Rýchle správy-Revitalizácia námestia I. Dobóa.

Stavba : REVITALIZÁCIA NÁMESTIA I. DOBÓA VEĽKÉ KAPUŠANY

Každé mesto, mestečko, ale aj veľké obce  majú svoje tzv. námestia.

Svoju pýchu, svoj kolorit. Miesto, kde sa ľudia môžu slobodne zhromažďovať, stretávať a prechádzať. Od ulice sa líši tým, že je tvorené centrálnym priestranstvom a okolité budovy majú zvyčajne reprezentatívny charakter, prípadne je dotvorené prvkami drobnej architektúry. Budovy sa na námestí prevažne spájajú v urbanistickom štýle. Ide o verejnú časť územia mesta.

Naše mesto má tiež svoje námestie. Stále bolo miestom verejného zhromaždenia, či už osláv 1.mája, alebo sme na ňom štrngali kľúčami…..

Pre potreby širokej verejnosti naše námestie potrebuje oživiť, ale tiež z pohľadu estetizácie prostredia, funkčnej náplne a efektivity využívania.

Ak ste čítali blog finančného obrazu mesta zo 16.2.2019 v ňom sme popisovali, ako sa investujú peniaze, akým spôsobom pracujú samosprávy, kedy môžu realizovať veľké investície formou úverov, ako sa chápe úverová zadĺženosť, ako sa musia točiť peniaze pri investíciach NFP.

Ak ste článok nečítali, nájdete ho pripojený na konci  dnešného článku.  Zároveň Vás informujeme, že v danom článku budeme v blízkej budúcnosti opravovať akcie rokov 2017/2018, ktoré nie sú dotiahnuté do konca. Chýbajú  tam položky ako výstavba jaslí, rekonštrukcie škôlok, výstavba mestského športového klubu Kalokagathia, revitalizácia nám. I.Dobóa, rekonštrukcia javiska MsKS a pod….

Pokračujme námestím I.Dobóa.

Aby mesto mohlo realizovať  veľké investície musí mať nálepku solventný partner bánk. Naše mesto vďaka rozumnému gazdovaniu vedenia mesta takúto nálepku má a preto si mohlo dovoliť po PPP projektoch a znížení úverovej zadĺženosti pustiť sa do ďalšej veľkej akcie – rekonštrukcie Nám. I.Dobóa.

Predmetom stavby je revitalizácia, resp. rekonštrukcia vymedzenej plochy námestia I.Dobóa vo Veľkých Kapušanoch s novým designom, vysoko-efektívnym technickým riešením, ktoré budú spĺňať požiadavky technicko-ekologických trendov, zároveň bude spĺňať požiadavky kvality poskytovaných služieb širokej verejnosti. Revitalizovať, resp. rekonštruovať sa bude vymedzená plocha námestia I.Dobóa Veľké Kapušany, v území medzi ulicou Tolstého a Domom kultúry a nadväzujúce plochy verejnej zelene, zásobovacích komunikácií a parkovísk.

Lokalizácia rekonštrukcie zodpovedá požiadavkám investora a spĺňa potreby na funkčno-obslužné a estetické vybudovanie novej pešej zóny. Umiestnenie je riešené v súlade s majetkoprávnymi a zmluvnými vzťahmi investora.  

 Projekčné práce  sa začali na jar 2018. 

Rozpočet je 430 000 eur bez DPH, ktorý sa môže ponížiť v procese vysúťaženia.

Momentálny stav: V súčasnosti je vysúťažený dodávateľ na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa.  

Členenie stavby na prevádzkové súbory a objekty:

Pešia zóna – spevnené plochy.

V rámci tohto objektu je navrhnutá obnova spevnených plôch námestia. Betónová dlažba bude obdĺžnikového tvaru. V mieste sochy I.Dobóa je navrhnutá dlažba štvorcová – betónová. V mieste fontány je navrhnutá dlažba štvorcová – žulová. V mieste prechodov pre chodcov na ulici Sídlisko L. N. Tolstého a pri pošte budú obrubníky riešené bezbariérovo.

Parkoviská.

S ohľadom na požiadavky a možnosti  je potreba vybudovania ďalších parkovacích miest. V rámci tohto objektu sú navrhnuté 2 parkoviská:
– Parkovisko „1“
– Parkovisko „2“
Parkovisko „1“
je jestvujúce parkovisko pri pošte s kolmým státím. Navrhovanými stavebnými úpravami sa zväčší počet parkovací miest na 22 (vrátane 1 miesta pre osoby telesne postihnuté a 1 miesto vyhradené pre kultúrny dom).

 Parkovisko „2“ sa vybuduje na sídlisku L. N. Tolstého. Vznikne na úkor zúženia miestnej komunikácie. Bude to parkovisko s pozdĺžnym státím s 5 parkovacími miestami. 

Drobná architektúra – mobiliár.

 Všetky prvky mobiliáru budú kotvené ku betónovému základu prevažne pod dlažbu. 

Pri čelnej fasáde kultúrneho domu sa budú  nachádzať

-4 stojany na bicykle Bikepark BPK110. Na jeden stojan bude možné upevniť 3 bicykle. 

V ďalšej časti námestia:
11 stĺpikov  predeľuje priestor medzi SPTŠ a námestím.  
Kruhové lavičky budú umiestnené okolo 10 stromov na námestí. Lavičky budú vyrobené z oceľovej konštrukcie ,sedáky   obložené z masívneho exotického dreva.  
Rovné lavičky budú umiestnené po námestí najmä okolo sôch v celkovom počte 9 kusov. Vyrobené zo zliatiny hliníka a masívneho exotického dreva.  
-Na námestí bude tiež umiestnených 8 kusov odpadkových košov  so separovaným papierom, plastom a komunálnym odpadom.  Ďalej je kôš vybavený popolníkom so zhášačom cigariet a plechovými vekami vhadzovacích otvorov.  
-Okolo stromov navrhovaných v pochôdznej ploche budú ochranné mreže pozostávajúce z oceľového kruhového rámu a ochrannej mreže chrániacej kmeň. Celkový počet mreží bude 14 kusov.  
-Priestor medzi domom kultúry a parkoviskom bude predelený dvoma elektro-hydraulickými výsuvnými stĺpmi a piatimi pevnými zahradzovacími stĺpmi zabraňujúcim prejazd neželaných vozidiel. Jedná sa o masívne stĺpy z nerezovej ocele .Ovládanie stĺpov bude riešené cez diaľkové ovládače. Stĺpy budú vybavené fotobunkou na ochranu vozidiel stojacich v rádiuse stĺpov a LED signalizáciou po obvode.

Fontána .

Je navrhnutá 10x mosadzná napenená tryska s prisávaním vzduchu. Trysky budú osadené v samostatných nerezových nádržkách  s nerezovou prielivovou hranou, prívodom trysky, vypúšťaním a gravitačným odtokom . Nádržky budú mať tiež nerezovú pochôdznú kryciu mriežku a nerezové kotvenie s výškovou rektifikáciou.
Okruh I a II.:
– 3x napeňovacia tryska  s výškou vodného obrazu do 1,5m
Okruh III a IV.:
– 2x napeňovacia tryska  s výškou vodného obrazu do 1,5m
Popis riadenia:
– Dynamicky model- so zmenami výšky vodného obrazu v závislosti na čase
Osvetlenie fontány
budú zaisťovať nerezové prisadené LED reflektory  
umiestnené v nerezových nadržkach trysiek pod napeňovacimi tryskami.


Dažďová kanalizácia. 

Odvodnenie novonavrhovaných spevnených plôch a parkoviska „1“ na revitalizovanom námestí I. Doboá vo Veľkých Kapušanoch bude do novonavrhovanej retenčnej nádrže RN.
Bezpečnostný prepad z retenčnej nádrže bude zaústený do jestvujúcej verejnej kanalizácie.
 

Vodovodná a kanalizačná prípojka. 

Technológia bude zrealizovaná v armatúrnej šachte, ktorú je potrebné napojiť na jestvujúci verejný vodovodný rad a novonavrhovanú dažďovú kanalizáciu. Novonavrhovaná vodovodná prípojka bude napojená na verejný vodovodný rad pomocou univerzálneho uzáverového navrtávacieho pásu. Kanalizačná prípojka bude súžiť na vypustenie fontány pri jej údržbe a vypustení v zimnom období.  

Zavlažovací systém. 

Zavlažovací systém bude zaisťovať automatickú závlahu plôch v areáli námestia Veľké Kapušany. Trávnaté plochy sú navrhnuté so závlahou výsuvnými postrekovačmi. Všetky postrekovače budú rozmiestnené na dostrek a tvoriť budú štvorcový spon.
Automatické ovládanie bude riadené modulárnou ovládacou jednotkou.  Pre blokovanie závlahy počas prirodzených zrážok je navrhnuté bezdrôtové čidlo zrážok   .
Zdrojom vody bude novonavrhovaná studňa, alternatívne sa môže
uvažovať aj mestský vodovod . 


NN Rozvody 

Nové odberné zariadenie bude umiestnené v novom elektromerovom rozvádzači , ktorý bude napojený z jestvujúcej distribučnej prípojkovej skrine, ktorá je umiestnená na námestí pred poštou. Z nej budú káblami uloženými v chráničkách v zemi napojené jednotlivé zariadenia ako fontána, zásuvková skriňa pre napojenie vianočného stromčeka, zavlažovací systém a výsuvné stĺpiky na vstupe. 


Verejné osvetlenie.

Predmetom projektu je nové osvetlenie námestia I. Dobóa v meste Veľké Kapušany, ktoré prejde kompletnou revitalizáciou.
Na námestí bude umiestnených 23ks LED svietidiel na osvetľovacích stožiaroch výšky 4m a 16ks zapustených bodových svietidiel v zemi.  


Sadové úpravy.

Forma a štruktúra úprav zelene je komponovaná vo väzbe na architektonický návrh a prevádzkové potreby. Nové výsadby sú z kompozičného hľadiska navrhované ako solitérne výsadby vysokokmeňov a záhonové výsadby trvaliek  a vychádzajú z architektonického riešenia úprav, z vytvorených nových nástupov a spevnených plôch.
Plošnú zeleň bude tvoriť trávniková plocha založená výsevom. 


Studňa.

Studňa rieši návrh zdroja úžitkovej vody na zavlažovanie zelene rekonštruovaného námestia I. Doboá vo Veľkých Kapušanoch. Studňa bude zrealizovaná na priamo na námestí v zeleni .

Platí to isté   ako pri rekonštrukcii škôlok, MsKS . Terajšie MZ s touto rekonštrukciou  nemá nič spoločné. Schvaľovalo ho predošlé MZ.

Nebude sa rekonštruovať iba Nám. I.Dobóa, máme ďalšie prekvapenia- ale až v iných rýchlych správach.

 Vizualizácia   Nám.I.Dobóa:

 

Vyššie spomínaný pripojený link:

Odkiaľ sme vyšli a kam smerujeme. Finančný obraz mesta Veľké Kapušany. Blog pracujúci s faktami.

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov