Rýchla správa- Rekonštrukcie materských škôl.

materská škola P.O.H. Veľ. Kapušany         magyar óvoda Nagykapos

Projekty na rekonštrukciu materských škôl boli podané z dôvodu naplnenia prioritných úloh mesta Veľké Kapušany.

Pri príprave projektov sa vždy vychádzalo a vychádza z potrieb obyvateľov mesta (napr. PHSR mesta Veľké Kapušany) a prispôsobujú   ich k  aktuálnym výzvam o NFP.

Nefunguje to na báze teraz chcem a chcem všetko. Môže sa vyberať iba z toho, čo sa ponúka.

Stále ide o to, či existuje na danú myšlienku výzva a ak áno – o aký druh výzvy ide, čo všetko zahŕňa a je dôležité, aby sa podaná žiadosť  ,projekt aj schválil.

Existuje aj kopec neschválených projektov. 

Rekonštrukcia materských škôl bola stále prioritou mesta, aj kvôli energetickej úspornosti budov, z ktorých vyplývajú nižšie platby za energie a samozrejme na zreteli bolo a je aj pohodlie naších škôlkárikov a v neposlednom rade aj estetičnosť budov.

Toto všetko kráča ruka v ruke s myšlienkou podaných projektov.

V roku 2017 mesto Veľké Kapušany ihneď zareagovalo na aktuálnu výzvu na NFP ( nenávratný finančný príspevok) s 5% spolufinancovaním z mestskej kasy v rámci energetickej úspornosti budov.

Vypracovalo nižšie menované projekty s 5% spolufinancovaním mesta a  s vtedajším mestským zastupiteľstvom schválilo spolufinancovanie.

Peniaze sú na tieto projekty rezervované a k dispozícií.

Pôjde o postupné čerpanie. Vždy, keď sa urobí istý úkon, odošlú sa faktúry ministerstvu , ktoré následne prepošle 95% hodnoty z faktúr  a zvyšok 5 % prikladá na účet mesto.

Ide o tieto projekty:

  1. Rekonštrukcia MŠ L.N. Tolstého, Veľké Kapušany, celkové schválené finančné prostriedky 323.754,47 Eur z toho 5 % je spolufinancovanie mesta.
  2. Rekonštrukcia MŠ P.O. Hviezdoslava, Veľké Kapušany, celkové schválené finančné prostriedky 456.481,89 Eur z toho 5% spolufinancovanie mesta.

Zmluvy o NFP (nenávratný finančný príspevok) boli podpísané dňa  27.2.2017. Ako bolo vyššie uvedené, projekty  sa zameriavajú na:

-zníženie energetickej náročnosti budov, ktoré sa dosiahnu zateplením obvodového plášťa a zateplením strešného plášťa a výmenou okenných výplní, ( čiže detičky budú mať v škôlkách novú strechu, vonkajšiu fasádu, dvere, okná).

Cieľmi projektu je zníženie spotreby energie a zvýšenie tepelnoizolačných vlastností.

Finančné prostriedky poskytuje Ministerstvo životného prostredia SR cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

Otázka prečo sa rekonštrukcie nezačali už skôr?

Zázraky sa nedejú zo dňa na deň, všetko potrebuje čas a dodržanie predpísaných postupov.

Prvé VO (verejné obstarávanie) bolo žiaľ neúspešné. Kým niekto začne špekulovať o dôvodoch neúspešnosti VO, informujeme Vás, že pri takýchto zákazkách VO nerobí primátor, ale sa o nich stará externá firma a  dodávateľom, realizátorom sú stále veľké firmy mimo mesta.

Mesto podalo žiadosť o opakované verejné obstarávanie na výber dodávateľa, nakoľko prvé VO nebolo úspešné.

Práve v čase našej návštevy na mestskom úrade prišlo oznámenie od SEIA, že môže prebiehať opakované kolo VO, pretože žiadosť oň schválili.

Veríme, že toto kolo VO bude úspešné. Rekonštrukčné práce by sa mali začať počas letných prázdnin, ale v každom prípade v tomto roku.

Tu sa ešte natíska vysvetlenie zatekania plafónu v maďarskej škôlke počas zimy. Práve z dôvodu, že rekonštrukčné práce boli  na ,,spadnutie,, , havárie sa iba odstraňovali. Žiaľ VO  takto  veci skomplikovalo. Nasledujúcu zimu už detičky  budú tráviť v zrekonštruovanej škôlke.

Projekt je teda schválený, dávno odobrený predošlým MZ v  roku 2017, čiže tí kandidáti za poslancov, ktorí mali vo volebných programoch rekonštrukciu materských škôl zaspali a ponúkali Vám niečo, čo už bolo odklepnuté a schválené.  

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov