Rýchle správy z mesta -Výstavba detských jaslí a rozširovanie kapacity existujúcich jaslí

Jasličkový zákon z roku 2017 z dielne ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, s účinnosťou zmien (niektoré k 1.1.2017, iné k 1.1.2018, 1.1. 2019 a 1.1.2020) priniesol a prináša veľmi tvrdé požiadavky na materiálne, technické, personálne a kapacitné zmeny v jasličkách po novom nazvaných : 

 „Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.“

Zmeny, ktoré vyplynuli z tohto zákona začali platiť a platia aj pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo Veľkých Kapušanoch.

Práve kvôli sprísneným požiadavkám vyplývajúcich zo zákona hrozilo, že detské jasle mohli byť v budúcnosti zatvorené pre ďalšie uchádzajúce sa deti (kvôli kapacite). Príčinou zatvorenia dverí pred novými nadkapacitne uchádzajúcimi sa záujemcami  mali byť sprísnené kapacitné požiadavky, čomu sa ale vďaka vedeniu mesta Veľké Kapušany  podarilo predísť a našlo sa riešenie. 

V areáli Materskej školy a Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na sídl. L. N. Tolstého vo Veľkých Kapušanoch sa navýši počet miest a to spôsobom, že sa vybuduje nová budova, ktorá bude prepojená s už existujúcimi budovami, čiže k dispozícii nebude jedna trieda pre 15 detí, ale dve triedy, čo znamená že do jaslí bude môcť nastúpiť 30 detí.  

Výstavba sa bude realizovať v rámci projektu, ktorý má názov:

,,Výstavba nového objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany,

a ktorý vychádzal z potrieb obyvateľov mesta, nakoľko súčasná nedostatočná kapacita miest nespĺňala zákonom stanovené sprísnené podmienky. 

Aké ďalšie kroky budú potrebné k tomu, aby sa s výstavbou začalo ? 

Kladné hlasovanie poslancov v prospech tohto zariadenia pre deti.

Z čoho bude financovaná výstavba Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany?

Detské jasle budú postavené z NFP( nenávratného finančného príspevku), s 5% spoluúčasťou mesta.

Celkové stavebné náklady predstavujú 430.000 Eur bez DPH.

Tu podotýkame, že Mesto Veľké Kapušany vďaka správnemu hospodáreniu vedenia mesta v súčasnosti nemá podaný a rozpracovaný žiadny taký projekt, na spolufinancovanie ktorého by mesto nemalo pripravené finančné prostriedky. Čo v laickej reči znamená, že “mestská kasa je pripravená a má k dispozícií  financie k 5% spoluúčasti.”

Koncom mesiaca február bude zvolané mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde poslanci budú hlasovať o spolufinancovaní projektu vo výške 5% z celkových nákladov z mestskej kasy.

Tu je dôležité vedieť, že projekt ,,Výstavba nového objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany pochádza z júla roku 2018 a aj keď nesúvisel ešte s prácou niektorých poslancov, ktorí boli zvolení v novembri 2018, k tomu, aby bola výstavba zrealizovaná je potrebné, aby zahlasovali “ZA” výstavbu. 

Ak zahlasujú v prospech výstavby tohto zariadenia, mesto Veľké Kapušany dňa 07.03.2019 pokračuje v práci.

Kto na tomto projekte participuje, pracuje, kto postaví jasle, ako sa mesto  dopracovalo k danej myšlienke?

Pri SLSP pracuje spoločnosť Eurodotácie, ktorá v rámci banky spolupracuje so samosprávami a pripravuje projekty na kľúč.

Firma a mesto Veľké Kapušany sa 13.07.2018 spojili a  vypracovali daný projekt .

Termín výstavby zatiaľ nie je známy, nakoľko po podaní projektu prebehne hodnotiaci a schvaľovací proces.

O tom, ako prebehlo hlasovanie na mimoriadnom zastupiteľstve budeme našich čitateľov informovať formou ďalších krátkych správ z nášho mesta.

Vizualizácia Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.  

„Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov