BUBNOVAČKA – ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ

PREČO BUBNUJEME V NOVEMBRI?

Pri príležitosti troch významných dátumov, ktoré upriamujú pozornosť na dôležitosť ochrany práv detí: 18. novembra – Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a 20. novembra – Svetového dňa detí vyhláseného organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa, sa bude konať vo Veľkých Kapušanoch 1. ročník Bubnovačky ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ.”

NAJVÄČŠIA BUBNOVAČKA ROKA má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti TÉMU VČASNEJ PREVENCIE.

Za minulé ročníky sa bubnovačiek zúčastnilo viac ako 24 000 detí a dospelých.

KTO STOJÍ ZA BUBNOVAČKOU?
Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje už vyše 20 rokov. Tento ročník bude v spolupráci s Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou zložkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových opatrení a riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím.
Obidve organizácie vnímajú spojenie síl v oblasti ochrany detí za veľmi podnetné a preto do bubnovačky idú spoločne. Centrum Slniečko n. o. – Centrum Slniečko, n.o. pomáha týraným, sexuálne zneužívaným a zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia. Ich práca je postavená na ucelenom komplexe služieb pomoci.

KDE BUDEME BUBNOVAŤ vo Veľkých Kapušanoch?
Na námestí pred Mestským úradom

NEMÁTE BUBON? NEVADÍ.
Zapojiť do bubnovačky sa môžete s použitím variech a hrncov, vedier a palíc, či len poriadnym dupotaním nôh. Nie je dôležitá forma bubnovania, ale rozhovor, ktorý je potrebný v spoločnosti rozpútať. ŽE JE POTREBNÉ S DEŤMI O NÁSILÍ HOVORIŤ.

Kto je koordinátorom projektu vo Veľkých Kapušanoch? – preventisti z mestskej polície – Gabriela Fedičová a Štefan Pasztirák

Ktoré miesta na Slovensku sa do Bubnovačky zatiaľ prihlásili?

Veľké Kapušany, Michalovce, Trebišov, Vranov nad Topľou, Prešov, Stará Ľubovňa, Spišské Tomášovce, Revúca, Brezno, Dolný Kubín, Zvolen, Bánovce nad Bebravou Vráble, Nitra, Topoľčany, Partizánske

Informácie o miestach, kde sa bude 19. novembra bubnovať, ako aj kontakty na koordinátorov, s ktorými sa môžete spojiť sa budú priebežne zverejňovať na
www.kozmove-dobrodruzstva.sk a
www.detstvobeznasilia.gov.sk

Veľké Kapušany sa ocitli na mapke prvýkrát.

Myšlienku zapojiť sa do Bubnovačky predstavili primátorovi mesta Veľké Kapušany Petrovi Petrikánovi preventisti z mestskej polície Gabriela Fedičová a Štefan Pastirák v septembri, ktorý myšlienku uvítal a rozhodol, aby aj Mesto Veľké Kapušany bolo súčasťou Bubnovačky, pretože ani v našom meste nie je osud detí nikomu ľahostajný.

Ako vznikol nápad zorganizovať Bubnovačku vo Veľkých Kapušanoch?
Veľké Kapušany sa prvýkrát s Bubnovačkou stretli na prvom pracovnom stretnutí, ktoré dňa 03. septembra 2019 organizoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Cieľom tohto stretnutia bolo zadefinovanie kompetencií, výmena informácií, kooperácia, skúsenosti a potreby pre prax a vyplývajúce z praxe vybraných subjektov pôsobiacich v územnom obvode Veľké Kapušany v oblasti ochrany detí pred násilím. Multidisciplinárne pracovné stretnutie prebiehalo na Mestskom úrade a zúčastnili sa ho riaditeľka ÚPSVaR, odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Lenka Chrobáková a koordinátor projektu PhDr. Rastislav Barkasi. Účastníkmi stretnutia boli aj zástupcovia jednotlivých subjektov pôsobiacich vo Veľkých Kapušanoch, ktoré prichádzajú do styku s deťmi a pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím, zo: Strednej odbornej školy J Kráľa, zo ZŠ J. Erdélyiho vo Veľkých Kapušanoch, zo SPODaSK pracovisko Veľké Kapušany, z CVČ vo Veľkých Kapušanoch, z CDR vo Veľkých Kapušanoch, zo Špeciálnej školy vo Veľkých Kapušanoch, z komunitného centra vo Veľkých Kapušanoch, z Mestskej polície vo Veľkých Kapušanoch, hlavný tréner zo športového klubu Kalokagathia. Cieľom stretnutia bolo predstaviť a priblížiť kompetencie jednotlivých zúčastnených subjektov a potreby pre prax, predložiť návrhy a opatrenia a zadefinovať ďalšie ciele, ktoré posunú o krok bližšie k posilneniu právnej istoty koordinácie ochrany detí pred násilím v meste Veľké Kapušany, o krok bližšie k vytváraniu podmienok pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy, Policajným zborom, školami, školskými zariadeniami, mestom, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím tak, ABY KAŽDÉ DIEŤA, KTORÉ JE OHROZENÉ NÁSILÍM ALEBO SA STALO OBEŤOU NÁSILIA, DOSTALO ADEKVÁTNU POMOC.

Na tomto stretnutí sa za Mesto Veľké Kapušany zúčastnili príslušníci Mestskej polície Gabriela Fedičová a Štefan Pasztirák, ktorí s koordinátorom Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím PhDr. Barkasim úzko spolupracujú od jari 2019, zúčastňujú sa rôznych vzdelávaní a venujú sa preventívnym programom pre deti a mládež vo Veľkých Kapušanoch od marca 2018. Práve on ich upozornil na Bubnovačku , ktorá upozorňuje na detský hlas, ktorý nesmie zaniknúť a na dôležitosť medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov