Národný projekt – Podpora ochrany detí pred násilím – pracovné stretnutie sa vo Veľkých Kapušanoch uskutočnilo prvýkrát (vkapusany.sk)

Dňa 03.septembra 2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím uskutočnilo vo Veľkých Kapušanoch prvýkrát multidisciplinárne pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo zadefinovanie kompetencií, výmena informácií, kooperácia, skúsenosti a potreby pre prax a vyplývajúce z praxe vybraných subjektov pôsobiacich v územnom obvode Veľké Kapušany v oblasti ochrany detí pred násilím.

Multidisciplinárne pracovné stretnutie prebiehalo na Mestskom úrade a zúčastnili sa ho riaditeľka ÚPSVaR, odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Lenka Chrobáková a koordinátor projektu PhDr. Rastislav Barkasi. Účastníkmi stretnutia boli aj zástupcovia jednotlivých subjektov pôsobiacich vo Veľkých Kapušanoch, ktoré prichádzajú do styku s deťmi a pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím, zo:

  • Strednej odbornej školy J Kráľa,
  • zo ZŠ J. Erdélyiho vo Veľkých Kapušanoch,
  • zo SPODaSK pracovisko Veľké Kapušany,
  • z CVČ vo Veľkých Kapušanoch,
  • z CDR vo Veľkých Kapušanoch,
  • zo Špeciálnej školy vo Veľkých Kapušanoch,
  • zo Špeciálnej školy vo Veľkých Kapušanoch,
  • z komunitného centra vo Veľkých Kapušanoch,
  • z Mestskej polície vo Veľkých Kapušanoch,
  • hlavný tréner zo športového klubu Kalokagathia.

Cieľom stretnutia bolo predstaviť a priblížiť kompetencie jednotlivých zúčastnených subjektov a potreby pre prax, predložiť návrhy a opatrenia a zadefinovať ďalšie ciele, ktoré posunú o krok bližšie k posilneniu právnej istoty koordinácie ochrany detí pred násilím v meste Veľké Kapušany, o krok bližšie k vytváraniu podmienok pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi štátnej správy, Policajným zborom, školami, školskými zariadeniami, mestom, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti ochrany detí pred násilím tak, ABY KAŽDÉ DIEŤA, KTORÉ JE OHROZENÉ NÁSILÍM ALEBO SA STALO OBEŤOU NÁSILIA, DOSTALO ADEKVÁTNU POMOC.

Zdroj: vkapusany.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov