Rýchla správa- Generel dopravy a Generel zelene už aj vo Veľkých Kapušanoch?

Riešenia, ku ktorým doteraz siahali iba veľké mestá. Riešenie udržateľnosti dopravy v meste na 20-30 rokov do budúcnosti.

Mesto ide vysúťažiť dodávateľa, riešiteľa .

Všetko musí byť v súlade s územným plánom obce.

K pochopeniu tematiky sme sa rozhodli pracovať s neodbornými slovami a laickým vysvetlením, tzv. kuchynskou rečou tak, ako sme základnú myšlienku tohto projektu pochopili my.

Premostíme sa k Rýchlej správe zo dňa 21.2.2019 – Parkoviska pred Poliklinikou, v ktorej sme prvýkrát otvorili myšlienku dopravnej situácie v našom meste. 

Nie je pravda, že dopravná tematika je novinka, ktorú v predvolebných sľuboch ponúkali niektorí poslanci .

Nič sa nezačalo a nezačne riešiť iba tým, že sa to napísalo a sľúbilo, ale do reality fungovania, do reality toho, kto ako sa zapája do riešenia jednotlivých problémov nášho mesta zachádzať v tejto správe nechceme. Na to slúžia naše názorové články a konkrétne touto témou sa budeme zaoberať v článku s názvom Budúcnosť sa odohráva dnes. Podtitul: Aj Ty môžeš byť Frodom.

Myšlienkou dať pre mesto vypracovať Generel dopravy (ďalej len GD) a Generel zelene( ďalej len GZ) sa zaoberalo Mestské zastupiteľstvo už v rokoch 2011-2014.

S GD a GZ vtedy pracovali iba veľké mestá. Na tú dobu to bol luxus .

Naše mesto v tej dobe riešilo iba akútne ukazovatele a to spôsobom, ako všetky iné veľkosťou podobné mestá: napríklad výstavba parkoviska pred ZŠ POH pozdĺž cestnej komunikácie.

Žiadne mesto nemá dokonale vyriešenú mestskú dopravu. Ani dynamickú, ani statickú, ktorou je parkovanie. Prudký, enormný nárast automobilovej dopravy z roka na rok sťažuje všade (okrem obcí) plynulosť prejazdu a parkovania.

A preto dozrel čas na to, aby sa to, čo sa pred rokmi nazývalo luxusom, mohlo nazvať pokrokom, ktorý umožní myslieť aj do budúcna na 20-30 rokov dopredu.

 Primátor mesta Veľké Kapušany veľmi šikovne pochopil výhody GD a GZ ,ktorými sa zaoberal cca. 8 rokov. Zvažoval kruhové objazdy, parkoviská a pod. a  na januárovom zasadnutí MsZ informoval poslancov o tom, že dá vypracovať pre naše mesto GD a GZ. (Vedeli ste o tom?)

Myšlienka GD a GZ mesta Veľké Kapušany je úžasná, nadčasová,ale hlavne pokroková a potrebná.

Čo je vlastne GD a GZ?

A hlavne dôvod, prečo ho mesto dá vyhotoviť.

Príslovie Šuster drž sa svojho kopyta vyjadruje zásadu, že človek by sa mal venovať tomu, na čo má schopnosti , resp. talent a nemal by robiť niečo, čo urobiť nevie, alebo nie je v jeho kompetencii aby to mohol riešiť.

Každý z takmer 9 tisíc obyvateľov nášho mesta vie povedať, kde by parkoviská mali byť, kde by bolo vhodné urobiť kruhový objazd. Na takéto vyhlásenia nie sú potrebné platené poslanecké stoličky v našom meste. Ktokoľvek z občanov to dokáže urobiť.

Na druhej strane všetci vieme aj to, že byť odborníkom neznamená dvihnúť ruku a povedať čo chceme. Odborníci vidia to, čo my nevidíme, odborníci študujú každú jednu problematiku z mnohých uhlov pohľadov, riešia všetko z každej strany – nie laicky, ale odborne.

GENEREL DOPRAVY

GD je strategický dokument na 20-30 rokov, ktorého cieľom je určiť základné smery rozvoja dopravy v meste.  Bude mať odporúčací charakter pre mesto a bude ponúkať rôzne riešenia dopravných situácií vo forme odporúčaní a návrhov, ako  nedostatky odstrániť a ponúkne alternatívne riešenia.

Laicky: Mesto dostane na stôl dokument, v ktorom bude obsiahnuté čo a hlavne akým spôsobom je možné riešiť, pričom na varianty, ktoré sa vyberú bude potrebné zohnať peniaze, bude potrebné sa vysporiadať s vlastníckymi vzťahmi a rovnako bude potrebný postoj poslancov, či budú hlasovať za, alebo proti.
Na základe prieskumov sa dá zistiť, kde sa môže napríklad vybudovať kruhovka či svetelná križovatka, kde je výhodnejšie zjednosmerniť niektorú ulicu, či vylúčiť niektorý druh dopravy, ako riešiť parkovanie v meste a na sídliskách ( či to bude nové  parkovisko, alebo hromadné garáže, alebo parkovacie domy a pod.)
GP rieši veľa zmien dopravy a prináša aj nové investičné projekty, ktoré však nemusia byť realizované, kedže dokument len odporúča jednotlivé návrhy, ale nerozhoduje o tom, ktoré budú realizované a kedy sa dostanú do platnosti.  O tomto rozhodnú poslanci MsZ, pretože aj keď mesto bude chcieť robiť a pracovať, ak poslanci nedvihnú ruky ZA, snaha vyjde nazmar.

Ako sa to udeje? Do nášho mesta sa nahrnie skupiny rôznych odborníkov – konečným zodpovedným riešiteľom bude inštitúcia prevažne Technická univerzita, ktorá bude mať približne 10. členný riešiteľský kolektív a 5. konzultantov, ktorí sú kapacitami v danej problematike.

Budú robiť  dopravné prieskumy súčasného stavu, ktoré potom  analyzujú
a navrhnú ďalší rozvoj dopravnej infraštruktúry pre všetky druhy dopravy. V prieskume sa zamerajú hlavne na – sčítanie dopravy, prieskum statickej dopravy či prieskum využívania verejnej dopravy, dopravné zvyky obyvateľstva, demografické analýzy, analýzy verejnej hromadnej a nákladnej dopravy, vlastníctva vozidiel a samozrejme dopravno-inžinierske prieskumy a rozbory. Pôjde najmä o prieskumy zaťaženia ciest jednotlivými druhmi dopravy, priepustnosť križovatiek, hlavné smery dopravy či definovanie podielu tranzitnej, zdrojovej a cieľovej dopravy. Významnou časťou analýzy budú územia, jeho geografie, ale tiež definovanie plánovaných investícií v sledovanom území, ich dopravných dosahov a podobne.

Ide o udržateľnú dopravu v meste aj v budúcnosti. Aspoň na 20-30 rokov. Navrhnú ďalší rozvoj dopravnej infraštruktúry pre všetky druhy dopravy.  Zmapujú, rozoberú mesto na ,,franforce” a nájdu tie najlepšie riešenia nielen pre súčasnosť, ale aj budúcnosť.

Budú koncepčné riešiť všetky  druhy dopráv, ktoré sa v území realizujú – pešiu, cyklistickú, osobnú aj hromadnú motorovú dopravu, ale tiež dopravu statickú – parkovanie.  

A POZOR! Riešenie bude vychádzať z podrobných analýz demografických a sociologických údajov, dopravno-inžinierskych prieskumov a urbanistických prognóz.

Bude sa riešiť aj otázka súčasnej dopravnej vyťaženosti  ulíc, či ešte  spĺňajú svoju kapacitu, či  už saturácia dopravy nepresahuje odporúčané hodnoty .

Preto je to riešenie nadčasové a múdre. Nie je  iba  riešením momentálneho stavu, ale prepočítanie stavu na viac rokov do budúcna.  

 

  GENEREL ZELENE

GZ- Zhodnotí aktuálny stav  mestskej  zelene a ponúkne možnosti jej ďalšieho rozšírenia či obnovy.  

 
Laicky: Zeleň v správe mesta prejde drobnohľadom odborného oka, ako napríklad funkcia využita, miera poškodenia, kvalita, priestorové pôsobenie. Navrhnú sa  možnosti ďalšieho rozvoja jednotlivých druhov zelene v zastavanom území.

Tiež sa navrhnú  plochy na novú výsadbu, poukáže sa aj na nesprávne vysadené stromy (napr. hromadné výsadby v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch spôsobujú v predzáhradkách panelákov zasahovanie do základov obytných domov).

Taktiež poukážu na stromy, ktoré spôsobujú alergie.

Spracujú návrhy ako pokračovať ďalej vo výsadbe a údržbe zelene. Taktiež navrhnú systém údržby zelene (aj napr. frekvenciu kosenia). 

Všetko sa to udeje z dôvodu klimatických zmien, pretože zeleň v poslednom období nadobúda veľmi dôležitú úlohu pri zmierňovaní negatívnych dopadov klímy, čo vedie k vytváraniu buď nových menších zelených plôch v mestách, alebo k vysádzaniu stromov, čím sa dosiahne to, že upravená, prírodná časť životného prostredia, usporiadaná podľa zásad sadovníckej estetiky do viacúčelovej kompozície, vytvorí náhradu pôvodného prírodného prostredia a bude pôsobiť samozrejme zdravotne, esteticky, aj usporiadúvať intravilát mesta.  

 

 

   

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov