Šaráda okolo platu primátora pokračuje

Plat primátora Mesta Veľké Kapušany na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 29.01.2019 opäť v prerokovaní.

Dôvodov, kvôli ktorým si primátor Mesta Veľké Kapušany zaslúži plat, za aký pracoval počas predchádzajúcich troch volebných období nie je málo.

Sú to:

Projekty, ktoré boli úspešné v roku 2018 a na ktoré poslanci, ktorí sa zdržali hlasovania zrejme zabudli, alebo si nepreštudovali poskytnuté materiály.

 

P.č.

 

Názov projektu

 

 

NFP

 

1

Kamerový systém

10.000,-

2.

Spoznaj sám seba – pokračovanie projektu

5.000,-

3.

Komunitné centrum

342.778,29

4.

Opatrovateľská služba v meste Veľké Kapušany

296.400

5.

Advent v Bráne Zemplína

1.500

6.

Rekonštrukcia MsKS Veľké Kapušany

784.809,20

7.

Elektromobil pre MsP vo Veľkých Kapušanoch

29.000

8.

Udržateľná kultúrno-cezhraničná spolupráca medzi Nyiregyháza a V. Kapušany na zachovanie spol. tradícií

26.037,87

9.

Modernizácia odborných učební v ZŠ P.O.Hviezdoslava, Veľké Kapušany

73.722,40

10.

Výstavba korčuliarskej dráhy

20.000

11.

Rekonštrukcia tribúny futbalového ihriska

25.000

 

Spolu

1.614.247,76 

Ďalšie dôvody:

  • 12 ročná skúsenosť a vysoká odborná spôsobilosť v pozícii primátora mesta, resp. územnej samosprávy,
  • výborné hospodárenie a dlhodobo dobre udržiavaná ekonomická kondícia mesta,
  • návrh, príprava a realizácia mnohopočetných investičných akcii v meste( už hotové veci, ktoré si niekto dal do predvolebného programu?)
  • patričná odborná spôsobilosť na vyjednávanie výhodného postavenia pri presadzovaní záujmov mesta pred orgánmi miestnej samosprávy (na okresnej a krajskej úrovni) a štátnej správy,
  • pozícia predsedu ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) – schopnosť implementácie a presadzovania poznatkov, skúseností a výhod ZMOP-u,
  • udržanie zadlženosti mesta na dolnej hranici legislatívou stanoveného rámca, napriek finančnej náročnosti už realizovaných a plánovaných investičných akcií

 

Ďalšie dôležité projekty, ktoré boli realizované pred rokom 2018

Rekonštrukcia ZŠ POH Veľké Kapušany

Rekonštrukcia ZŠ J. Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským

Základná umelecká škola

Výstavba Domu smútku na ul. Vojanskej

Výstavba zberného dvora

Dom športu

Vianočná výzdoba

Rekonštrukcia Klubu dôchodcov

Rekonštrukcia verejného rozhlasu a mnoho, mnoho iného.

Pre pánov poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania je toto všetko zrejme málo.

Tak ešte pripomeniem skutočnosť, že  dlhšiu dobu pracuje bez prednostu mesta, čím ušetril nemalé finančné prostriedky na jeho mzdu.

Môj názor?

Viem, že si myslíte drahí poslanci, že ste silná a dobre vyzbrojená armáda, ale občanov, ktorí volili Petra Petrikána váš argument, že primátor mesta si nezaslúži pracovať za plat za aký pracoval predchádzajúcich 12 rokov –  nepresvedčil.  

Nepresvedčil ani mňa, pretože poslanec, ktorý sa nechal počuť, že sa vyjadrí v závislosti od spolupráce mestského zastupiteľstva s primátorom dňa 02.12.2014 vo svojom blogu napísal (citujem):

„Pri hlasovaní o plate primátora………………som bol za. Myslím si, že je adekvátny funkcie a postavenia ,,prvého muža mesta.“

Nepresvedčil ma, pretože odvtedy prešli ďalšie 4 roky a primátor mesta priniesol investície, ktoré boli vymenované vyššie.

Nie poslanec, nie novozvolení poslanci, ktorí sa alibisticky, bez vysvetlenia zdržali hlasovania o plate primátora, ale primátor mesta.

Je dôležité, aby ste vedeli, že sa budeme ozývať.

Je dôležité, aby ste vedeli že sa ozývame, pretože novozvolení poslanci primátorovi mesta znížili svojím rozhodnutím predchádzajúci plat o 40 percent. 

Prečo?

Pretože pracuje pre mesto 12 rokov?

Pretože plní pracovné úlohy nad rámec svojich úloh?

Pretože príchodom jari začína kompletná rekonštrukcia materských školiek, detských jaslí, Mestského kultúrneho strediska, námestia Istvána Dobóa?

Pretože nič z vyššie uvedeného nie je zásluhou novozvolených poslancov, ale primátora mesta a treba ho zato potrestať spôsobom, ako to robí zamestnávateľ so zamestnancom iba v prípade, keď nepracuje?

Budeme sa ozývať, kým nepochopíte, že v našom malom meste chceme poslancov, ktorí sa spájajú a nie rozdeľujú.

Ktorí keď kritizujú, tak kritizujú konštruktívne, pretože nám argument, že primátor mesta Veľké Kapušany nepracuje, nestačí.

Budeme sa ozývať, kým poslanci nepochopia, že sa rozhodujú za občanov a nepodliehajú zbabelosti, ktorá im umožňuje v podobe hlasovania tvrdiť, že biele je čierne a že čierne nie je až tak čierne, podľa toho, ako sa to komu mocensky do budúcnosti hodí. 

Mesto Veľké Kapušany sme my občania a tých poslancov, ktorí si myslia niečo iné, je načase vyviesť z omylu.

Na zasadnutie nás nepozýva primátor, pretože zasadnutia sú verejné, na zasadnutie ste nás pozvali Vy, vzhliadnúc video z predchádzajúceho zasadnutia.

A prečo si myslím, že poslanci sú vopred dohodnutí o tom, kto ako bude hlasovať v bode, ktorý sa týka platu primátora mesta?

Citujem z blogu pána poslanca Attilu Balogha :

“Jeden kolega poslanec ma svojím hlasovaním prekvapuje (alebo ani nie?:-) ) Verím tomu, že všetci poslanci hlasovali a naďalej budú hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia tak, ako to sľúbili v sľube poslanca. Aj napriek tomu, že niektorí sú nespochybniteľne spätí s mestom. ” zdroj: blog

Ako občana by ma zaujímalo aj meno toho poslanca, ktorý pána Balogha hlasovaním prekvapil a dôvod, kvôli ktorému ostal prekvapený a prečo vadí, ak je poslanec spätý s mestom a vyslovujem podozrenie, že poslanci porušujú poslanecký sľub, pretože práve tým, čo pán Balogh vo svojom blogu uviedol ,poukázal na to, že dochádza k dohodám medzi poslancami mestského zastupiteľstva o tom, kto a ako bude hlasovať.

Dôležité je vedieť aj to, že je veľmi nebezpečné, ak k takýmto dohodám dochádza, pretože ide o latentné riziká pre prípadnú budúcu demokraciu v mestskom zastupiteľstve a mňa ako občana, ktorý je zvyknutý žiť v malom a dobrom mestečku neteší to ,ako sa strieľa do primátora mesta, ktorého volilo 54,2 percent občanov, ktorí sa volieb zúčastnili, ale zbystrujem pozornosť kto a hlavne prečo to po 12. rokoch jeho práce robí!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov