Terénná sociálna práca a Komunitné centrum vo Veľkých Kapušanoch

25.1.2021, Vlastimil Mačička

Radi by sme občanom pripomenuli, že stále v našom meste vykonáva svoju činnosť TSP,TP a KC.

Terénna sociálna práca a Komunitné centrum vo Veľkých Kapušanoch, ktorého poskytovateľom je Mesto Veľké Kapušany, začalo svoju obnovenú činnosť na základe projektu, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Ministerstva vnútra SR a Úradu vlády SR od roku 2019 v budove Domu služieb na ul. Hlavnej, 1.posch. vo V.Kapušanoch, kde súčasne sídlia kancelárie oboch inštitúcii.

Hlavným cieľom TSP a TP je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov a nepriaznivých životných situácií. Zároveň sa naši terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci venujú klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov.

Činnosť TSP/TP je zameraná na zmierňovanie nerovností, nerovného prístupu k službám a v neposlednom rade na zvyšovanie sociálnych kompetencií klientov. Všetky opatrenia vykonávajú pracovníci po konzultáciách a dohode s klientom, prípadne sa navrhne riešenie iným odborníkom pod dohľadom poskytovateľa služieb, Mesta Veľké Kapušany.

Komunitné centrum je otvorené rovnako pre všetkých. Svoje služby poskytuje pre všetkých, ktorí prejavia záujem, no najmä pre marginalizované skupiny obyvateľstva s osobitným dôrazom na marginalizované rómske komunity. Poslaním komunitného centra je poskytovať služby a aktivity, najmä deťom, ktorými prispeje k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej ale i na lokálnej úrovni.

Komunitné centrum spolupracuje s rôznymi inštitúciami (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum právnej pomoci, miestne úrady, zariadenia sociálnych služieb, mimovládne organizácie a i.) a napomáha pri začleňovaní klientov do ich štruktúr a aktívne ich podporuje vo využívaní ich služieb. Činnosť TSP a KC :

1 – Priama práca s klientom: ( Poskytovanie odborného poradenstva, pomoc pri hospodárení s príjmom, prevencia sociálno-patologických javov ako sú alkohol, záškoláctvo, drobné krádeže, atď. Dohľad nad starostlivosťou o maloleté deti – napr. predškolská a školská dochádzka- komunikácia rodičia a škola, zdravie, osveta, atď. a Vyhľadávacia činnosť).

2 – Aktivity a preventívne programy Komunitného centra s deťmi v predškolskom veku, deti a mládež, seniori, matky s deťmi, nezamestnaní. V súčasnosti z dôvodu epidem. situácie sú všetky skupinové aktivity obmedzené a vykonávajú sa individuálnou formou.

Spolupracujeme:  Základné a materské školy, OR PZ,  ÚPSVaR, lekári,  organizáciami pôsobiacimi v meste, DSS a DD.

Tak ako lekári, zdravotné sestry, záchranári, hasiči, vojaci či policajti boli počas prvej ,druhej a tretej vlny pandémie v plnom nasadení, tak aj sociálni pracovníci tiež nezostali doma, ale vykonávali svoju prácu v neistých podmienkach, v čase turbulentných zmien, ktoré terén dennodenne prinášal.

Ďakujeme zároveň všetkým tým, ktorí našu prácu dokážu oceniť a s ochotou s nami spolupracovať. Srdečne vítame všetkých v našich priestoroch TSP a KC.

Naša otváracia pracovná doba je v týždni od 8.00hod do 16.00 hod a v piatok sme do 12.hod dopoludnia. Pri vstupe do budovy sa treba riadiť aktuálnymi preventívnymi opatreniami a pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR Sme tu pre vás vychádzajúc v ústrety s ochotou a s porozumením aj počas tohto roka, počas ťažkej neistej doby, ktorá je pre nás všetkých skúškou vytrvalosti a spolupatričnosti s ochotou byť empatický a pomáhať si ochotne, najmä tým, ktorí sú najviac zraniteľní.

V prípade akejkoľvek pomoci v súvislosti Covid -19 nás kontaktujte na číslach : 0917 219 124 a 0915 498 938 Vaši spoluobčania a pracovný tím TSP, TP a Komunitného centra.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov