Svetový deň sťahovavého vtáctva – druhá májová sobota.

Ak máte možnosť choďte dnes do prírody s deťmi.
Druhá májová sobota v kalendári je už tradične venovaná Svetovému dňu sťahovavého vtáctva. Tento deň sa oslavuje 2 krát v roku. V čase migrácie vtákov. Na jar a na jeseň.
Aké druhy vtákov a kde na okolí môžete sledovať?  
 
 
Pohola Ižkovce:
 
Rôzne druhy kačíc – kačica chrapačka, kačica chrapka, lyžičiarka, hvizdárka .
Pri poklese hladine aj bahniaky.
Na močiaroch vodné vtáctvo potápka malá, lyska čierna, kačica divá. Pravidelne hniezdi kaňa močiarna. Spievajú trsteniariky a svrčiaky.  Chodieva tu loviť beluša veľká, chavkoš nočný . Zo vzácnejších druhov sa tu vyskytuje  bučiak veľký a chochlačka bielooká . Bylinné okraje močiara pravidelne obsadzuje pŕhľaviar čiernohlavý a strakoš obyčajný.  Okolité polia sú biotopom škovránkov poľných a možno tu pozorovať aj ľabtušku poľnú. A pred mesiacom sme videli aj 2 labute.
TRASA
Trasa vedie poľnými cestami po náučnom chodníku z obce Ižkovce na začiatok obce Beša. Trasa je nenáročná, je  možné využiť aj bicykel.  V obci Ižkovce je vybudovaný jednoduchý prístrešok a drevená lavička cez močiar s jednoduchým dreveným krytom, s pozorovateľňou.
 
BIOTOPY
Na začiatku je močiar Pohola s krovinami, trstinou a vodnou hladinou. Drevenou lavičkou je možné vstúpiť do močiara. Po okrajoch sú miestami vyššie stromy. Ďalej trasa prechádza piesčitými poliami a okrajom ďalšieho močiara (Halov močiar).
 
 
 

Bešiansky polder

Náučný chodník. Jedno zo stanovíšť náučného chodníka – je tu infotabuľa aj oddychový altánok s možnosťou grilovania. (Zdroj: Lýdia Vereščaková)

Stredoeurópsky unikát

Bešiansky polder vybudovali v roku 1965, aby zachytával vodu z povodia zemplínskych riek v čase záplav. Prvýkrát ho napustili v roku 1974, naposledy v roku 2003, keď sa pretrhla hrádza na rieke Ondava. Najbližší polder je až v maďarskom Cigánde asi 30 kilometrov južne vzdušnou čiarou.

Polder je dôležitý nielen vodohospodársky, ale je zaujímavý aj výskytom dnes už zriedkavých a mimoriadne vzácnych vodných a močiarnych biocenóz (spoločenstvo organizmov obývajúcich určitý priestor). Na relatívne malom území sú koncentrované hniezdne kolónie vzácnych druhov vodného vtáctva. Lokalita s rozlohou asi 1 700 hektárov je unikátom v strednej Európe. Je súčasťou chráneného vtáčieho územia Medzibodrožie a Chránenej krajinnej oblasti Latorica.

Náučný chodník Beša- Čičarovce.

Využiteľnosť pre školy : Náučný chodník je vhodný pre tematickú vychádzku a terénne vyučovanie.

Zo vzácnych vodných druhov tu rastú: lekno biele, leknica žltá, rezavka aloovitá, kotvica plávajúca, húsenikovec erukovitý a i. Zaplavované lúky s rozptýlenými skupinami krovín ako aj solitérmi prevažne vŕb sa využívajú ako pasienky. Územie leží v migračnej trase vodného vtáctva zo vzdialenejších geografických oblastí. Z pozoruhodnej fauny sa v oblasti vyskytujú: koník stepný, modlivka zelená, korytnačka močiarna, volavka purpurová, beluša malá, kormorán veľký, orliak morský, kúdelníčka lužná, netopier obyčajný a i. Prvé chránené územie v tejto oblasti – Zetény – bolo vyhlásené na ochranu lužných lesov pri Latorici už v dvadsiatych rokoch 20. storočia (dnešná prírodná rezervácia Zatínsky luh na sever od Zatína). Súčasťou CHKO je ramsarská lokalita Latorica, viacero území európskeho významu a chránené vtáčie územie Medzibodrožie,

Na trase náučného chodníka je informačné centrum ochrany prírody v Čičarovciach, tri odpočívadlá a dve veže: jedna na Moľve pri Beši, 3,5 m vysoká, a druhá, vysoká 9,5 m, pri Čičarovciach v lokalite Sobotský klin s výhľadom na okolité lúky, kde možno počas jesennej vtáčej migrácie pozorovať o. i. oba druhy bocianov.

Východisko: Beša Trasa: Beša – suchý polder Beša – horáreň Moľva – Čičarovce

Dĺžka, prevýšenie: 15 km, prevýšenie takmer žiadne

Čas prechodu: 4 – 5 h

Počet zastávok: 12

Náročnosť: nenáročná trasa, dĺžkou stredne náročná

Názvy informačných panelov Na trase chodníka stoja panely dvoch prevedení, keďže vznikli z dvoch rôznych projektov. Navzájom na seba nadväzujú a dopĺňajú sa.

1. Obec Beša (iný projekt)

2. História obce Beša (iný projekt)

3. Vodné biotopy

4. Polder Beša (iný projekt)

5. Vlhké lúky

6. Xerotermné biotopy na pieskoch

7. Spôsob obživy v minulosti (iný projekt)

8. Mäkký lužný les

9. Tvrdý lužný les

10. Lúka

11. Ochrana prírody

12. Obec Čičarovce

CHKO LATORICA

Na území CHKO bolo zistených viac ako 225 druhov vtákov (Aves) .

Zdroje: https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk

http://www.birdwatching.sk/


Korzár SME dolnyzemplin.korzar.sme.sk

http://naucnechodniky.eu 

Úvod

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov