Rýchla správa – Ambulantná pohotovosť pre dospelých – APS vo Veľkých Kapušanoch

                                                        ilustračné foto

Systém ambulantných pohotovostných služieb pre dospelých, kde sa o pacientov po pracovnej dobe (po 15:30 v bežný deň a počas víkendov a sviatkov) starali obvodní lekári pre dospelých a pre deti, od 1. júla 2018 po zásahu ministerstva zdravotníctva na mnohých miestach Slovenska úplne zanikol. Medzi týmito miestami bolo aj naše mesto Veľké Kapušany.  

Ešte v čase, keď hrozilo zrušenie Ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len “APS”) primátor mesta Veľké Kapušany rokoval s lekármi, aby predniesli požiadavky, za akých sú ochotní pokračovať v službách na APS.

Napriek stavu ktorý nastal, vedenie mesta Veľké Kapušany boj nevzdávalo a v mesiaci október začalo hľadať možnosť navrátenia  APS do Veľkých Kapušian a Košickému samosprávnemu kraju (ďalej len “KSK”), odboru sociálnych vecí a zdravotníctva doručilo žiadosť o posúdenie možnosti navrátenia APS do Veľkých Kapušian, ktorú obdržali dňa 16. októbra 2018.    

Prečo došlo k zrušeniu APS?

Ešte v rokoch 2010 až 2012 realizoval Odbor zdravotníctva Úradu KSK dozor u poskytovateľov LSPP v KSK, ktorý bol realizovaný z dôvodu avizovaných problémov pri zabezpečovaní lekárskej služby prvej pomoci zo strany obyvateľov ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Súčasťou dozoru bol aj zber informácií o LSPP prostredníctvom vyplnenia Zberného hárku LSPP – pre dospelých, pre deti a dorast a pre zubno- lekársku starostlivosť prvej pomoci.

Výsledkom tohto dozoru bolo vypracovanie komplexného dokumentu pod názvom : “Analýza súčasného stavu LSPP v KSK” , ktorej cieľom bolo zistiť stav siete, personálneho zabezpečenia a nepretržitosti prevádzky jednotlivých ambulancií LSPP.

Táto analýza preukázala potrebu racionálnej optimalizácie siete LSPP vo Veľkých Kapušanoch, v Kráľovskom Chlmci, Gelnici a Krompachoch v rámci Košického kraja.

V zmysle jej redukcie, čo by malo priniesť zníženie frekvencie služieb lekárov a zlepšenie ich odmeňovania KSK navrhol zlúčiť LSPP pre dospelých v Kráľovskom Chlmci a vo Veľkých Kapušanoch a ponechať LSPP v Kráľovskom Chlmci.

Je dôležité vedieť, že napriek problémom s prevádzkovaním APS vo Veľkých Kapušanoch, KSK nezrušilo APS vo Veľkých Kapušanoch.

Zrušené bolo ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré návrh siete APS v KSK odovzdaný KSK na ministerstvo zdravotníctva nerešpektovalo.

Čo bol najväčší problém pri zabezpečovaní APS vo Veľkých Kapušanoch?

Najväčším problémom pri zabezpečovaní APS vo Veľkých Kapušanoch bol nedostatok lekárov povinných slúžiť pre tento bod a vysokej frekvencii služieb ( 3 až 5 služieb mesačne). Veľkým problémom bolo slabé finančné ohodnotenie lekárov zo strany organizátora, teda Polikliniky Veľké Kapušany n.o. a neochota lekárov nastupovať do služieb za týchto podmienok.

Ako postupuje vedenie mesta Veľké Kapušany?

Už v období, keď bolo zjavné, že dôjde k zrušeniu APS vo Veľkých Kapušanoch, vedenie mesta začalo hľadať možnosti ako obnoviť APS v našom meste. Komunikovalo sa predovšetkým na úrovni KSK, ktoré nevidí problém s obnovením APS v našom meste, pokiaľ sa zabezpečí dostatok lekárov ochotných slúžiť a pokiaľ mesto dofinancuje platy pre lekárov z vlastných zdrojov.

Zistili sme, že existujú dve alternatívy riešenia tohto problému:

Prvou je vstúpiť do jednania s vedením Nemocnice Kráľovský Chlmec, ktoré by mohlo vytvoriť detašované pracovisko APS v našom meste, čo by ale mohlo mať za následok vysokú migráciu lekárov z Kráľovského Chlmca do Veľkých Kapušian, čím by sa ohrozil chod APS v Kráľovskom Chlmci.

Druhou alternatívou je spojiť sa s riaditeľom Polikliniky Veľké Kapušany p. MUDr. Ferkom, zorganizovať a uskutočniť stretnutie na ktorom by boli prítomní lekári a vedenie mesta a nájsť spoločné riešenie. 

KSK tento krok neschvaľuje a neodporúča ho, nakoľko môže v hociktorej chvíli hroziť opätovné zatvorenie APS, predovšetkým  z toho dôvodu, že v našom meste Veľké Kapušany je málo lekárov, ktorí sa nepribližujú k dôchodkovému veku.

Napriek týmto upozorneniam vedenie mesta nechce upustiť od možnosti otvoriť APS a plánuje stretnutie za “okrúhlym stolom”.

Dôležité je vedieť, že v tomto prípade mnohé závisí aj od ochoty našich lekárov, či sa stretnutia zúčastnia, v akom počte sa stretnutia zúčastnia a aké budú mať požiadavky. 

V prípade, že dôjde k dohode o tom, že lekári budú ochotní slúžiť, ďalším dôležitým krokom bude postoj poslancov mestského zastupiteľstva, týkajúci sa platov lekárov. 

 

                                                         ilustračné foto

Až po týchto krokoch, keď sa nájdu lekári, nájdu sa financie na ich platy, môže KSK s Mestom Veľké Kapušany a s Poliklinikou Veľké Kapušany podať žiadosť o obnovenie APS na ministerstvo zdravotníctva, ktorá sa schvaľuje do 6. mesiacov. 

Existuje ešte jedna možná vízia ohľadom dofinancovania finančného ohodnotenia lekárov.

Osloviť starostov obecných úradov okolitých obcí, aby sa spolupodieľali, nakoľko aj obyvatelia obcí budú môcť využívať služby APS vo Veľkých Kapušanoch.

Celý tento stav je možné prirovnať k škole, v ktorej keď je nedostatok žiakov, učiteľ nemá koho učiť a škola sa zatvorí. Obdobné je to s pohotovosťou, ak nie je dostatok lekárov, nemá kto slúžiť.

Vývoj celej situácie ohľadom APS vo Veľkých Kapušanoch budeme naďalej sledovať.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov