Krásne a šikovné. Šialená kombinácia. Takto sa to robí! V Erasmuse presun stoviek študentov ročne, projekty v Európe a na Balkáne.

Edina Bodnár, Klaudia Saxon, Annamária Gecseová, Zuzana Molnárová, Beáta Bajuszová, Boglárka Simonová, Hajnalka Molnárová a Juraj Bodnár.

Sú naše, náš, tak ich spoznajte bližšie. Robia dobre meno nášmu mestu.  

Keď ste počuli slovo Erasmus – tak v ich prípade ide ročne o výmenu stoviek študentov. Čítajte, aké ďalšie projekty robia tieto baby. Mne sa zatočila hlava.

Poznáte ich, stretávate ich v meste a možno ani neviete, že sú to práve oni, ktoré hýbu mládežou v našom meste a v okolí.

Spomínam si na jedno verejné stretnutie s nimi spred 3-4 rokov. Bol na ňom snáď každý podnikateľ z okolia. Pomohli mnohým z mesta a okolia.  

Za preklad ďakujeme kolegyni Alici Kočišovej. 

Náš región sa môže nepretržite zapájať do rôznych programov EÚ vďaka medzinárodnému záberu a sieti našich organizácií.

Tajomstvom nášho úspechu je naša láska k našej vlasti, náš záväzok budovať ju a prepájať ju s medzinárodným krvným obehom.

Jedna z našich organizácií, Ignis plus, n.o. bola založená v roku 2015. Zaoberá sa najmä odbornou pomocou a podporou mobilít Erasmus+ a vytváraním partnerstiev. Každoročne podporujeme a mentorujeme zahraničné odborné programy stoviek študentov a inštruktorov v rôznych krajinách Európy. Okrem toho ponúkame malým a stredným podnikateľom, neziskovým organizáciám a samosprávam odbornú pomoc pri písaní a riadení projektov.

Naša ďalšia organizácia Edunet Europe, n.o. je orientovaná na realizáciu dlhodobejších, väčších tendrov na úrovni EÚ.

Od začiatku sa podieľame na medzinárodných projektoch aj ako žiadatelia, aj ako partneri. Tešíme sa, že veľa ľudí v našom okolí podporuje naše nápady a snažia sa našim aplikáciám pomôcť hľadaním vhodných partnerov a odborným poradenstvom.

Udržiavame dobré vzťahy s Maďarským domom vo Veľkých Kapušanoch, kde sú Gabri Rudolf a jeho tím projektového manažmentu ochotní pomôcť, ak sa vyskytnú otázky pri realizácii jednej z našich aplikácií, a radi by sme vyzdvihli aj starostku z obce Ruská, Eriku Lakatošovú,  od ktorej sa nám za roky našej činnosti tiež dostalo veľa pomoci.

Jedným z projektov, na ktorý sme hrdí, je naša aplikácia TRENDITION, podporený z HU-SK cezhraničného programu Interreg, v ktorom  sme boli prítomní ako partner po boku hlavného žiadateľa, Obchodnej a priemyselnej komory okresu Heves. Spoločná práca začala už pred rokmi, keď Gábor Mihók vyhovel našej žiadosti a priviedol našu organizáciu do partnerského vzťahu s HKIK, a tak sa mohla začať plodná spolupráca. Nápad a realizácia projektu s jedinečným prístupom v jednej kategórii súťaže TRENDITION, ktorého cieľom bolo aby sa v súčasnej móde, v modernom obliekaní, odevoch a doplnkoch odzrkadľovali ľudové motívy, charakteristiky nášho ľudového dedičstva.

Do súťaže sa zapojilo šesť tvorcov – umelcov zo Slovenska a šesť z Maďarska, ktorí úzko spolupracovali na tvorbe prezentovaných produktov a diel. Napriek výzvam epidemickej situácie boli diela uvedené v Szádalmási v júli 2021 v rámci javiskovej produkcie na vysokej úrovni. Podujatie na naše veľké potešenie svojou prítomnosťou poctila aj pani Dr. Ágota Hetey, generálna konzulka v Košiciach, ktorej sa myšlienka projektu ako aj jeho prevedenie veľmi páčilo. Keďže projekt bol úspešný, dostali sme veľa pozitívnych ohlasov a uvažujeme o jeho pokračovaní. V tomto prípade by sme chceli ďalšie predstavenie predstaviť vo Veľkých Kapušanoch. Povzbudení úspechom akcie v Szádalmási sme oslovili primátora Petra Petrikána,  ktorý bol tejto myšlienke otvorený a ubezpečil nás o svojej podpore.

Radi by sme stručne predstavili niektoré z našich prebiehajúcich projektov.

Sme hlavným žiadateľom v projekte s názvom Training for Peace – rozvoj kapacít pre mierovú výchovu. Na realizácii projektu sa podieľajú naši partneri z Ukrajiny, Bieloruska, Moldavska, Gruzínska, Nemecka, Cypru a Maďarska.

Projekt formuloval ciele ako zlepšenie úrovne kľúčových kompetencií, medzikultúrny dialóg na podporu sociálnej inklúzie a solidarity, podpora kvality práce s mládežou a posilnenie medzinárodného rozmeru mládežníckych aktivít a podpora kapacít mládežníckych pracovníkov a organizácií.

V súvislosti s každoročnými prioritami programu E+ je cieľom projektu podporovať diverzitu, dialóg medzi kultúrami a náboženstvami, zdôrazňovať spoločné hodnoty slobody, tolerancie a rešpektovania ľudských práv, kritické myslenie a zároveň vybaviť potrebnými znalosťami a kompetenciami mladých uchádzačov o zamestnanie a pracovníkov.

Prioritným cieľom je odovzdať spoločné základné hodnoty našej spoločnosti najmä ťažko dostupným mladým ľuďom a zabrániť násilnej radikalizácii mladých ľudí.

Ako partneri sa zúčastňujeme – a už aj v minulosti sme sa podieľali – na úspešných projektoch v rámci Visehradského fondu. Tak je to aj v prípade aplikácie s názvom Vocational Education Mobility between V4 States 2.0  (Mobilita odborného vzdelávania medzi krajinami V4 2.0), v rámci ktorej zdôrazňujeme dôležitosť mobility študentov a učiteľov medzi krajinami V4, ako aj potenciál s ním spojený, ktorý sa nachádza v spolupráci v oblasti odborného vzdelávania.

Momentálne sme v závere našej žiadosti v rámci programu KA210-VET – Malé partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania – sme prítomní ako partner v spolupráci s Centrom odborného vzdelávania Kiskunhalasi v spolupráci s Ekonomickou technickou školou v Kiskunfélegyházi.

Cieľom projektu je vypracovať inovatívny vzdelávací program v oblasti podnikateľského a administratívneho vzdelávania v ekonomickom sektore, ktorý zohľadňuje aj potreby európskeho ekonomického trhu práce. Základným cieľom projektu je predstaviť nové vzdelávacie metódy a tréningové riešenia pre ekonomické inštitúcie. V novembri zorganizujeme aj workshop vo Veľkých Kapušanoch, kde bude prezentovaný projektový vzdelávací materiál, ktorý sme vypracovali v rámci výberového konania.

Ako významnú aplikáciu by som uviedla Connected Through Mobility, Introduction of the VET mobility systems to Balkans countries – Second pilot VET mobility scheme for the Western Balkans V tendri sme prítomní ako partner, naším vedúcim partnerom je Maďarská asociácia MeOut (MeOut Association), s ktorou sme za tie roky nadviazali solídnu spoluprácu a dobré partnerstvo a vďaka ktorej sa naše partnerstvá aj rozširujú.

Celkovým cieľom pilotného projektu je posilniť systém vzdelávania a odbornej prípravy a oboznámiť štyri krajiny západného Balkánu, na ktoré je program zameraný – Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo a Čiernu Horu – s možnosťami programov odbornej mobility realizovaných v rámci programu Erasmus+. Partnerstvo pozostáva zo stredoeurópskych a západobalkánskych organizácií pôsobiacich v oblasti podnikania a vzdelávania a poskytuje príležitosti pre študentov odborných škôl, učiteľov a inštruktorov a manažérov na podporu mobility zúčastniť sa na odborných mobilitách.

Projekt sa zameriava na tri hlavné oblasti:

 1. Spoločenské vnímanie a imidž sektora OVP v krajinách OVP – chceme iniciovať zmenu v názore spoločností týchto krajín na odborné učilištia a vo vnímaní odborného vzdelávania.
 2. Kvalita odborného vzdelávania – naším cieľom je pomôcť inštitúciám odborného vzdelávania v krajinách západného Balkánu poskytovať svojim študentom kvalitnejšie vzdelanie a komplexnejšie a hodnotnejšie vzdelávacie skúsenosti; chceme tiež pomôcť sektoru odborného vzdelávania, aby sa stal ešte lepším v predchádzaní sociálnemu vylúčeniu.
 3. Relevantnosť odborného vzdelávania na trhu práce – snažíme sa pomôcť inštitúciám odborného vzdelávania v krajinách západného Balkánu lepšie sa prispôsobiť realite domáceho trhu práce. Okrem toho je naším cieľom pomôcť sektoru odborného vzdelávania nadviazať užšie vzťahy s firmami, aby podnikateľský sektor mohol podporovať školy a verejné orgány, či už technickou odbornosťou, alebo vytváraním vzájomne výhodných foriem spolupráce.

Programu sa zúčastňujú nasledovní významní partneri:  

The Centre for Vocational Education – Montenegro

Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Srpska – Bosnia-Hercegovina

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Slovinsko

Chamber of Commerce and Industry of Vojvodina – Srbsko

Kosova Education Center – Kosovo

Tirana Vocational College – Albánsko 
Tirana Esthetics and Style School – Albánsko
Zespoł Szkół Ponadpodstawowych nr 2 – Poľsko

 1. Kika Mobility Training Center – Grécko

  Partneri:
  1.Szolnoki Szakképzési Centrum – Maďarsko
 2. StartITup Egyesület – Maďarsko
  University of New York Tirana – Albánsko
 3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Maďarsko
 4. Changemakers – Albánsko

V rámci projektu momentálne 4 čiernohorskí študenti absolvujú vo Veľkých Kapušanoch a v Kráľovskom Chlmci 3-mesačnú stáž.

Študent kaderníctva získava odborné znalosti v salóne Chris-Cross Barber vo Veľkých Kapušanoch u známeho odborníka Chrisa

, pričom traja študenti z odboru automechanik a autoelektrotechnik pracujú v ARRIVA Service, sro. ktorá ich výcvik zabezpečuje vo svojich dielňach v Kráľovskom Chlmci a v Michalovciach.

Počas programu ešte privítame aj študentov z Bosny a Hercegoviny, ktorí s nami strávia štyri týždne.

Sme tiež vedúcim partnerom nášho tendra CookEU, na realizáciu ktorého sme sa prihlásili v rámci kategórie ERASMUS KA2. Do programu sme zaradili maďarské, srbské, rumunské a slovenské organizácie a inštitúcie.

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť programov odborného vzdelávania v gastronómii podporou ich internacionalizácie a digitalizácie. Medzi špecifické ciele patrí posilnenie medzinárodnej, medzisektorovej a digitálnej spolupráce v odbornom vzdelávaní a projekt ponúka návrh a pilotnú realizáciu inovatívneho programu odborného vzdelávania v gastronómii založenom na miestnej kuchyni krajín zapojených do projektu.

Máme veľa nápadov na projekty, v súčasnosti prebieha veľa výberových konaní a máme veľa práce. Naši zamestnanci a partneri neúnavne pracujú na implementácii každej aplikácie. Chceme v tomto procese pokračovať a zachovať si energiu a nadšenie, ktoré charakterizujú náš tím. Našim cieľom je, aby získaním čo najväčšieho množstva skúseností a nadviazaním spolupráce mala z našej prevádzky úžitok nielen naša organizácia, ale aj naša užšia a širšia komunita.

Szervezeteink nemzetközi kiterjedtségének és kapcsolatrendszerének köszönhetően térségünk folyamatosan részese lehet különböző európai uniós programoknak.

Sikerünk titka szülőföldünk szeretete, elkötelezettség annak építésére és a nemzetközi vérkeringésbe kapcsolására.

Egyik szervezetünk, az Ignis plus, n.o. 2015-ben alakult. Főként Erasmus + mobilitási pályázatok szakmai segítésével, támogatásával, partnerségek létrehozásával foglalkozik. Évente több száz diák és oktató külföldi szakmai programját segítjük és mentoráljuk Európa különböző országaiban.

Mindemellett kis- és középvállalkozások, non-profit szervezetek, önkormányzatok számára kínálunk szakmai segítséget pályázatírásban és azok menedzselésében.

Másik szervezetünk, az Edunet Europe, n.o. a hosszabb távú, nagyobb léptékű pályázatok megvalósítására orientálódik EU-s szinten.

A kezdetek óta részt veszünk nemzetközi projektekben pályázóként és partnerként egyaránt. Nagy örömünkre ötleteinket sok ember támogatja a környezetünkben, és igyekeznek segíteni pályázatainkat megfelelő partnerek felkutatásával, szakmai tanácsadással. Jó kapcsolatot ápolunk a nagykaposi Magyar Közösségi Házzal, ahol Gabri Rudolf és projektmenedzsment csapata készségesen segítenek, ha egy-egy pályázatunk megvalósításánál kérdések merülnek fel, valamint kiemelném Lakatos Erika Polgármester asszonyt, Dobóruszka polgármesterét, akitől az évek során szintén sok segítséget kaptunk.

Megvalósított projektjeink közül egyik büszkeségünk a HU-SK Interreg határon átnyúló program által támogatott TRENDITION pályázatunk, amelyben partnerként voltunk jelen a főpályázó, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett. A közös munka évekkel ezelőtt kezdődött, amikor is Mihók Gábor kérésünknek eleget téve partnerségi kapcsolatba hozta szervezetünket a HKIK-val, így pedig egy gyümölcsöző együttműködés indulhatott el.  A TRENDITION pályázat egy kategóriájában egyedi szemléletű projektötletet és -megvalósítás, amelynek az volt a célja, hogy a jelenkori divatban, a modern, mai viseletben, öltözékekben, kiegészítőkben a népi motívumok, a népi örökség jellegzetességei köszönjenek vissza. A pályázatban hat szlovákiai és hat magyarországi alkotó, művész vett részt, akik szorosan együttműködve alakították ki a bemutatandó termékeket, alkotásokat. A járványhelyzet kihívásai ellenére, 2021. júliusában egy színvonalas színpadi produkció keretén belül került sor az alkotások bemutatására Szádalmáson. Nagy örömünkre a rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Hetey Ágota kassai Főkonzul asszony, akinek elnyerte tetszését mind a projektötlet, mind a kivitelezés. Mivel a projekt sikert aratott, sok pozitív visszajelzést kaptunk, gondolkodunk a folytatásán. Ebben az esetben szeretnénk Nagykaposra elhozni a következő színpadi produkciót. A szádalmási rendezvény sikerén felbuzdulva ezt jeleztük Petrikán Péter Polgármester úr felé is, aki nyitott volt az ötletre és támogatásáról biztosított bennünket. 

A teljesség igénye nélkül a továbbiakban a megvalósítás alatt álló projektjeink közül szeretnénk néhányat röviden bemutatni.

A Training for Peace – developing capacities for peace education (Képzés a békéért – kapacitásnövelés a békére nevelés érdekében) elnevezésű projektben főpályázóként vagyunk jelen. Partnereink Ukrajnából, Fehéroroszországból, Moldáviából, Grúziából, Németországból, Ciprusról és Magyarországról kapcsolódnak be a projekt megvalósításba.

A projekt olyan célkitűzéseket fogalmazott meg, mint a kulcskompetenciák szintjének javítása, a kultúrák közötti párbeszéd a társadalmi befogadás és a szolidaritás előmozdítása érdekében, az ifjúsági munka minőségének előmozdítása, valamint az ifjúsági tevékenységek nemzetközi dimenziójának fokozása, illetve, az ifjúságsegítők és szervezetek kapacitásának támogatása.

Az E+ Program éves prioritásaival összefüggésben a projekt célja, hogy elősegítse a sokszínűséget, a kultúrák és vallások közötti párbeszédet, hangsúlyozza a szabadság közös értékeit, a toleranciát és az emberi jogok tiszteletben tartását, a kritikus gondolkodást, valamint a fiatal álláskeresőket, munkavállalókat a szükséges kompetenciákkal és módszerek ismeretével ruházza fel. Kiemelt cél a társadalmunk közös alapértékeinek átadása, különösen a nehezen elérhető fiatalok számára, valamint a fiatalok erőszakos radikalizálódásának megelőzése.

Partnerekként veszünk részt – és már a múltban is részt vettünk – a Visegrádi Alap keretén belül elnyert pályázatokban is. Ilyen a Vocational Education Mobility between V4 States 2.0 (Szakképzési mobilitás a V4 országai között 2.0) elnevezésű pályázat is, melynek keretein belül a V4 országok közötti diák- és oktatói mobilitás fontosságát hangsúlyozzuk, valamint a szakképzési együttműködésben rejlő lehetőségekre hívtuk és hívjuk fel a figyelmet.

Jelenleg már a végén tartunk a KA210-VET – Kisléptékű partnerségek a szakképzés területén programon belüli pályázatunknak – partnerként vagyunk jelen a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikummal együttműködve. A projekt célkitűzése egy olyan innovatív oktatási program kidolgozása a közgazdasági ágazat vállalkozási és ügyviteli ügyintéző képzés területén, amely az európai gazdasági munkaerőpiac igényeit is figyelembe veszi. A projekt alapvető célja, hogy új tanulási módszereket és képzési megoldásokat tárjon a közgazdasági intézmények elé. Novemberben szervezünk egy workshopot Nagykaposon is, ahol az a projektalapú oktatói anyag kerül bemutatásra, amelyet a pályázat keretén belül dolgoztunk ki.

Jelentős pályázatként megemlíteném a Connected Through Mobility, Introduction of the VET mobility systems to Balkans countries – Second pilot VET mobility scheme for the Western Balkans (A mobilitás összeköt, A szakképzési mobilitási rendszer bemutatása a balkáni államokban – Második kísérleti szakképzési mobilitási séma a Nyugat-Balkán számára) projektünket.  

Partnerként vagyunk jelen a pályázatban, vezető partnerünk a magyarországi Én Kint Egyesület (MeOut Association), akikkel az évek során szilárd együttműködést, jó partneri kapcsolatot alakítottunk ki, és akiknek köszönhetően szintén bővülnek partnerkapcsolataink.

A kísérleti projekt átfogó célja az oktatási és szakképzési rendszer megerősítése, és a program által megcélzott négy nyugat-balkáni ország – Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó és Montenegró – megismertetése az Erasmus+ keretében megvalósuló szakmai mobilitási programok lehetőségeivel. A partnerség közép-európai és nyugat-balkáni szervezetekből áll, amelyek az üzleti élet és az oktatás területén tevékenykednek, és lehetőséget ad a szakképzésben részt vevő diákoknak, tanároknak, valamint a mobilitást támogató oktatóknak és menedzsereknek, hogy részt vegyenek szakmai mobilitásokon.

A projekt három fő terület köré összpontosul:

 1. Társadalmi megítélés és a VET-országok VET-szektorának imázsa – változást kívánunk kezdeményezni ezen országok társadalmai szakképző iskolákról alkotott véleményében és a szakképzés megítélésében.
 2. A szakképzés minősége – célunk, hogy segítsük a nyugat-balkáni országok szakképző intézményeit abban, hogy jobb minőségű oktatást és teljesebb, értékesebb tanulási tapasztalatot nyújtsanak diákjaik számára; továbbá szeretnénk segíteni a szakképzési szektort abban, hogy a társadalmi kirekesztés megelőzésében még ügyesebbé váljon.
 3. A szakképzés relevanciája a munkaerőpiacon – igyekszünk segíteni a nyugat-balkáni országok szakképző intézményeit abban, hogy a hazai munkaerőpiac valóságához jobban tudjanak alkalmazkodni. Emellett célunk, hogy segítsük a szakképzési szektort szorosabb kapcsolatok kialakításában a vállalatokkal, hogy az üzleti szféra támogassa az iskolákat és az állami szerveket, akár technikai szakértelmével vagy kölcsönösen előnyös együttműködési formák kialakításával.

A programban a következő jelentős partnerek vesznek részt:

The Centre for Vocational Education – Montenegro

Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Srpska – Bosznia-Hercegovina

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – Szlovénia

Chamber of Commerce and Industry of Vojvodina – Szerbia

Kosova Education Center – Koszovó

Tirana Vocational College – Albánia

Tirana Esthetics and Style School – Albánia

Zespoł Szkół Ponadpodstawowych nr 2 – Lengyelország

Kika Mobility Training Center – Görögország

Társult tagok:

Szolnoki Szakképzési Centrum – Magyarország

StartITup Egyesület – Magyarország

University of New York Tirana – Albánia

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Magyarország

Changemakers – Albánia

A projekt keretén belül jelenleg 4 montenegrói diák tölti 3 hónapos szakmai gyakorlatát Nagykaposon és Királyhelmecen. Egy fodrász diák a nagykaposi Chris-Cross Barber szalonban, a mindenki által jól ismert szakembernél, Chrisnél szerez szakmai ismereteket,

míg három autószerelő, autó-elektrotechnikus szakmából érkező diák az ARRIVA Service, s.r.o. királyhelmeci és nagymihályi műhelyében gyakorlatozik.

A program során Bosznia-Hercegovinából várunk még diákokat, akik négy hetet töltenek nálunk.

Vezető partnere vagyunk még a CookEU pályázatunknak, melynek a megvalósítására az ERASMUS KA2 kategórián belül pályáztunk. A programba magyarországi, szerbiai, romániai, szlovákiai szervezeteket, intézményeket kapcsoltunk be.

A projekt célja, hogy javítsa a gasztronómiai szakképzési programok minőségét és vonzerejét azáltal, hogy elősegíti azok nemzetközivé válását és digitalizálását. A konkrét célkitűzések közé tartozik a nemzetközi, ágazatközi és digitális együttműködés megerősítése a szakképzésben, valamint a projekt egy innovatív gasztronómiai szakképzési program megtervezését és kísérleti megvalósítását kínálja a projektben résztvevő országok helyi konyhájáról.

Sok a projektötlet, sok a jelenleg futó pályázatunk, sok a teendő. Munkatársaink, partnereink töretlenül dolgoznak minden egyes pályázat megvalósításán. Ezt a folyamatot szeretnének továbbvinni, megtartva azt az energiát és lelkesedést, mely csapatunkat jellemzi. Célunk, hogy minél több tapasztalatot szerezve, együttműködéseket kialakítva ne csak szervezetünk, de szűkebb, és tágabb közösségünk is profitáljon a működésünkből.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov