred Viedenskou arbitrážou a pripojením Košíc k horthyovskému Maďarsku, bol odhalený pamätník vodcu kuruckého povstania, ktorý navrhol Sipos a Vojtech Löffler.

Z bronzu ho odlial Vojtech Buchner. Pamätník je písaný neutrálnym latinským písmom. V januári 1945 bol poškodený, následne deponovaný v múzeu a obnovený v roku 1967. Jeho slovenský preklad znie:

„V krypte tejto starobylej katedrály odpočívajú v Pánu kosti kniežaťa Františka Rákocziho II., jeho matky Heleny Zrínskej, jeho syna Jozefa a troch verných spoločníkov, ktorých vďačné potomstvo po dvestoročnom vyhnanstve, uvalenom na nich nepriaznivým osudom, pietne prinieslo zo zeme dlhodobého exilu a 29. októbra 1906 s pohrebnými obradmi zbožne a dôstojne uložilo na tomto posvätnom mieste na pokojný odpočinok. Postojte pútnici, sláva tých hrdinov je veľká a ich pamiatka skvelá. Tento pamätník dal zriadiť senát a ľud tohto mesta v roku Pána 1938. 

Pamätník Františka II. Rákociho nad katedrálnou kryptou Chránená pamiatka s číslom NKP 802-1117/1 v Slovenskej republike.

Po maďarsky:

Vajántól délre esnek Iske, Beés, Csicser jómódú népes községek. Csicserben fedezték föl a Magyar Történelmi Társúlat tagjai 1871-ben a Csicsery család levéltárában a Szabács viadala czímű történeti énektöredéket, mely 1476-ból származik s eredetije ma a Magyar Nemzeti Múzeum magyar nyelvemlék-gyűjteményének egyik kincse.

Ennek a vidéknek fő helye az egy községet tevő Kis- és Nagy-Kapos mezőváros az egészen hozzá épűlt Csepely faluval. A megyei életben Nagy-Kapos kiváló szerepet vitt, s egykor a megye karai és rendei legtöbbször itt tartották a tisztújító székeket és közgyűléseket. A vallási villongások idején nagy táborjárások színhelye volt Nagy-Kapos. Így 1684-ben Thököly Imre fejedelem jelenlétében volt itt közgyűlés és tisztújító szék.

Nagy-Kapossal kapcsolatos nevezetes mozzanat az is, hogy Thököly Imre, midőn Zrinyi Ilonával, I. Rákóczy Ferencz hős lelkű özvegyével egybekelendő volt és Budáról Munkácsra útazott, Nagy-Kaposon fogadta azt a fényes násznépet, melylyel jegyese, Zrinyi Ilona, magával víve kis fiát, II. Rákóczy Ferenczet is, Munkácsról elébe ment.

Itt született Erdélyi János jeles költőnk, kinek emlékét a nagy-kaposi református templom falába illesztett fölíratos kőtáblával örökítették meg. A leleszi premontrei prépostságnak Kis-Kaposon szép mintagazdasága volt.

Zdroj:  www.arcanum.hu      Osztrák -magyar monarchia , Fincziczky Mihály

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov