Akčný plán rozvoja okresu Michalovce, časť akčný plán Veľké Kapušany. Rýchla správa 13. apríla 2019 – siahodlhá, bohatá na informácie

Dnešnú rýchlu správu začíname netradične.

Od konca.

Najprv nastolíme ČO a následne PREČO.

 Informácií je veľa a možno by ste sa v opačnom postupe neprepracovali k tým najzaujímavejším vychytávkam.

ČO?

 1.Sny a vízie.

2.Položkovite.

PREČO?

1.Akčný plán rozvoja okresu Michalovce

2.Dohoda zodpovedných rozvíjať cestovný ruch

3.Čo sa momentálne deje.

4.Stretnutie podnikateľov s prednostkou Okresného úradu Michalovce, zástupcom  občianskeho združenia DUŠA a s vedením mesta Veľké Kapušany.

5.Čo je vlastne akčný plán?

6.Záver

7.Prekvapenie

ČO?

1.Sny a vízie.  

Tak ako každý človek má sny a vízie, takisto aj vedenie mesta vizionársky plánuje smer, fungovanie, vzhľad nášho mesta, ktoré sú načrtnuté v tomto slede:

Kompletnú rekonštrukciu Amfiteátra na ul. Záhradnej vo Veľkých Kapušanoch.

Suma cca. 1 220 000 Eur

Športovo oddychový park Energosun na ulici Vojanskej 

Suma cca. 12  100 000 Eur  s tým, žeby tam šlo aj o:

-Výstavbu zábavného parku (Kalandpark, alebo Tanzánia) – na pozemkoch pod Energosunom

2.Položkovite.

Kompletná rekonštrukcia Amfiteátra na ul. Záhradnej vo Veľkých Kapušanoch. Suma cca. 1 220 000 eur.

Vráťme sa v čase.

Do roku 2016.

Mnohí z vás neviete (nakoľko sústavná práca nebola v priamom merítku s publicitou – čo sa potom v predvolebnom čase zneužilo), že Mesto Veľké Kapušany koncom roka vypracovalo a podalo spolu s mestom Miškovec spoločný projekt Amfiteáter Mesto Veľké Kapušany / Mesto Miškovec.

Cieľom projektu bol okrem spoločných workshopov, webovej stránky, publikácií, spoločných divadelných predstavení aj kompletná rekonštrukcia amfiteátra vo Veľkých Kapušanoch a to rekonštrukcia javiska, hľadiska, vybudovanie sociálneho zariadenia a administratívnej budovy, rekonštrukcia a výstavba komunikácií, parkovísk, oplotenia, vonkajšieho osvetlenia a zároveň aj nákup nových ozvučovacích a svetelných technik. Tento projekt žiaľ nebol podporený Monitorovacím výborom. Chyba sa vychytala a hotový čakal doteraz na svoju ďalšiu možnosť. 

Športovo oddychový park Energosun na ulici Vojanskej 

Suma cca. 12  100 000 Eur zahŕňa: 

odkúpenie budovy Energosun a priľahlých pozemkov na ul. Vojanskej vo Veľkých Kapušanoch (primátor mesta rokoval s oboma vlastníkmi Energosunu a sú ústretoví myšlienke odpredaja budovy).

kompletnú  rekonštrukciou Energosunu s rozšírením o:

-plaváreň s tobogánmi pre deti

geotermálny tepelný vrt (predpokladaná hĺbka vrtu 2 km, približne na 1,8 km je teplá voda) pre potreby plavárne, bazénov)

vonkajšie bazény

sauny, welnes

multifunkčné kino (V Rýchlej správe, kde sme predstavovali kino sme spomenuli, že druhá verzia je zakomponovaná v akčnom pláne mesta)

ubytovacie služby

kultúrny stánok a  iné.

Poznámka redakcie: Plávareň roky vŕta v hlave primátora mesta. Priznajme si, aj po toľkých rokoch Energosun stále ,,dýcha”, ako mestské zariadenie, aj keď ním nie je.

-Výstavba zábavného parku (Kaladpark – Zážitkový park) na pozemkoch pod Energosunom.

Nič v živote naozaj nie je náhoda a všetko sa deje kvôli niečomu.

Koncepciu zhluku náhod začneme odvíjať od čoraz viac obľúbenejšom ihrisku slovenskej školy. Miesto, ktoré praská vo švíkoch. Ľudia chcú ,,byť ,,vonku”, športovať, relaxovať. Schádzajú sa tam celé rodiny, ale ešte stále to nie je miesto v prírode. 

Ako vznikol návrh Kalandpark – Zážitkový park? 

Na pracovnom stretnutí  niekedy koncom februára, začiatkom marca sme na stretnutí s pánom primátorom prvýkrát počuli o zámere – Akčný plán okresu Michalovce. Tiež sme boli zvedaví, o čo konkrétne ide a ,,hĺtali,,  bližšie informácie, ktoré potom mali byť predostreté na zasadnutí Mestského zastupiteľstva. 

Tento zámer bol predostretý na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, dňa 28. marca 2019.

Ale vráťme sa ku Kalandparku – Zážitkový park.

Náhoda nie je blbec a stalo sa, že poslanec MsZ Ferdinand Kočiš nám na jednom stretnutí predostrel víziu svojho projektu pre mesto.

(Tento jednoduchý, skromný, pracovitý človek so srdcom na dlani dávno chápe v čom spočíva funkcia poslanca. Nie v prázdnych, zbytočných rečiach na kameru počas zasadnutí MsZ, ale v práci, v reprezentovaní mesta, vo výchove športovcov, v dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti, ale aj vo vytváraní projektov pre mesto, v prinášaní prínosov pre mesto.)

Bol to úder blesku. Pred očami sme mali bod, v ktorom pán primátor mesta rozmýšľal, čo sa dá pod Energosunom vytvoriť a “Nándy” presne od tohto bodu pokračoval.

A tak sa stretli dvaja muži, pokračovali už v spoločnej práci a vznikol návrh – Kalandpark (Zážitkový park).

Na akej koncepcii pracoval ,,Nándy”?

Minimálne náklady, maximálny úžitok pre všetky vekové kategórie v prírode. Využiť prírodné zdroje, ktoré mesto má.

Spoznávate toto miesto?

Naše nevyužité  prírodné bohatstvo.

Tehelňa.

Kým sa zháčite, že tam je predsa “naša” osada, podotýkame, že tá tvorí odrobinu z tejto plochy. Odrobinu. Na tejto prvej fotke jasne vidieť, že osada je v ľavom dolnom rohu.Na druhej fotke je v pravom hornom rohu .

A Kalandpark – Zážitkový park bude určite zabezpečený. A prístup bude od Energosunu.

Čo všetko sa tu môže postupne vybudovať?

Jeden ohradený rybník už existuje.

Ďalšie dva by potrebovali prebágrovať, prečistiť, vykopať studne. Spodná voda je v tejto časti vysoko, čiže mohlo by dôjsť k naplneniu jazier a ich využívaniu k člnkovaniu, relaxácii.

Čo všetko sa na takej rozsiahlej ploche dá vybudovať :

lanové centrum (prekážková dráha),

trampolínový park,

BMX dráha,

detská Quad dráha

Le Parkour dráha,

lezecká stena (na stene Energosunu v L-ku), najbližšie je v Sátoraljaújhelyi a návštevníkov je tam tak veľa, že čoskoro budú musieť zaviesť tzv. čakačky.  

náučný chodník s altánkami na piknik, gril, posedenie, olemovaný výstavami sôch,

-okolo náučného chodníka vysadiť stromy, tiež okolo neho bežecká dráha, lukostrelecká dráha (mohli by sa organizovať celoslovenské    preteky, ktoré by k nám pritiahli turistov –  s ubytovaním v Energosune). Na také súťaže chodí cca. 150 súťažiacich, plus rodinní príslušníci,

– klasické  golfové  ihrisko – premerané –  zmestí sa tam 18 jamôk,

-v lesiku akčné  hry ako  paintball, Airsoft, lasergame, – týždenne by ho mohlo využívať aj 100 ľudí, pretože nikde na okolí nie je

 cross

park jógy s karimatkami, vtáky v klietke

-pre deti minigolf

-po čase aspoň pre deti aj tam vonkajší  bazén (tiež formou vykopania studne) 

-miesto pre výcvik psov, môžu sa pre ne zriadiť koterce a môžu v noci strážiť park

-prečo nie aj na jazdu na koni

bežecká dráha s prekážkami Spartan Race – veľmi obľubená súťaž pozrite si na internete, je aj pre deti. Ale čo sa týka dospelých húfne chodia na tieto súťaže a iba štartovné činí cca 150 Eur – tiež by sa mesto mohlo presláviť a zarobiť financie pre Kalandpark – Zážitkový park a mnoho iného.

Pre lepšiu obrazotvornosť Vám prikladáme ilustračné fotky z internetu: 

Bike centrum Prešov

Katka Pivonkova lezie finalovy boulder

Majstrovstva SR v boulderingu – Katka Pivonkova v neuspesnom ale peknom pokuse vo finalovom bouldri.

Uverejnil používateľ Lanové centrum Outdoor park Prešov Sobota 13. apríla 2019

PREČO?

1.Akčný plán rozvoja okresu Michalovce

Pretože dňa 19.10.2018 bol okres Michalovce zaradený medzi zaostávajúce okresy v SR.

Na základe výzvy Úradu vlády SR  združenie MAS DUŠA, o.z. vypracovalo projekt na spracovanie Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce, ktorý bol prijatý.

Na základe uzavretej zmluvy v priebehu 1. štvrťroka 2019 vypracuje združenie uvedený dokument.

Pri jeho príprave využijú skúseností z prípravy Stratégie komunitne vedeného miestneho rozvoja mikroregiónu a ďalších podnetov od miestnych aktérov rozvoja okresu. 

Aj naše mesto malo do 31.3.2019 poslať projektové zámery v rámci akčného plánu rozvoja nášho mesta.

Tí, čo čítate našu rubriku Týždeň v kocke v priebehu marca ste si určite všimli, že sme z týždňa na týždeň podávali informácie, že na MsÚ kto má ruky nohy vypracúvava projekty, presnejšie projektové zámery. Všetky tieto vyššie spomínané položky mali navrhnúť, približne naceniť, prepočítať, aby vedeli akú sumu majú žiadať.

Zamestnanci mesta všetko pripravili a primátor mesta Veľké Kapušany Zámer – Akčný plán mesta Veľké Kapušany predstavil poslancom na marcovom zasadnutí, ktorí ho schválili. 

Mesto Veľké Kapušany podalo  2 projektové zámery:  Rekonštrukciu amfiteátra vo Veľkých Kapušanoch a Športovo oddychový park Energosun.

2.Dohoda zodpovedných rozvíjať cestovný ruch

Pretože tieto služby akútne chýbajú v meste, pretože ide o vytvorenie čo najviac nových pracovných miest (ubytovanie, služby, gastronómia, reštaurácie, nové pracovné miesta).

A: Úprimne si priznajme, žiaden priemyselný park nevieme vytvoriť a keby aj ,kto nám tu príde, ktorý investor? Žiadny.  Problémy s tým majú oveľa väčšie mestá, kde im stoja prázdne parky.

B: Sme členmi ZOOCR a v rámci toho sa členovia dohodli – keďže ide o rozvoj okresu Michalovce (nie iba Veľkých Kapušian), že  ako okres sa zameriame na rozvoj  cestovného ruchu v okrese Michalovce. Michalovce a okolie sa orientujú na rozvoj Zemplínskej Šíravy a naše mesto na vyššie spomínané okruhy.

C:  Do tretice celá koncepcia ZOOCR sa dokonca zhoduje s PHSR mesta Veľké Kapušany, ktorý  je rozvojovým dokumentom mesta a  vyjadruje víziu rozvoja mesta založenú na výsledkoch strategického plánovania. (základné socioekonomické charakteristiky obyvateľstva. )

Pretavením do hovorovej  reči, pri zostavovaní PHSR bolo oslovených xxx podnikateľov, ktorých sa  pýtali, na akú oblasť sa má mesto zamerať, aby sa aj rozvíjalo, aby aj prinášalo nové pracovné miesta. 

Všetci sa zhodli v tom, aby sa budovalo na tom, čo máme, využívalo to, čo máme a zúročilo to, čo máme.

,,Sedíme na teplom prameni” – Nechajme ho vytrysknúť, budujme okolo neho ostatné potrebné vymoženosti – cestovný ruch.

3.Čo sa momentálne deje.

Čo ďalej? Na čo čakáme? 

Na schválenie.

Poslanci MsZ Veľkých Kapušian akčný zámer mesta schválili. Pripomienka bola iba jedna, ktorú si môžete nájsť a vypočuť na videozázname z Mestského zastupiteľstva. Pani poslankyňa porovnávala akčný plán iného okresného mesta ( zameraného na iný rozvoj) s akčným plánom nášho mesta, ktorý ale okresným mestom nie je.  

Čo sa bude diať?

Peniaze dostaneme.

Koľko? Nevieme.  

Vyjadrenie nášho primátora – “Môže sa stať, že nám schvália iba jeden projekt. Možno obidva. Možno povedia dáme 10 miliónov, ostatné 3 milióny si zabezpečte v rámci svojich možností, napríklad úverom, alebo inak.”

Možností je viac.

Držme si palce,aby nám schválili čo najviac financií.

Ale bola by škoda, premrhaná príležitosť, keby mesto nebolo podalo zámery. Dokonca toto je jedinečná príležitosť čerpania fondov. Pretože akčný plán rozvoja okresu znamená: 

-špeciálny, zvýhodnený režim a nástroje na ich podporu.
-uprednostnený prístup k podpore z európskych fondov,
-zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov,
-zvýhodnené podmienky pre tvorbu pracovných miest a pod.
To znamená, maximálna koncentrácia podpory hospodárskych aktivít tak, aby boli veľmi zaujímavé pre investorov.

4.Stretnutie podnikateľov s prednostkou Okresného úradu Michalovce , zástupcom občianskeho združenia DUŠA o.z. a s vedením mesta.

V utorok 9.4.2019 v doobedňajších hodinách sa na MsÚ uskutočnilo stretnutie potencionálnych subjektov z nášho mesta ohľadom akčného plánu, ktoré inicioval Okresný úrad Michalovce. Účasť bola veľmi dobrá. Išlo o burzu nápadov do akčného plánu ohľadom rozvíjania cestovného ruchu, ale aj možnosti tvorby nových pracovných miest, z inej časti balíka, teda by ho zastrešoval samotný okres. Padli návrhy ako cyklotrasa, obchvat, splavovanie Laborca , EVO, vybudovanie logistiky na prekladkovej stanici- suchozemský prístav a pod. Dohodli sa na elektronickej komunikácií a budú ešte nasledovať ďalšie stretnutia. 

Nebude to jednoduchý špás, bude to veľmi náročná práca.

účasti na odborných workshopoch, odborná príprava a iné.

Na miestnej úrovni pripravovať ľudí, ktorí zvládnu administráciu projektov (ŽoNP) elektronicky cez Slovensko, resp. ITMS+

5.Čo je vlastne  akčný plán?

Akčný plán je vládou Slovenskej republiky schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie sociálno – ekonomického zaostávania a znižovanie vysokej miery nezamestnanosti najmenej rozvinutého okresu. Vychádza zo základných koncepčných dokumentov zameraných na podporu regionálneho rozvoja a z ďalších materiálov a odporúčaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu. Vypracovanie návrhu akčného plánu predstavuje časovo náročný a odborne zložitý proces, ktorý si vyžaduje komplexný a systémový prístup na všetkých jeho riadiacich úrovniach a realizačných fázach.

Z čoho vzniká?

Všetci vieme, že sú výrazné rozdiely medzi regiónmi a okresmi Slovenska. Najmenej rozvinuté okresy trpia vysokou mierou nezamestnanosti, odchodom mladej a vzdelanej pracovnej sily a nedostatkom investícií a podnikateľských aktivít.

Akčný plán sa orientuje na odstraňovanie sociálno-ekonomického zaostávania  a na znižovanie vysokej miery nezamestnanosti najmenej rozvinutých okresov.

Zákon č. 336/2015 Z. z.

Čo je pre nás dobré?

Okres Michalovce bol dňa 19.10.2018 zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.

To znamená, že v priebehu 4 rokov bude môcť čerpať finančné prostriedky vyčlenené Vládou SR na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti, (prísľuby sú skráteného čerpania, ale úprimne, ak  celý priebeh bude trvať 4 roky, nikto nebude namietať)

Hlavným cieľom podpory je tvorba pracovných miest.

V čom sa prejavuje podpora?

Určia sa podmienky pre okres na ktorý sa vzťahuje špeciálny, zvýhodnený režim a nástroje na podporu. Či už pôjde o uprednostnený prístup k podpore z európskych fondov, zásadne výhodnejšie podmienky  pre získanie investičných stimulov, zvýhodnené podmienky pre tvorbu pracovných miest  a pod.

zoznam_clenov_vyboru_pre_rozvoj_okresu_michalovce

statut_nro_michalovce_aktualny  

Zdroj: http://www.nro.vlada.gov.sk

Zabezpečiť ľuďom v zaostávajúcich okresoch prácu, aby mohli zabezpečiť kvalitnejší život svojich rodín, nemuseli odchádzať za prácou do zahraničia a mali sa kam vrátiť.

Tieto finančné prostriedky bude možné čerpať na základe Akčného plánu rozvoj okresu Michalovce, ktorý je vo fáze spracovania.

 

6.Záver

Rýchle správy z mesta sú našou najčítanejšou rubrikou.

Prezradíme, ako sa rodia Rýchle správy.

Zrod jednej Rýchlej správy si vyžaduje niekedy aj 2-3 týždne. Stretnutia, maily, telefonáty a zase a zase. Dookola. Až keď máme všetky materiály, začneme pracovať a skladať správu. Z bodov. Jednoduchých, pár suchých informácií, aby bola čitateľná a dala sa posunúť k vám. To je ten moment, keď vyskočia ďalšie otázky, ktoré nás pri skladaní správy napadnú a kolobeh začína odznova. 

Náročnejšie materiály, akým je aj dnešná Rýchla správa si vyžaduje veľa štúdie problematiky.

A preto, ak sa pýtate na náš najdôležitejší zdroj, tak odpovieme:

My. Naša chuť, vôľa, ochota, náš voľný čas, naše hlavy a schopnosti písať.

Vraj máme zdroj uvádzať, aby nás mohli kontrolovať.

Ale tak nemôžeme predsa pri každom článku uviesť poznámku: “Mozog”.

Ak si niekto myslel, že to funguje systémom objednám sa na stretnutie u primátora a on nám položí hotový materiál na stôl, ktorý iba zverejníme sa veľmi, ale veľmi mýlil. Dokonca úplne domýlil. Ide o tento pred 2 týždňami zverejnený príspevok-  môžete  si ho prečítať TU

7.Prekvapenie

Zaradenie okresu Michalovce do zoznamu najmenej rozvinutých okresov prinesie onedlho ešte jedno prekvapenie. Pozitívne, o ktorom vás budeme tiež informovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov