Vedúci komunitných centier sa stretli vo Veľkých Kapušanoch

Mgr. Vlastimil Mačička, 13.10.2021

Pracovné stretnutie vedúcich komunitných centier sa uskutočnilo vo Veľkých Kapušanoch dňa 12. októbra 2021, v priestoroch komunitného centra. Garanti KC z miest a obcí – Veľké Kapušany ,Michalovce, Kráľovský Chlmec, Sobrance, Sečovce, Pavlovce nad Uhom, Trhovište, Slavkovce, Naciná Ves spoločne diskutovali o zlepšovaní postupov pri vykonávaní pracovnej činnosti v rámci KC, odstránení určitých nedostatkov a úspešnej spolupráci s miestnymi samosprávami ako aj s Úradom vlády splnomocnenca pre rómsku problematiku.

Bola prijatá dohoda o spoločnom úsilí postupovať jednotne v boji voči všetkým bariéram, ktoré najviac zraňujú tých najslabších v našej spoločnosti.

Jednou z možností riešenia problematiky marginalizovaných rómskych komunít, ktorá sa na Slovensku ponúka a ktorá sa snaží v sebe zahŕňať komplexné riešenie, je zakladanie a prevádzka komunitných centier. Tých je v súčasnosti po celom Slovensku vyše 100. Svoju činnosť vykonávajú v prospech celej spoločnosti. Komunitné centrum, ako inštitucionálne zariadenie, poskytuje predovšetkým primárne programy reagujúc na aktuálne pálčivé problémy a potreby miestnej komunity. V Slovenskej republike začali oficiálne vznikať prvé komunitné centrá v roku 2003 v rámci projektu „Podpora založenia komunitných centier v Slovenskej republike,“ ako nástroj riešenia integrácie miestnych rómskych komunít.

Komunitné centrum definuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ako sociálne služby krízovej intervencie. V komunitnom centre podľa citovaného zákona sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje, vykonáva a zabezpečuje: -sociálne poradenstvo -pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov -pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia -preventívna aktivita -záujmová činnosť.

Všetky tieto činnosti vykonáva Komunitné centrum aj v našom meste ktorého poskytovateľom je samotné Mesto Veľké Kapušany. Práve mesto reaguje častokrát aj prostredníctvom KC na mnohé podnety a výzvy týkajúce sa marginalizovanej komunity ako aj občanov mesta, keďže je to aj hlavným cieľom a poslaním každého komunitného centra podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov. Ide napríklad o podporu zmysluplného trávenia voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevenciu nežiadúcich patologických javov v týchto komunitách, podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a podpora komunitných centier občanovi by mali viesť k jeho integrácii a svojbytnosti.

Primárnou cieľovou skupinou komunitných centier sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, jednotlivci ako aj celé rodiny. Majú sťažený prístup k získaniu inštitucionálnej pomoci, či zamestnaniu sa. Sekundárnou cieľovou skupinou sú všetci ďalší obyvatelia danej obce a mesta, kde komunitné centrum pôsobí.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu šírenia sa 3.vlny epidémie vírusom Delta,sa pod vedením regionálnej koordinátorky Mgr.Miroslavy Chromej zišli všetci odborní pracovníci -garanti KC z časti nášho regiónu do nášho mesta, aby v budove, kde sídli miestne KC mohli reagovať a prijať spoločný postup pri prijatí preventívnych opatrení spojené so zdravotnou osvetou pri zamedzení šírenia vírusu Delta v miestnych marginalizovaných komunitách či u sociálne vylúčených osôb. Garanti KC z miest a obcí – Veľké Kapušany, Michalovce, Kráľovský Chlmec, Sobrance, Sečovce, Pavlovce nad Uhom, Trhovište, Slavkovce, Naciná Ves spoločne diskutovali aj o zlepšovaní postupov pri vykonávaní pracovnej činnosti v rámci KC, odstránení určitých nedostatkov a úspešná spolupráca s miestnymi samosprávami ako aj s Úradom vlády splnomocnenca pre rómsku problematiku.

 

Bola prijatá dohoda o spoločnom úsilí postupovať jednotne v boji voči všetkým bariéram, ktoré najviac zraňujú tých najslabších v našej spoločnosti.

Komunitné centrum ďakuje Mestu Veľké Kapušany pri podpore tohto dôležitého a významného stretnutia po prvýkrát v našom meste a taktiež aj všetkým zúčastneným aktérom tejto pracovnej porady. Opäť naše mesto sa stalo nielen známou tvárou, ale aj významným a spoľahlivým partnerom ochotným načúvať, venovať pozornosť a riešiť záujmy aj tých občanov, ktorí sú na pokraji spoločnosti.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Prejsť na panel nástrojov