Gábor Mihók, odborník na cezhraničnú spoluprácu a kandidát na poslanca MsZ.

Gábor Mihók kandiduje za poslanca MsZ s číslom 24.

Je skúsený odborník, čo sa týka cezhraničnej spolupráce, je predsedom tejto komisie pri  MsZ. Gábor je tiež členom pracovnej skupiny „Inovácie, digitalizácia, inteligentné mesto, modernizácia verejných služieb a podpora MSP,“ ktorá pracuje na pripravovanom dokumente hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Veľké Kapušany na roky 2023-2030. Jeho viac ako 20-ročné profesijné skúsenosti majú mimoriadny význam pre rozvoj Veľkých Kapušian. Je jedným z tých, ktorí spájajú slovenskú a maďarskú komunitu.  

V krátkom rozhovore sme sa zamerali na cezhraničnú spoluprácu, keďže sme sa dopočuli o ďalšom úspešnom projekte na rozvoj cezhraničnej spolupráce.

O aký projekt vlastne ide?

Po realizovanom projekte Cultdialogue, ide o ďalší úspešný projekt, ktorého cieľom je rozvoj cezhraničnej spolupráce. V rámci programu „ Interreg Slovenská republika-Maďarská republika Fond malého projektu“ bol pozitívne hodnotený projekt pre zabezpečenie bezpečnej cezhraničnej dopravy detí a znižovanie znečisťovania ovzdušia.

Kto sú partnermi projektu?

Podobne, ako pri predchádzajúcom spomínanom projekte Cultdialogue, aj tu sú partnermi mesto Veľké Kapušany a maďarské združenie „Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, so sídlom v Nyiregyháze, v Maďarsku, v ktorom krajské mesto Nyiregyháza zastáva vedúcu pozíciu a ktoré v spolupráci s mestom Veľké Kapušany už vo viacerých prípadoch spolupracovali na realizácii cezhraničných projektov. Vzhľadom na to, že Nyiregyháza je mesto so 120 000 obyvateľmi,  významným európskym turistickým centrom, je pre mesto Veľké Kapušany uznaním táto spolupráca a súčasne, pre obyvateľov mesta, inštitúcie a organizácie tu sídliace, príležitosť lepšie spoznať mesto Nyiregyházu, jej kultúrne, vzdelávacie, samosprávne inštitúcie, ako aj nádherné prírodné  danosti mesta a jej okolia.

Aké sú celkové náklady projektu, koľko z toho je schválená pomoc, aké aktivity projekt obsahuje?

Celkové náklady projektu predstavujú takmer 50 000 €, z čoho 85% predstavujú náklady, hradené z prostriedkov Európskej únie. V rámci projektu budú realizované: 2 workshopy  v Nyiregyháze a vo Veľkých Kapušanoch. Budú to tematické workshopy, zamerané na prípravu vypracovania spoločného akčného plánu.

-Vypracovanie spoločného akčného plánu, praktického dokumentu, ktorý bude obsahovať konkrétne pokyny a postupy na to, akým spôsobom možno naučiť a osvojiť si bezpečnú cyklistickú dopravu a tak upevňovať snahu o ochranu zdravého ovzdušia pred znečisťovaním.

-Realizácia odborného stretnutia  pre cyklistov v meste Nyiregyháza, ktorého sa zúčastnili  deti, mládež – aj z Veľkých Kapušian, občianske združenia, samosprávy, ako aj odborníci, žijúci a pracujúci na danom území. Na stretnutí sa uskutočnili školenia o pravidlách cestnej premávky, preteky cyklistickej zručnosti, dopravné ihriská, ukážky BMX a triál bicyklov pre deti a odborné prednášky.  Hlavným cieľom tohto programu bolo vyzdvihnutie tých spoločných prostriedkov, ktoré sú vhodné pre deti a mládež  a zabezpečia bezpečné využívanie bicyklov na dopravu, a tým ochranu ovzdušia pred znečisťovaním.

Ako predseda komisie pre cezhraničnú spoluprácu mohli by ste niekoľkými slovami zhrnúť Vaše skúsenosti, ktoré ste v oblasti cezhraničnej spolupráce získali?

V oblasti cezhraničnej spolupráce a v oblasti regionálneho rozvoja mám už  viac ako 20 ročné skúsenosti. Za toto obdobie som odborne participoval pri realizácii viacerých úspešných projektov a získal viaceré certifikáty v oblasti projektového manažmentu a regionálneho rozvoja. Som veľmi rád, že v samospráve má významné miesto táto oblasť, nakoľko mesto Veľké Kapušany svojimi prírodnými a geografickými danosťami má strategický potenciál na cezhraničnú spoluprácu. V novom programovacom období Európskej únie v rokoch 2021-2027 čakajú nás ďalšie možnosti realizácie  cezhraničných programov, podmienky sú dané, treba ich využiť a konať spoločne.

24-es számmal indul Mihók Gábor, aki a határon átnyúló együttműködés tapasztalt szakértője, az önkormányzatba ennek a szakbizottságnak az elnöke. Gábor tagja az “Innováció, digitalizálás, okos város, a közszolgáltatások korszerűsítése és a KKV-k támogatása” munkacsoportnak is, amely Nagykapos Város 2023-2030 évekre szóló gazdaságfejlesztési és társadalmi fejlődési dokumentumán dolgozik. Több mint 20 éves szakmai tapasztalata kiemelten fontos Nagykapos fejlődése szempontjából. 

Újabb sikeres projekt a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztésére

Rövid beszélgetés Mgr. Mihók Gáborral, önkormányzati képviselővel, Nagykapos Város Önkormányzata mellett működő Határon Átnyúló Együttműködés Bizottságának elnökével

Milyen projektről is van konkréten szó?

A Cultdialogue című projekt után egy újabb sikeres program valósulhatott meg a közelmúltban illetve egyes aktivitásai még most realizálódnak, amelynek célja elsősorban a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése. Az Interreg Szlovákia-Magyarország Kisprojekt Alap keretén belül a „Határon átnyúló közlekedésbiztonság gyerekeknek és a levegőszennyezettség csökkentése” cimű projekt lett a program irányitó hatósága által pozitivan elbirálva.

Kik a pályázat partnerei?

Hasonlóképpen az előzőekben már emlitett Cultialogue cimű projekthez ebben az esetben is Nagykapos Város partnere  a magyarországi, nyiregyházi székhelyű Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, amely szervezetben tulajdonképpen Nyiregyháza Megyei Jogú Városa tölt be vezető szerepet. Ebben a partnerségben mindenképpen meg kell emliteni Nyiregyháza Megyei Jogú Városának szerepét, hiszen nem ez volt az első alkalom, hogy projekt partnerként részt vett Nagykapos Városával közösen határon átnyúló programok megvalósitásában. Tekintettel arra, hogy Nyiregyháza városa közel 120 000 fő lakossággal rendelkezik, európai hirű turisztikai központ, Nagykapos Városa számára egyrészt egy elismerés, hogy megbizható, korrekt projekt partnerként számitanak rá, másrészt Nagykapos Város intézményeinek, szervezeteinek és egész lakosságának is egy lehetőség, hogy megismerjék Nyiregyháza Városát, az ott működő kultúrális-oktatási, önkormányzati intézményeit valamint a térségének varázslatos adottságait.

Milyen a projekt összköltsége és ebből mennyi a megítélt támogatás, milyen aktivitásokat tartalmazott a projekt?

A projekt teljes költségvetése közel 50 000 Eur, amelyből az Európai Únió által biztositott támogatás a projekt összköltségének a 85%-a. A projekt keretén belül a következő aktivitások kerültek és kerülnek megvalósitásra: – 2 db közös workshop megszervezése Nyíregyháza és Nagykaposi helyszinekkel. Ezek tematikus workshopok, amelyek célja egy közös akcióterv kidolgozásának az előkészitése.

– Közös akcióterv kidolgozása, amely egy gyakorlatorientált dokumentum, amely pontos intézkedéseket tartalmaz majd arra vonatkozóan, hogy milyen eszközökkel, milyen módon lehet megtanítani a kerékpáros közlekedés biztonságos használatát és erősíteni ezáltal a levegőszennyezettség elleni törekvéseket.

-Közös szakmai rendezvény megvalósitása, amely egy kerékpáros rendezvényt foglalt magába  Nyíregyháza városában, amelyen fiatalok, gyerekek – többek között nagykaposiak is, civil  szervezetek, önkormányzat és az adott területen dolgozó szakemberek vettek részt. A rendezvényen KRESZ oktatás, kerékpáros ügyességi verseny, közlekedésbiztonsági tanpálya, triál és BMX bemutató került megrendezésre a gyerekek részére a szakmai előadások mellett. A szakmai program fő célja azoknak a  közös eszközöknek az azonosítása volt, amelyek alkalmasak a fiatalok, gyerekek kerékpáron történő biztonságos közlekedésére és ezáltal a levegőszennyezettség csökkentésére.

Röviden mondana pár szót, mint a Határon Átnyúló Együttműködés Bizottságának elnöke eddigi tapasztalatairól, amelyet a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése terén szerzett?

A határon átnyúló együttműködés és a régiófejlesztés területén több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem. Ez idő alatt több sikeres projekt megvalósítását segítettem szakmailag és szereztem nemzetközi okleveleket a projektmenedzsment valamint a régiófejlesztés területén. Azért is örülök, hogy az önkormányzatban kiemelt szerepet kapott ez a téma, hiszen Nagykapos Város fejlődésének egyik startégiailag meghatározó kitörési pontja természeti, földrajzi adottságaiból is adódóan éppen a határon átnyúló együttműködés. Az előttünk álló új, Európai Úniós programozási időszakban, azaz 2021-2027 között az Interreg Szlovákia-Magyarország program illetve további határon átnyúló programok további lehetőséget biztositanak majd ezen a területen a különböző fejlesztési projektek megvalósitásának. A lehetőség a folytatáshoz adott lesz, éljünk vele együtt, közösen!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov