Október – mesiac úcty k starším. Primátor mesta Veľké Kapušany Peter Petrikán sa seniorom prihovoril aj v mestskom časopise COPUS (Copus IV/2019).

Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším .
Nezabúdame na nich ani my vo vkporte.

Z COPUSU, oficiálneho časopisu mestskej samosprávy preberáme slová primátora mesta Veľké Kapušany

Milí seniori!

V tomto čísle Copusu som sa rozhodol prihovoriť práve Vám. Taliansky filmový režisér Federico Fellini kedysi vo filme CESTA vyslovil: „…Rodia sa zámerne s ľuďmi, keď sa tí vyberajú k druhým ľuďom, alebo spoločne určitým smerom…“ Áno, každá cesta začína krokmi a potom vďaka človeku, jeho osobnosti nadobúda svoju charakteristickú podobu. Tak ako je rieka metaforou pre čas, pre jeho večný pohyb, premenlivosť, plynutie ale aj celistvosť, tak je cesta metaforou pre ľudskú múdrosť ako žiť. Cesty sú výrazom ľudskej túžby nielen prekonať vzdialenosti, ale aj dostať sa ďalej, hľadať, nachádzať, stretávať sa. Nuž a na každej z ciest si človek raz nájde miesto, ktoré ktosi – kedysi výstižne pomenoval: Domov. Je to prítulné miesto, o ktorom básnik napísal: „Aj keď sa rozhodneme kráčať po jeho pôde bosí, nič nám nezraní nohu. Domov nás privíta a obklopí…“ Vaším domovom, milí naši seniori, je toto mesto. Dnes sa z jeho pôdy pozeráte do času, ktorý už uplynul…

Nie je ťažké slovami človeka rozplakať, ale oveľa ťažšie je vyrieknuť slová, ktoré ho podporia, posilnia a povzbudia. Slová, v ktorých je sila dobroty, optimizmu, aby Vám pomohli vždy, keď je Vám ťažko. Ak ich vyslovuje niekto, kto prežíva život naplnený láskou, radosťou, bolesťou a utrpením, potom jeho slová majú v sebe silu pomôcť aj iným. Aké je to jednoduché a ťažké zároveň ďakovať za každý deň, ktorý príde na našej ceste, ďakovať bez výhrad, bez otázok. Vždy ďakovať aj za tie najjednoduchšie veci v živote – osudu, bohu, ľuďom naokolo. Drahí naši seniori, Vám patrí naše obrovské Ďakujem. Želám Vám, aby všetky dni vášho života boli naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou, nech Vás vaša životná múdrosť citlivo vedie každým dňom vášho života.

Peter Petrikán primátor

Foto zdroj: Copus IV/2019

Kedves Szépkorúak!

A Copusnak ebben a számában Önökhöz szeretnék szólni. Egy olasz filmrendező, Federico Fellini a következőket fogalmazta meg az Országúton című filmben: „Tudatosan születnek együtt az emberekkel, amikor azok más emberek után indulnak, vagy közösen indulnak útnak egy meghatározott irányba…“ Igen, minden út lépésekkel kezdődik és utána az em bernek és személyiségének köszönhetően minden út elnyeri saját jellegzetes alakját. Úgy, ahogyan a folyó az idő metaforája, mert állandó mozgásban van és változik, ilyen metaforája az út az emberi bölcsességnek, mely megtanít élni. Az utak szimbolizálják azt az emberi vágyat, mely le akarja győzni a távolságot, de tovább is akar jutni, keresni, találni, találkozni akar. Egyszer az ember megtalálja a helyét, amit úgy nevez: OTTHON. Ez egy szeretetteljes hely, melyről így ír a költő: „Ha úgy döntünk, hogy mezítláb járunk földünk porában, semmi sem sérti fel lábunkat. Az otthon üdvözöl és körülvesz bennünket…” Kedves Szépkorúak, az Önök otthona ez a város. Ma innen tekintenek vissza azokra az időkre, melyek már elmúltak… Nem nehéz egy embert szavakkal megríkatni, sokkal nehezebb viszont olyan szavakat találni, melyek támogatják, megerősítik és buzdítani tudják az embert. Szavak, melyekből a jóság ereje, optimizmus tükröződik, amelyek akkor segítenek Önöknek, amikor nehéz pillanataikat élik. Ezeknek a szavaknak akkor van igazán erejük, amikor olyan emberek mondják ki, akik szeretetteljes, örömteli, de olykor fájdalommal és szenvedéssel teli életet élnek. Akkor ezek a szavak képesek erőt adni másoknak. Milyen egyszerű és mégis nehéz megköszönni minden napot, melyet kapunk, megköszönni feltételek és kérdések nélkül. Meg kell köszönnünk a legegyszerűbb dolgokat is az életben – a sorsnak, Istennek, a körülöttünk élő embereknek. Drága Szépkorúak, Önöknek jár egy hatalmas Köszönöm! Kívánom, hogy egészség, szerencse, elégedettség és életbölcsességük vezesse Önöket életük minden napján!

Petrikán Péter polgármester

Zdroj: COPUS IV/2019

Pripájame sa aj my, naši seniori.

,,Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa  vrások a bielych  vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.”

Starší človek je predovšetkým skúsený človek, ktorý svojimi životnými skúsenosťami, cennými radami môže obohatiť život rodiny, byť jej oporou a príkladom. Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou všade –  v rodine, na pracovisku, v dopravných prostriedkoch.

Zdroj:  ruvzpp.sk

Bez Vás by bol život veľmi  chudobný .

Veríme, že aj nám raz bude dopriaté dožiť sa   jesene života.  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov