Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily

V druhom bode zasadnutia Mimoriadneho zastupiteľstva dňa 23. 7 . 2019 sa poslanci zaoberali výstavbou elektrickej nabíjacej stanice pre automobily.
Mimoriadne zasadnutie, ako uviedol primátor mesta Peter Petrikán bolo zvolané z toho dôvodu, že Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.
Dátum uzavretia výzvy je 01.10.2019. Schválenie projektu sa uskutočňuje formou poradovníka, a keďže mesto Veľké Kapušany patrí k menej rozvinutým lokalitám, od dátumu podania žiadosti sa odpočíta 5 dní. Spolufinancovanie mesta je v tomto prípade 5 %, čo je v prípade 5000 Eur, čo je najvyššia výška poskytnutej dotácie, 250 Eur.
K tomu, aby boli mestu poskytnuté dotácie je potrebné splniť niekoľko podmienok, napr. verejne prístupná nabíjacia stanica musí byť v prevádzke 5 rokov od uvedenia do prevádzky, musí byť napojená na niektorú medzinárodnú roamingovú platformu do 3 mesiacov od uvedenia do prevádzky a v prípade nášho mesta musí výstavba spĺňať aj určité technické požiadavky, ktoré boli uvedené vo výzve, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva.

Ako uviedol primátor mesta Veľké Kapušany, v prípade schválenia žiadosti sa uvažuje o lokalite za budovou MsÚ, kde by mali byť vytvorené dve parkovacie miesta prislúchajúce k nabíjacej stanici s príslušným vodorovným a zvislým dopravným značením.

Pán poslanec Šimko uviedol, že v prípade schválenia by sa podporil určitým spôsobom aj turizmus, pretože všetci, ktorí by prechádzali blízko nášho mesta elektromobilom, by mohli svoje vozidlá nabiť, keďže v Slovenskej republike je tých nabíjacích staníc zatiaľ naozaj málo a najbližšie je až v Košiciach.

V tomto bode hlasovali poslanci o schválení predloženia žiadosti na poskytnutie dotácie v rámci výzvy na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc – či môžu zamestnanci mesta Veľké Kapušany predložiť žiadosť, kde by mesto Veľké Kapušany spolufinancovalo projekt vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. min. 250 Eur.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili predloženie žiadosti na poskytnutie dotácie v rámci výzvy na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov