Mestská polícia aktívne – 2019 (vkapusany.sk)

Dňa 25. apríla 2019, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, odbor sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím organizovalo multidisciplinárne vzdelávanie, ktorého programom bolo  Kyberšikanovanie –
uvedomenie si jeho nebezpečných následkov a trestnoprávnych následkov.
Pozvanie od Mgr. Rastislava Barkasiho dostali aj príslušníci Mestskej polície vo Veľkých Kapušanoch, ktorí sa venujú prevencii proti kriminalite do oblasti ktorej spadá aj šikanovanie a kyberšikanovanie – Mgr. Gabriela Fedičová, Štefan Pasztirák.
Prednášky sa zúčastnil aj náčelník MsP Bc. Zoltán Szabó.

Prednáška prebiehala od 07:30 hod do 16:00 hod., lektorkou bola doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

Program bol rozbehnutý predovšetkým z dôvodu, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nemôže ostať pri riešení problémov osamelým bežcom. Potrebuje podporné zdroje iných subjektov a preto sa prednášky zúčastnili okrem preventistov z Policajného zboru SR a príslušníkov mestskej polície, aj zamestnanci pedagogicko-psychologického centra,
pedagógovia, športoví tréneri, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, výchovní poradcovia, sociálni pracovníci z odboru Sociálno – právnej ochrany a sociálnej kurately detí.
Kyberšikana je virtuálny priestor, kedy šikanovanie neprebieha tvárou v tvár. Počas prednášky boli priblížené základné príčiny konfliktov agresora a obete. Aké štatistické, funkčné normy poznáme, vysvetlené boli pojmy konflikt a násilie, ktoré sú vonkajšie a vnútorné činitele kyberšikany a rovnako aj trestnoprávna oblasť kyberšikanovania, so zreteľom na to, ako je možné dopátrať agresora, aj keď vystupuje pod falošnou identitou
a ako je možné dopátrať agresora aj v prípade, ak si zmení IP adresu.

Príslušníci MsP Veľké Kapušany po ukončení prednášky obdŕžali Potvrdenie o účasti na multidisciplinárnom vzdelávaní. Ďalšie prednášky budú v mesiacoch jún, september, november. Nadobudnuté vedomosti budú môcť zúročiť počas preventívnych aktivitách vo
Veľkých Kapušanoch.

Zdroj: vkapusany.sk

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov