Kancelária TSP a TP vo Veľkých Kapušanoch

Kanceláriu TSP a TP nájdete na ulici hlavnej 58 v Dome Služieb (na II. poschodí). Sme v pracovnoprávnom vzťahu s mestom Veľké Kapušany a vykonávame terénnu sociálnu prácu od 1.8.2017 na základe účasti mesta v národnom projekte realizovanom Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu.

Počas nášho pôsobenia sme sa stretli aj s vážnymi chvíľami, ale našťastie sme zažili aj veselé chvíľky, ktoré nám vytvorili úsmev na tvári. Naučili sme sa aktívne počúvať, poradiť a hlavne byť trpezliví. Naša práca prebieha priamo v teréne,  v rodinnom prirodzenom prostredí a má pozitívny efekt na otvorenosť klientov. Neočakávame, že sa výsledky sociálnej práce ukážu hneď, ale veríme, že naša práca je pre občanov nášho mesta užitočná.

Cieľom terénnej sociálnej práce je predovšetkým viesť klientov k zodpovednosti a tiež samostatnosti, aby vedeli sami čeliť problémom. Poskytujeme sociálne poradenstvo a pomoc pri riešení rôznych problémov,  v oblastiach zamestnanosti, bývania, zdravia, financií a vzdelania.

Úspešné  sme vyriešili problém klienta s Poštovou bankou, ktorá žiadala neoprávnene vyplatiť vysokú sumu, aj napriek jeho pravidelnému splácaniu úveru. Po komunikácií telefonickej, písomnej, ale aj osobnej na pobočke Poštovej banky a s exekučnou spoločnosťou  sa  podarilo dospieť k dohode o doplatení omnoho nižšie sumy. Klient je nadmieru spokojný a šťastný, že sa táto situácia vyriešila.

 V rámci spolupráce so Základnou špeciálnou školou sme sa zaoberali riešením nepravidelnej školskej dochádzky žiakov. Rodiny sme navštevovali a motivovali k zodpovednému prístupu a informovali sme ich                       o následkoch zanedbávania povinnej školskej dochádzky.

Na ulici Čičarovskej sme zorganizovali  skupinovú aktivitu. Aktivita sa týkala upratovania a skrášlenia  priestorov okolo obytných domov a prístupovej cesty. Naším cieľom bolo usmerniť a motivovať k zodpovednému prístupu k udržiavaniu poriadku.  

Obrátila sa na nás s prosbou o pomoc rodina, ktorá vychováva  dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím a príjem má nepostačujúci. Nakoľko s rodinou už dlho spolupracujeme, pokúsili sme sa o pomoc poprosiť viacero nadácií.

Riešili sme množstvo problémov spojených s financiami. Poskytli sme sociálne poradenstvo ohľadom vyhlásenia osobného bankrotu a asistovali pri vyplňovaní žiadostí o poskytnutie právnej pomoci v konaní                     o oddlžení. V mene našich klientov komunikujeme s exekučnými spoločnosťami, Okresným súdom, lekármi, políciou, UPSVaR, SPODaSK…

Spolupracovali sme s ÚPSVaR, zorganizovali sme skupinovú aktivitu s dlhodobo nezamestnanými so základným vzdelaním. Poskytli sme asistenciu a vysvetlenie ako správne napísať životopis. Diskutovali sme ohľadom vzdelania klientov, pracovných zručností, jazykových znalostí. Skupinová aktivita bola zameraná na vysvetlenie a názornú ukážku ako sa správne zoznamovať, predstaviť, vystupovať, podať ruku.

                                                                              Autor: TSP a TP, Veľké Kapušany

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov