Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu Mesta Veľké Kapušany zo dňa 16.3.2020 (www.vkapusany.sk)

Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu Mesta Veľké Kapušany zo dňa 16.3.2020, ktorú zvolal primátor mesta Veľké Kapušany PaedDr. Peter Petrikán

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)

Program zasadnutia:

1. Otvorenie 2.

Prejednanie prijatých opatrení Úradu vereného zdravotníctva SR

3. Prijatie opatrení

4. Záver

Priebeh rokovania: 1. Prítomných privítal a zasadnutie krízového štábu otvoril primátor PaedDr. Peter Petrikán (ďalej len „primátor“).

2. Primátor oboznámil prítomných prijatými opatreniami Úradu vereného zdravotníctva SR zo dňa 15.3.2020. Členovia štábu sa stotožnili s prijatými opatreniami a jednohlasne odsúhlasili prijatie navrhnutých opatrení aj v podmienkach Mesta Veľké Kapušany (v bode 3.).

3. Krízový štáb Mesta Veľké Kapušany aj na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (11.03.2020) v súlade s uznesením vlády SR z 15.03.2020 nariaďuje nasledovné opatrenia: a) S účinnosťou od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

• predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, • predajní drogérie, • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, • predajní novín a tlačovín, • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, • prevádzok telekomunikačných operátorov, • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením. • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb, • prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb. Reštaurácie a stánky rýchleho občerstvenia môžu byť otvorené len v čase 6:00 hod do 20:00 hod!

b) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

c) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu, aby nezatvorili prevádzky uvedené v bode a).

d) Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.

e) Na základe Obvodného oddelenia Policajného zboru SR sa všetkým občanom odporúča používanie ochranných rúšok (aj na verejnom priestranstve).

f) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní v Meste Veľké Kapušany obmedzuje zhromažďovanie občanov na športových a detských ihriskách. Z uvedeného dôvodu tieto zariadenia budú na 14 dní uzavreté.

g) Mestská polícia v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi s účinnosťou od 16. marca 2020 budú k dispozícii pre zabezpečenie najnutnejších potrieb (nákup potravín, nákup liekov, dovoz stravy, atď.) osamelých, nevládnych, v prípade občanov nachádzajúcich sa v karanténe. Kontakt na Mestskú políciu je: +421 56 638 3128.

h) Na zabezpečenie najnutnejších potrieb (nákup potravín, nákup liekov, dovoz stravy, atď.) osamelých, nevládnych, v prípade občanov nachádzajúcich sa v karanténe budú nepretržite (24 hodín denne) k dispozícii dobrovoľníci mesta a Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch.

i) Pre občanov narodených do 31.12.1955 s trvalým pobytom na území Mesta Veľké Kapušany po telefonickej požiadavke (+421 56 638 3128) budú k dispozícií jednorazove ochranné rúška na Mestskej polícii vo Veľkých Kapušanoch.

j) V prípade smútočných obradov sa odporúča, aby v dome smútku sa zdržiavali iba príbuzní, resp. čo najmenší počet ľudí.

k) Zberný dvor vo Veľkých Kapušanoch v sobotu bude uzavretý.

l) Prijaté opatrenia krízového štábu zverejniť obvyklým spôsobom, tj. na úradnej tabuli, na elektronickej úradnej tabuli a vyhlásiť mestským rozhlasom.

m) Skôr prijaté opatrenia krízového štábu Mesta Veľké Kapušany ostávajú v platnosti.

4. Primátor na záver poďakoval za účasť a uzavrel zasadnutie.

Zapísal: JUDr. Ferenc Boczán, zástupca primátora

PaedDr. Peter Petrikán primátor

zdroj: www.vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov