1. svetová vojna a Veľké Kapušany. 88 makových kvetov pre 88 kapušančanov. Za cisára, aj za seba.

Mak je v Anglicku známym symbolom venovaným obetiam vojny Foto: Pixabay

Veľká vojna, ktorá sa neskôr premenovala na 1.svetovú vojnu v rokoch 1914 – 1918 .

Trailer na film Na západe nič nové

Netflix ešte pred premiérou na Filmovom festivale v Toronte prináša prvý trailer na film Na západe nič nové. Ide o adaptáciu svetoznámeho románu, ktorý realisticky a pravdivo vykresľuje hrôzy 1. svetovej vojny. 

ÚVOD.

Novembrové udalosti  z minulosti pre naše mesto začali tento týždeň 2 dátumami, 8. a 11.   novembrom. Tých dátumov v mesiaci bude viac. 

V tomto týždni sa pripomienkovo odohrali dve udalosti, ktoré sa týkali nášho mesta. V rôznych rokoch. V obidvoch rolu zohrali naši kapušianski muži a z okolia ako vojaci. V tomto článku Rakúsko – Uhorskej armády s dátumom 11. november 1918 ( následne rozpad monarchie) a ďalšou udalosťou bol vstup vojakov Maďarského kráľovstva, dátumovo 8. november 1938 do mesta (následne vysťahovanie slovenského obyvateľstva, deportácia židov, odvlečenie do gulagov).  

Prečo sme napísali  článok o 1. svetovej vojne?

Pretože sa týkala každej rodiny v našom meste a v súvislosti s ňou nemáme v meste  žiadnu  zmienku, informáciu.  Nič. Ani len pamätník, ktorý by nám pripomínal, že za cisára bojovali aj naši pradedovia.

Pamätníky sme mali. Železný kríž na cintoríne. S najväčšou pravdepodobnosťou na zaniknutom cintoríne pod súčasným Gymnáziom. Zisťujeme.

Ďalším pamätníkom bola pamätná tabuľa maďarskému vojakovi ako doklad udalostí roku 1919, ktorá bola zaradená medzi kultúrne pamiatky v rámci okresu. Keďže bola zaradená, to znamená, že prežila aj 2.svetovú vojnu aby sa stala kultúrnou pamiatkou.  Dnes o nej nikto nič nevie. Ani to, že existovala. Či ju v čase socializmu na príkaz komunistov stiahli, zničili, či ju odniesli na okres a je niekde v sklade, alebo tam ju zničili, alebo leží niekde tu , niekto si ju zobral……….Pátrame po nej, možnosti zmiznutia je veľa. 

V rámci vkportu stále hľadáme v súvislosti s udalosťami konkrétne informácie z nášho mesta. Je to ťažká, niekedy viacročná práca, ale výsledok bude dôležitý.  Článok odpovedá na otázky: ako sa žilo v našom meste počas 1 svetovej vojny, odvody, ako sa zapájali inštitúcie, obyvateľstvo, príbehy, vyznamenania vojakov, ale hlavne DATABÁZU padlých vojakov, pri niektorých aj s úmrtným listom.

1 svetová vojna sa týkala nášho mesta oveľa viac, ako bežné pripomenutie fotky maku a informácie o konci 1 svetovej vojny. 

Od vzniku vkportu  sme začali s hľadaním padlých kapušianskych vojakov z 1. svetovej vojny. Z nuly. Pretože tu nič nebolo. Ani jediná zmienka.  Pracovali sme s rôznymi databázami, porovnávali ich, skladali tú našu, veľkokapušiansku.  Databáza nie je kompletná. Možno ani nikdy nebude. Je iba časťou skutočného stavu. Je zoznamom padlých v boji ( okrem 2+3 vojakov). Zatiaľ nájdených. Ale nie preživších. Preto Vás prosíme o pomoc, kým  v rodinách žijú pamätníci. V každej jednej rodine bol vojak. Bez výnimky. Opýtajte sa najstarších členov, aby si spomenuli na rozprávanie  starých rodičov. Pomôžte nám vyskladať čo najširšiu databázu s menami vojakov a ich osudov po vojne.   

O koľko vojakov môže ísť?

Mohlo ísť o 400- 500 vojakov spolu. 

Veľké Kapušany v 1. prvej svetovej vojne.

Ako sa žilo v našom meste počas Veľkej vojny? V mnohých otázkach sme našli odpoveď v knihe Dejiny Veľkých Kapušian od Peter Kónya a kol. Informácie sme spojili s ďalšími,  aby sme vyskladali obraz nášho mesta. 

1.Vojaci a front

Naši vojaci  bojovali v radoch Rakúsko- Uhorskej monarchie najčastejšie na ruskom a talianskom fronte. Teda proti nim. Možno ste občas pochytili názov Galícia, Halíč. Tam ich zomrelo najviac.

Na začiatku vojny musela narukovať veľká časť mladších mužov z mesta a okolia. Bojovali na ruskom, neskôr talianskom fronte, kde mnohí zahynuli, boli ranení, alebo padli do zajatia. Do prvého roku vojny po zdecimovaní rakúsko- uhorských  ozbrojených síl a preriedení odvedencov sa povolali aj staršie ročníky.

Október 1915.

Ulicami Veľkých Kapušian pochodovali noví mobilizovaní vojaci  vo veku 42-50 rokov z celého okresu. Vojaci umierali a prišli nové povolávacie rozkazy.  o mesiac nato, v novembri 1915 nové povolanie upravilo vekovú hranicu  a povolalo 19 ročných. Deti. Umierali.

Ďalšie povolanie prišlo v máji 1916 – povolaní boli 19-50 roční. Umierali a brali čoraz mladších.

V januári 1917 a tiež 1918 pochodovali cez Veľké Kapušany 18 roční   odvedenci!!!!

Za 4 roky zobrali od rodín dedov, otcov a synov súčasne.

Tento  pamätník  obetiam 1. sv. vojny  ste už videli na internete. Toto bola 1 svetová vojna, a to dieťa z pamätníka vyrástlo, aby ho následne zomlela 2 svetová.   

Első világháborús emlékmű Vácrátóton.

2. Vyznamenania. Zajatci. 

Alexander Szilágyi, Ľudovít Márkos, Pavol Nagy, Július Bacsár.

Kapušiansky vrchný slúžny Alexander Szilágyi  a okresný zverolekár Ľudovít Márkos . Obaja vyznamenaní Čestným odznakom Červeného kríža II. stupňa za starostlivosť o zdravie vojakov. 

Bolo to jedno z týchto vyznamenaní. Buď so zeleným vencom- vojnovou dekoráciou, alebo fotka druhá- bez zeleného venca – vojnovej dekorácie. Keďže nemáme originálny zápis, nevie sa, či vyznamenanie bolo zo zeleným vencom, alebo bez neho. 

 

Čestné vyznamenanie za zásluhy o Červený kríž II. triedy s vojnovou dekoráciou (bolo aj bez – je to ten zelený veniec)

 
 
 

Vyznamenal ich v roku 1915 ( 25.12.1915) veľkovojvoda František Salvator v zastúpení kráľa. Podľa archívu: Ung, 1915, 52, 25.12.1915

Pavol Nagy. V novembri 1916 udelil panovník Karol I. ako uznanie za odvahu tvárou v tvár nepriateľovi kapušianskemu žandárskemu okresnému strážmajstrovi  Pavlovi Nagyovi strieborný záslužný kríž na stuhe medaily hrdinov.  Podľa archívu: Ung, 1916, 47, 19.11. 1916

 

Strieborný záslužný kríž (bez koruny, bola aj verzia s korunkou v prevýšení) na stuhe medaile za statočnosť. 

 

                                 Strieborný záslužný kríž s korunou

Bolo to jedno z týchto vyznamenaní. Buď bez korunky, alebo fotka druhá s korunkou ( nemáme originálny zápis).   Za dar – fotky vyznamenaní veľmi pekne ďakujeme Ivan Iver Chudý, zo skupiny Prvá svetová vojna 1914 – 1918.

Menej šťastia mali tí, ktorí sa dostali do zajatia. 

Július Bacsár. Bol učiteľom rímskokatolíckej základnej školy a tiež rímskokatolíckym kantorom. Do ruského zajatia padol v lete 1915 ( 15.augusta). Bol odvlečený do tábora v Tobolsku. Tam spolu s ďalšími zajatými učiteľmi, učil čítať a písať  negramotných zajatcov a VIEDOL MIESTNU TÁBOROVÚ POŠTU. Vďaka nemu sa naučilo čítať a písať 176 zajatých vojakov a ďalších 8000 mohlo dostávať listy či balíčky od svojich najbližších. Podľa archívu: Ung, 1915,33, 15.08.1915 a 1916, 87, 10.09.1916

Ďalší vyznamenaní z knihy Erny:

Heiman Vilmos– majiteľ tlačiarne a obchodník s papierom.

Haiman Willmos

Narodil sa v roku 1874 v Radvanke. Tlačiarenskému remeslu sa vyučil v Amerike. Svoju tlačiareň a obchod založil v roku 1905.

Pohľadnice si tlačil sám. Rok fotky presne neviem, ale v roku 1925 na tejto pohľadnici šiel pozdrav z nášho mesta. Čiže fotenie budovy bolo pred tým. Možno pár rokov. 

Tlačiareň a obchod na fotke.

Po vojne v tejto budove otvoril obchod Miklós Friedman, pamätníci ho poznáte pod menom Fábry Miklós. Ujo Fábry bol po dlhé desaťročia vedúcim jediného maďarského kníhkupectva, ktoré bolo v budove niekdajšej tlačiarne Heiman.

Dolná fotka. Kníhtlač, papiernictvo.  Heiman Vilmos könyvnyomdája, papírkereskedése és saját kiadású…

Od 1. augusta 1915 do konca októbra 1918 bojoval na ruskom fronte. Štrnásť mesiacov strávil v zajateckom tábore. Bol vyznamenaný Karlovým vojenským krížom.  Za manželku mal Malvinu Guttman, deti nemali. Po smrti manželky sa znovu oženil, zobral si sesternicu svojej manželky, Juditu z Drahňova.

 

                                                        Hajman  Szidi   

Z manželstva sa narodilo jedno dieťa. Koncentračný tábor neprežil ani jeden z nich. 

 

Aký bol ich ďalší osud do konca vojny je zatiaľ neznámou. Či vo vojne padli, ostali nezvestní, alebo sa vrátili domov ?  Možno práve niekto z ich rodiny  nám vie podať informáciu.   

2. Život v meste. Dobrovoľná finančná pomoc a akcie v meste. 

Po odchode brancov na front od prvých mesiacov vojny sa obyvateľstvo Veľkých Kapušian  zapojilo do vojnového úsilia monarchie najmä účasťou na všetkých oficiálnych vojnových pôžičkách, pričom samotné mestečko  venovalo armáde obrovské sumy. Iba v júli 1915 poukázala mestská rada na účet vojnovej pôžičky 58 050 korún. (Podľa archívu: Ung, 1915,30, 25.07.1915).

Okrem toho samostatné zbierky organizovali aj niektoré miestne inštitúcie ( daňový úrad, notariát, sporiteľňa, okresný súd) a dokonca aj súkromné osoby, ako vrchný slúžny, farári, učitelia, či učiteľka v materskej škole. Veľkokapušianska sporiteľňa do konca roku 1916 vyzbierala a darovala na vojnové účely obrovskú sumu 277 100 korún. (Podľa archívu: Ung, 1916, 51, 17.12.1916).

Okrem oficiálnych vojnových pôžičiek sa obyvatelia Veľkých Kapušian zapájali aj do iných vojnových zbierok. Takými boli zbierky Červeného kríža na slepých vojakov, či na poštovú nemocnicu. (Podľa archívu: Ung, 1914-1918).

Miestne spolky a inštitúcie organizovali peňažné zbierky na pomoc raneným a zmrzačeným vojakom , ako aj vdovám a sirotám.

Veľké Kapušany sa tiež zapojili do zbierky organizovanej Szatmárskou diecézou v jeseni 1915 pre invalidných vojakov. (Podľa archívu: Ung, 1915,40, 3.10.1915).

Kapušianska mládež organizovala celý rad kultúrnych a spoločenských podujatí, ktorých výťažok bol určený na pomoc slepým, alebo invalidným vojakom. (Podľa archívu: Ung, 1914-1918).

Veľké Kapušany  prijalo 19.5.1918 – 50 chudobných rakúskych detí do rodín v mestečku na prázdniny. Tým sa zapojilo do programu  umiestnenia stotisíc chudobných detí v celej monarchii. (Podľa archívu: Ung, 1918,20, 19.5.1918).

Ďalším zvláštnym podujatím bol slávnostný večer ,venovaný generálovi Szurmayovi, ktorý v roku 1914 zastavil ruskú ofenzívu v Užockom priesmyku. Slávnostný večer sa konal v štátnej základnej škole 13. októbra 1918 a bol určený na podporu stavby generálovej sochy. (Podľa archívu: Ung, 1918,40, 6.10.1918).

 
NÚTENÁ POMOC, tzv. ÚRADNÉ REKVIRÁCIE. 

Postihli cirkev, samosprávu a jednoduchý ľud. V novembri 1916 rekvirovala vojenská správa zvon z reformovaného kostola vo Veľkých Kapušanoch, vážiaceho 161 kg, za ktorý zboru zaplatila 644 korún. (Podľa Haraszy Károly. Az Ungi Református Egyházmegye, s.218).

 
NÁSLEDKY VOJNY, TRPIACE OBYVATEĽSTVO.

Rast cien základných potravín.  Už v roku 1917 stál kilogram hovädzieho, alebo teľacieho masa v mestečku 5 korún, o rok neskôr 9 korún. (Podľa archívu: Ung, 1918,24, 16.6.1918.) Kým v roku 1914 stála siaha dreva na kúrenie 16 korún a 1 kg nafty 30 halierov, v roku 1915 museli obyvatelia zaplatiť 50 korún za siahu dreva a 1 korunu za kilogram nafty. Onedlho postupne vymizli z obchodov výrobky ako sviečky, mydlo, petrolej, sóda, obuv či šatstvo. Obchodníci ich potom predávali na čiernom trhu za niekoľkonásobne vyššie ceny. (Podľa ŚA Prešov, Slúžnovský úrad Vranov,21.)

Kvôli nedostatku oblečenia nariadili v októbri 1918 úrady pochovávanie mŕtvych v papierových šatách. (Podľa archívu: Ung, 1918,, .10.1918).

Odchod mužov na front, vojnové dodávky a rekvirácie spôsobovali biedu vyčerpaného obyvateľstva, ktoré neraz stálo na pokraji hladu. V takejto situácii sa šírili rôzne epidémie. V máji  1915 vypukla v Užskej stolici cholera.  (Podľa archívu: Štátny archív Zakarpatskej oblasti  Ukrajiny Berehovo. Župan Užskej stolice, Fond 4, Opis 1 ).  

Na sklonku vojny, v októbri, zasiahla aj mestečko dovtedy neznáma epidémia španielskej chrípky. (Podľa archívu: Ung, 1918,, 10.1918).

Rovnako ako obyvatelia trpeli však núdzou aj štátne úrady. Už v septembri roku 1916 musel okresný súd vo Veľkých Kapušanoch dočasne zrušiť svoje väzenie pre nedostatok jedla. (Podľa archívu: Ung, 1916,, 38, 17.9.1916).

Podľa Peter Kónya a kol. Dejiny Veľkých Kapušian

Naše mesto demograficky v čase a po vojne vojny.

Rok 1910. Podľa posledného uhorského sčítania obyvateľstva mali Veľké Kapušany 2331 obyvateľov. ( vrátane obcí   Malé Kapušany, Čepeľ, Veškovce, ktoré boli samostatné do 1916). Zdroj: štatistický úrad.

Rok 1919 mimoriadne sčítanie po vojne. Veľké Kapušany mali 2148 obyvateľov .Zdroj:  archive.org. 

Počas vojny sa počet obyvateľov znížil o 183 obyvateľov. (napriek  následnej zvýšenej pôrodnosti z dôsledku dospelosti mladíkov a žien doma, prisťahovalectva a pod.).

Tak nám vychádzalo aj v predbežných výpočtoch, počítali sme s odvedením cca. 400 mužov a že sa vrátila tretina. Mali sme cca. 500 mužov v meste.  Zdá sa Vám málo z 2331 obyvateľov? Omyl. Odišli skoro všetci muži, živitelia rodín, synovia.

Zdroj: velkavojna.sk

Ostali ženy, starci, deti a v zázemí vytvorili akúsi „druhú armádu“, pracovali pre vojská.  Niektorí chlapci museli narukovať do armády už ako 16-roční a v zázemí sa aj deti museli zapojiť do vojnového diania. V školách zbierali náhradné suroviny pre vojsko (gaštany, žalude, černicové listy), peniaze na vojnové a sociálne účely. Dievčatá zhotovovali obväzy a štrikovali časti oblečenia pre vojakov. Deti a mladiství po odvedení mužov na front pracovali na poliach a tiež v továrňach, kde boli na pomocných prácach zamestnávaní aj napriek povinnej školskej dochádzke už pred vojnou. Školy neskôr zobrali pre vojenské účely, na sklady.   Zdroj:  www.snm.sk

 Zdroj: www.infostat.sk . Pred vojnou. Slovensko celkovo ovplyvňuje silná feminizácia. Je to aj z dôvodu vrcholiacej zámorskej ekonomickej migrácii mužov, a to najmä v mladšom produktívnom veku (20 – 50 rokov). Z Kapušian odchádzajú väčšinou do Ameriky. Mladí muži. (Ku kompletizácii rodín dochádza neskôr v druhej fáze migračných vĺn.)

Slovensko je veľmi mladé, má málo starších ľudí. Konkrétne naše mesto? Vekovo najmladšou bola populácia Užskej župy, kde priemerný vek dosiahol len 23,8 roka a podiel predproduktívnej zložky až takmer 41 %. Skoro polovicu obyvateľov mesta tvorili deti. Z 2330 obyvateľov bolo cca. 955 detí.  Odpočítajme seniorov, veľkú prevahu žien, silnú migráciu do zámoria. Prvá svetová vojna sa preto dotýkala každej rodiny v našom meste, kde skoro každý živiteľ odišiel bojovať. PRETO SA PAMIATKA NA    PRARODIČOV TÝKA AJ VÁS. 

Veríme, že teraz sa Vám už prvá svetová vojna  nezdá ako niečo mimo nás. Keď si ešte prečítate doteraz spracovaný zoznam vojakov  pochopíte to, že sa nám žije dobre. Deti nepracujú a spolu s matkami nezastupujú otcov, mužov pri orbe, zháňaní obživy. My si nevaríme polievku z podošvy topánok, alebo zo zemiakových šúp. Pochopíme, aké silné osobnosti boli naše prababky. Manželov im vzala vojna, ostali samé s deťmi, aby ich  vychovali a následne aby im ich vzala 2. svetová vojna, ak to neurobila španielska chrípka po 1. svetovej vojne. Pretože ona  zabila viac ľudí ako prvá svetová vojna.  

1. svetová vojna oficiálne skončila 11.11.1918 o 11:11 hod.

Symbolom konca prvej svetovej vojny sa stali červené maky.

Koniec prvej svetovej vojny na zvukovom zázname.

Ako utíchli zbrane o 11 hod., bolo počuť vtáčí spev………..Popočúvajte zvukový záznam konca vojny na linku: 

https://www.mojevideo.sk/video/2e59d/koniec_1_svetovej_vojny_(zvukovy_zaznam).html#:~:text=Koniec%201.%20svetovej%20vojny%20%28zvukov%C3%BD%20z%C3%A1znam%29%2011.%20novembra,ktor%C3%BD%20spravili%20Ameri%C4%8Dania%20v%20z%C3%A1kopoch%20pri%20rieke%20Moselle.

Veľké Kapušany a okolie si vydýchli o 2 mesiace neskôr, keď dňa 12. januára 1919 obsadilo územie Užskej stolice s mestom Užhorod československé vojsko pod velením talianskeho generála Piccione. Tým pre Veľké Kapušany a jej obyvateľov skončila nielen prvá svetová vojna, no takisto tisícročná kapitola ich dejín v uhorskom štáte. Podľa archívu: Ung, 1919,3, 19.1.1919

Po vojne. 
 

Maďarská mapa zachytáva územia Slovenska československým vojskom v rozmedzí  november 1918- februára 1919. Okrem československého postupu zobrazuje aj postup maďarského a poľského vojska, dátumy obsadenia miest, dočasné demarkačné línie. 

Veľké Kapušany na mape. Podľa:  1914-1918.btk.mta.hu 
 

Keď sa skončila 1.svetová rozpadla sa monarchia Rakúsko- Uhorska a vzniklo Československo. Československá štátnosť si prvú svetovú vojnu pripomína z inej pozície. Vyzdvihuje československé légie, ktoré bojovali za vznik nového štátu oveľa viac, ako osud tých, čo prežili vojnu v uniformách Rakúsko-Uhorska. Ako keby im spoločnosť nenápadne naznačovala, že sa niet čím chváliť. Čo na tom, že trpeli v zákopoch, na bojiskách, že si odžili strašné veci, boli vyznamenávaní, že ich zomrelo viac, ako v druhej svetovej? Zdroj: dennikn.sk 

  

1.Cestovanie v čase. Akoby sa udalosti odohrali včera.

Zdroj: refresher.sk

Dokumentárny film They Shall Not Grow Old ( Nestarnú) od Petera Jacksona vyráža dych. Celý film totiž pozostáva zo 100 ročných archívnych záberov z britského vojnového múzea s nikdy predtým nevidenými zábermi a vznikol na pamiatku 100. výročia konca vojny. Použil storočné zábery, aby ľudia uvideli Veľkú vojnu tak, ako ju videli vojaci.” Pri dokumentárnych záberoch z prvej svetovej vojny sa nám okamžite vybavia nemé čiernobiele postavy a nekvalitný obraz. Jackson však chcel, aby ľudia na záznamoch na moment “ožili”, a jeho tím tak každé políčko majstrovsky zreštauroval. BBC Peterovi poskytlo audio stopy, na ktorých počuť obyčajných ľudí a vojakov rozprávajúcich o vojne. Okrem toho najal aj skupinku ľudí, čítajúcich z pier, ktorá “nadabovala” ľudí v záberoch. Peter Jackson je  režisér a producent (Pán prsteňov- ocenený sedemnástimi oskarmi , Hobit) .

Pozrite si ukážku obnoveného, živého kolorizovaného filmu, kde ožívajú ľudia spred 106 – 102 rokmi. Reštaurovaním starých filmov, Jackson dosiahol neuveriteľné. Odstránil zrno, škrabance, stopy po spálení atď., spomalil film s rýchlosťou 17 snímok za sekundu a preniesol ho do 24 snímok, ,,nalial farbu, oživil ho. Nech sa páči: Cestujte v čase. Týmto netradičným spôsobom Vám chceme priblížiť prvú svetovú vojnu, aby ste “cítili” jej blízkosť a aby sme Vás nabádali ďalej hľadať svojho predka.

 

Je potrebné si uvedomiť, že vojna veľmi postihla naše mesto. V prvej svetovej vojne bojovalo 400-tisíc Slovákov, 70-tisíc z nich zahynulo, čo je viac ako v druhej svetovej vojne.

PREDBEŽNÝ ZOZNAM PADLÝCH KAPUŠIANSKÝCH VOJAKOV Z PRVEJ SVETOVEJ VOJNY.

Súbor si viete otvoriť a pozrieť presne aj s úmrtnými listami tu: vojaci-1-sv.

Z tohto zoznamu sa vrátili dvaja, ako vojnoví invalidi. Ak máte iné informácie o osobách v zozname, dajte nám vedieť, urobíme opravu.  

Pozor!! Nebuďte sklamaní, ak svojho predka nenájdete v zozname. Vraciame sa v čase o 110 rokov. Ak myslíte na svojho pradeda, máte 40, až 50 rokov. Ani ja som svojich nevedela nájsť v tomto zozname. Ja osobne som sa musela svojich pradedov a prapradedov hľadať v  Užhorode, v Maťovciach, v Boťanoch, v Kapušanoch. Ak ste 20-30 tnik hľadáte prapradeda a tých ste mali až 8. Dnes má mesto  necelých 9000 obyvateľov, vtedy malo okolo 2000, každá rodina odkiaľsi prišla. Nie je v našich silách spracovať zoznamy aj okolitých  obcí.  Ale ak viete meno svojho vojaka z 1. svetovej vojny a obec, kde žil, napíšte nám, pokúsime sa nájsť Vám o ňom informácie.

  1. Ako sme vyššie uviedli ide o predbežný zoznam.  Treba si uvedomiť, že nájsť každého sa nepodarí. Ako vidíte v zozname, vojaci sa pohybovali všade od Čiech po Maďarsko, Poľsko, Rusko, Taliansko, Srbsko, atď. ,pretože vojny sa zúčastnilo viac ako 70 národov. Zasiahla vyše polovicu svetovej populácie. Iba okolo 20 krajín zostalo neutrálnych- v Latinskej Amerike alebo v severnej Európe. Severovýchod Slovenska, kadiaľ viedol v rokoch 1914 a 1915 východný front bol pokrytý vojenskými cintorínmi ( severovýchodné Slovensko). Koľko ale bolo vojakov pochovaných iba tak počas pochodu, koľkých pochovali ľudia, dediny na svojich cintorínoch a nie sú o nich záznamy, alebo sú vo farských, obecných kronikách? Koľkí skončili ako vojnoví zajatci a viac o nich nikto nepočul? Ktovie. Hľadať všade kde sa dá, by vyžadovalo doslova mobilizáciu archívov obcí vo všetkých mestách a obciach všetkých krajín.    

Záver.

Spomienka o ktorej sme do tejto chvíle nemali v meste žiadne informácie a nemáme žiadny pamätník, ktorý by ju pripomínal. Informácie už máme, hmatateľné. Pretavili sa do konkrétnych mien z našich rodín.

Ako je to s červenými makmi? V deň výročia ukončenia prvej svetovej vojny si celý svet pripomína Deň vojnových veteránov. V uliciach sa rozdávajú červené maky. Svet si uctieva vojnových veteránov, symbolom je červený mak. Jedenásty november je deň, keď všetkým vojakom – veteránom, bez ohľadu na to, či bojovali vo svetových vojnách, alebo sa zúčastnili na zahraničnej misii, vzdávame úctu. Jedným za to, čo pre nás vybojovali, druhým za to, že vybojovaný mier, slobodu a demokraciu ďalej chránia. 

Chýba im pamätník v meste. V hájiku,  kde je pamätník obetiam 2 svetovej vojny by sa zmestil. Nie je potrebný veľký kolos, stačí skala s digitálnou tabuľou s nápisom Pamätník vojakom 1. svetovej vojny. 1914- 1918.  Niečo v duchu Col del Rosso, kde padol a je pochovaný napríklad aj vojak Pavel Kováč z Palína.  A vysadiť k nemu políčko s makmi, alebo vytesať z dreva 2 maky. Digitálna tabuľa umožní prečítať si informácie o vojne, zozname vojakov, teda informácie, ktoré sa do nej vložia. 

Nejde o zložitý proces. Mesto by mohlo vybaviť povolenie, niekto by možno daroval skalu, iní tabuľu, ďalší sadenice maku. Alebo na tabuľu napísať projekt, ak bude výzva v tomto smere.  A tie zvykli byť raz ročne. 

„Na poliach Flámska vlčie maky rastú, tam medzi krížmi, rad za radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu…“ John McCrae bol lekár z Kanady na západnom fronte. Takto opísal trápenie ranených. Maky z básne sa tak stali smutnou symbolikou miliónov osudov prvej svetovej vojny.

Foto: Thinkstock

(Ale napr. v Londýne v Toveri vysádzali umelé tulipány na pamiatku obetí 1.svetovej vojny. Symbolicky mal byť jeden tulipán za padlého vojaka. Bolo to niečo úžasné. Červené more okolo celého sídla.)

Úplne na záver ukážka z filmu: 

Crossing the Line je vojnový krátky film z roku 2008, ktorý napísal a režíroval Peter Jackson z prvej svetovej vojnyJe to prvý film natočený fotoaparátom Red One . Tento film nemá žiadny dialóg, okrem náhodnej reči postáv v pozadí.  Zdroj: wikipedia.org

 

Mrzli ( studený)  vrh, dnešné Slovinsko.

Dnes navštevovaná oblasť, môžete sa prejsť v zákopoch, dodnes tam nachádzajú ľudia pamiatky po vojakoch.

 

Vtedy tam bol masaker.  Padli tam aj dvaja  kapušančania ( o ktorých máme informácie) 22 ročný Kálmán Bosnyák 27.4.1916- jeho meno je na tabuli vo Veškovciach a 20 ročný  János Balogh, 24.5.1916. Vzhľadom k veku matky oplakávali svojich synov, ktorí sa nevrátili domov a pochovali ich v cudzine.

Tam bol dnešnými slovami masaker. 

V akých podmienkach tam žili a bojovali vojaci?  Pár fotiek z múzea Mrzli vrh – Muzej Mrzli Vrh (muzej-mrzlivrh.si)

Zdroje:

Spracovaný zoznam za pomoci pánov Branislava Kázmera, ktorý je aj tvorcom/administrátorom stránky Velka vojna a obrovská vďaka pánovi Lubomirovi  Streicherovi, ktorí nám poskytol databázu padlých kapušančanov, ktorú mali zatiaľ k dispozícií oni.  

Tento zoznam sme porovnávali s  údajmi z Maďarského národného archívu (MNL). Prečítali sme si každý jeden úmrtný list. Vylučovacou metódou sme vyradili a spojili duplicity, aj triplicity, podoplňovali údaje.  Mnoho mien sa opakovalo, hlavne na “Hadtorténeti intézet és múzeum”. Niektoré aj trikrát, niektoré mali zle napísané priezviská – zámená písmen, porovnávali sme ich s vojenským ústavom a následne poslali do Maďarska spolu s úmrtnými listami opravy a návrhy na opravu a upresnenie databázy. Ale aj opačne, našim sme zasielali doplnenie databázy. 

štatistický úrad.

refresher.sk

history.hnonline.sk

 dennikn.sk 

archive.org

www.snm.sk

 www.infostat.sk 

dennikn.sk

wikipedia

webnoviny.sk

velkavojna.sk

 vuapraha.cz

 katonahoseink.militaria.hu 

Podľa Peter Kónya a kol. Dejiny Veľkých Kapušian

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov